Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το Ταμείο Ανάκαμψηs στα χνάρια του Σχεδίου Μάρσαλ, | Οι όροι και οι Προϋποθέσεις
της ΟΛΜΕ για επιστροφή
στις σχολικές αίθουσες
των Μεσογειακν Προγραμμάτων και των Πακέτων Ντελόρ
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ-Προέδρου ΟΛΜΕ
ΣΕΛ. 4
Γράφουν οι Καθηγητέs ΚΟΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ και ΜΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΣΕΛ. 12
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛ. 1.483-ΕΥΡΩ 2wwW.paron.gr
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
Ο,τι Πείτε,
Ό,τι Πείτε, κύριε ΜΠάιντεν. ..
Πορεί να ήταν Πολύ φτωχή, λόγω κορονοϊού, η Παρέλαση στο Σύνταγμα για την
επέτειο τns 25ns Mαρτίου, ευτυχs όμωs το τηλεφνημα του Προέδρου των Ηνωμένων Πο
λιτειν Τζο Μπάιντεν στον πρωθυπουργό μαs ρικανόs Πρό εδρ0s.
ήταν όλα τα λεφτά.. .
Δεν είναι μικρό Πράγμα να σε Παίρνει το μεγάλο αφεντικόν, Που έχει τον πρτο λόγο στον
Πλανήτη, για να σε συγχαρεί για τα 200 χρόνια απειλέs του τούρκου Σουλτάνου, ο οποίos φαί- σφυρίξει. Τα όπλα υπερτερούν.. Και τα μεγά - την έχει ανάγκη, όταν είναι να του δσει αγκυελεύθερns ζωns τns Ελλάδαs μαs και να σου
ευχηθεί άλλα τόσα. . .
Φούσκωσε από δικαιολογημένη υπερηφά- με την Κίνα. Και Προτεραιότητά του είναι η Ελ
Στην κρίσιμη στιγμή δείχνει κάποι0s ότι δεν
ξεχνάει τον φίλο του, Ποu από το πρωί μέχρι το
βράδυ τον ευλογάει, εν δεν Πήγε και Ποτέ κόDS Πρην ποδοσφαιριστής , ο Ερντογάν ξέ - ντρα στιs επιδιξεις τns Ουάσινγκτον. Ακόμη
λάδα, επιμένονταs να απαιτεί κομμάτια του Α νεια ο Κυριάκοs Μητσοτάκns.
Και δεν έμεινε μόνο στιs τυπικέs ευχές ο αμε - γαίου μαs , και όχι μόνο. Δεν οχυρνεται τυχαία οΈβροs.
Ανχρειαστείs κάτι. είμαι εδνα βοηθήσων,
είπε στον πρωθυπουργό.
Προφανέστατα, ενοούσε τis καθημερινές και γκολ, αδιαφορνταs αν ο αδιαιτητήs έχει
κι αν διαφωνούσε.
θυμάται ο Αμερικανόs την Ελλάδα όταν
ρει να παίζει καλή μπάλα και ενίοτε να βάζει
νεται ότι έχει αρχίσει τα παιχνίδιαν του, τη μια
με τη Ρωσία, την άλλη με τη Λιβύη, ακόμη και
λα συμφέροντα. Γ' αυτό και το 1974 n Αμερι- ροβόλια από τη μια άκρη τns Πατρίδαs μas ωs
κή κάθε άλλο παρά μπήκε στη μέση, να του πει:
Ds εδ, αλλιs θα έχειs να κάνειs μαζ μου .
την άλλη. Και δεν το αρνήθηκε ποτέ, όποια κυΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
Γλιτνουν από τη χαριστική βολή
Με σημαία τη Φλοξενία ,
το κίνητρο για να έρθουν
τουρίστες στην Ελλάδα
Πλέρ1s εmβεβαίωση του
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ
για επιχειρήσεις και
Στο 40% του 2019
θα είναι οι φεινές αφίξεις
ρχίζει να ξεκαθαρίζει ο... γαλάζos ουρανόs,
Ατo. δέλεαρ για να έρθει ο ξένos τουρίσταs
στην Ελλάδα και να κάνει τus διακοπέs του στιs
καταγάλανes θάλασσές μαs.
Η Φιλοξενία είναι το ατού μαs. Το επισημαίνει
ο Πρόεδρos του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδ0s Αλέξανδρ0s Βασιλικός: Εχουμε τ σ
γουριά ότιn Φιλοξενία θα δείξει και Πάλι τη δυναμική τns , θα υπάρξει ένα ισχυρό rebound, για
το onoίo όμωs κανείs δεν μηορεί να Προσδιορ σει το Πότε, γιατί δεν υπάρχει Προηγούμενη-eμπειρία σε ό,τ έχει να κάνει με μια υγειονομική
κρίση αυτού του μεγέθουS .
