Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αποκαλυπτικά: Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης: 200.000 νέες θέσεις εργασίαςRecognized text:
Διεκδικήστε ένα
ΤΟΥΟΤΑ ΑΥGO
Αξίας 10.000 6
Μεγάλοs
διαγωνισμός
Μετην αγορά του ορου στη ουμβοίική τίμη των 28
ΔΩΡΟ.
24ωρη
κρέμα
προσπου
για τοu
αναγνστεs μα
Christian
L Amour
D Λεπτομέρειες.
στη σελίδα 3
Κρέμα πρυσαια,
Τηλεφωνήστε για την προσφορά στο 210 4444 444
w αΠΟκαλυπτικο
9772732753103
Με την νθογραφή της Μανάς Παλαιτσάκη
Κυριακή
4 Απριλίου 2021
. Αρ. Φύλλου 5
Τιμή: 1 Ε
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πs θα αλλάξει n εικόνα τns Ελλάδαs μέχρι το 2026
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ:
200.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψηs, Που θα δημιουργήσει 200.000 νέεs θέσεις εργασίας , με δυνατότητα να Προσθέσει ακόμα 7 μονάδεs
στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίαs , αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα
τns κυβέρνησns, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης και ευημερίας για τη χρα . Η σημασία Που αποδίδει ο πρωθυπουργός
Κυριάκοs Μητσοτάκηs, στην αναμενόμενη συμβολή του γιγαντι αίου Προγράμματοs , με δυνατότητα κινητοποίησηs σχεδόν 60 δισ.
ευρ, αποτυπνεται στα χαρακτηριστικά λόγια του κατά τη συνεδρίαση του ΥΠουργικού Συμβουλίου την Περασμένη εβδομάδα.
Συνέχεια στη σελίδα 5
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
775 ΕΚΑΤ. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ 13033 ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Το ψηφιακό άλμα Του
κράτουsσυνεχίζεται!
Σελ. 6
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ολη η αλήθεια για τα μέτρα
Φυλαξης του Μένιου
Φουρδιτη
ΑρχιεπίσκοnOS
Ιερνυμοs
ΑΠΟκαλύπτουμε
την τεράστια
ανθρωπιστική του δράση
Ζωή
Τηγανουρια:
hiουμε οριστική
1 λύση στη διαχείριση
Σελ. 121 απορριμμάτων>
αΒινουμε
ανελευθερία
και στην Τέχνηρ
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΦΩΤΙΑ
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ-GATE
Σελ.9
Με ευρεία
πλειοψηφία
η Παραπομπή
του Nίκου Παππά
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ Μ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ
Σελ. 20-23
Σελ. 16-17
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Παραπέμπεται για
κακουργημαΤική αnιστία
Ο δήμαρχ0s Διονύσου
ΔΩΡΟ
επιταγή αξίας
Ακολουθήστε
τις οδηγίες
στο πίσω μέρος
ΚΟΥΠΟΝΙ:
του κουπονιού
Σελ. 11