Από σχετική έρευνα τms Grant Thornton Προ
κύπτει ότι η μέση ετήσια συνεισφορά στην οικο
νομία τns χρas από is επενδύσειs στη Φιλοξενία (σύνολο καταλυμάτων και μονάδων εστίασns)
ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρ . Με βάση τη μελέτη,
η Φιλοξενία αποτελεί τον Πρτο κλάδο σε επίπε δο προσφοράs θέσεων εργασίαs (1 στιs 4 θέσεις
εργασίαs είναι αποτέλεσμα τns Φιλοξενίαs ) .
Πότε θα ανοίξει η Πόρτα του τουρισμού; Η ακριβής χρονική στιγμή τns έναρξηs τns σεζόν θα
α' κατοικία
Ποιεs είναι οι προϋποθέσειs για την ένταξη τoUS Hιτορική ευκαιρία
του πλεονασματικού
ooγίοu αγροτκν
Προϊότων
στο Πρόγραμμα αΓέφυρα 22
Pεπορτάζ ΣΕΛ. 10
Έβγαλαν τα μάπα τους οι εμπειρογνμονες
Σε ρόλο αΠόντιου Πιλάτου) οι λοιμωξιολόγοιτν
μετά ο 194
για τα μέτρα αποσυμπίεσης της κοινωνίας!
Τns ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Υφυnouργού Αγροοκήs Ανάπυξns & Τροφίμων
ΣΕΛ. 5
Τα κρούσματα και
οι διασωληνωμένοι τρομάζουν
-Η Αυκή μπροστά
. 1.589 θάνατοι τον Μάρτιο. . .
Αγνωστο u Πάσκα
θα κάνουμε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Είμαστε το μόνιμο κορόιδο . .
Η επικίνδυνη ανοχή τns Αθήναs
στιs τουρκικέs Προκλήσειs
. Εμμονική στον διάλογο n υβέρνηση,
υπό την Πίεση και us απειλέs τs Άγκυραs
Που είχε δσει η ΕΕ
για τοu Πρόσφυγεs,
τρα δίνει 1 δισ. ευρ!
στερα από μια μαραθνια συνε δρίαση, Που διήρκεσε περίποu έξι
ρεs , την περασμένη Τετάρτη τα μέ λητns Eπτροπήs Εμπειρογνωμόνων κατέληξαν στην απόφαση ότι δεν μΠορούν να αnoφασίσουν , γιατί διαφωνούν
ριζικά μεταξύ τοus! Ηταν όμωs κάτι nou
αναμενόταν , αφού μερικά 24ωρα πρν
διάφορα μέλη τns Επιτροπήs είχαν εκ φράσει στα κανάλια διστάμενες αnόψες .
Ένα σκηνικό το οποiοέχουμε ξαναδεί με
τουs σεισμολόγοus μαas όΠοτε γίνεται σεσμός , αλλά δεν περιμέναμε noτέ ότι θα
επαναληφθεί και στον ευαίσθητο χρο
τns Ιατρικήs .Ετσι, αφού ένιψαν ταs χεί
ΣΕΛ. 6
. Για την επόμενη επταετία!
έλουν να έχουν την Ελλάδα λιμεΌνοφύλακα και χωροφύλακα για τουs
Πρόσφυγεs και τοus μετανάστες , nou αρά ζουν από όλη την Ασία και την Αφρική στα
νησιά του Αιγαίου μαs και από κει διασπείρονται και σε δομές τns nnειρωτικής
Ελλάδαs , με τρειs κι εξήντα. Βρήκαν μπό λικουs τα δικά μαs αφεντικά και μακαίρι
και κόβουν τα κονδύλια για το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό . Από 3,5 δισ. ευΟ Πρην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος ταράζει τα νερά
Από το μετέωρο βήμα
σε ένα σωτήριο άλμα
πέρα από τη φθορ ..
ΣΕΛ. 4
Γράφουν σήμερα στο Π
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Ένα οχολείο στη Γλυφάδα για όλη την Αττική
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΛΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η πολιτική διατήρησης
της Τουρκίας στην τροχιά της Δύσης
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ
Σελ.4
. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 0
Το Ταμείο Ανάκαμψης..
Σωσίβιο για τον Μητσοτάκη
Η μεταναστευτική κρίση και οι νήσοι του Βορείου Αιγαίου
. Τονέο Σύφωνο Μεταναστεύσεως της ΕΕ εγείρει σοβαρό θέμα εθνικής κυριαρχίας
Σελ.6
ΣΕΛ. 12
Τι σημαίνει η πρόθυμη αποδοχή του νέου Ευρωπακού
Μεταναστευικού Συμφνου από τους κυβερνντες;
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
Ελληνοτουρκικά: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες
για ένα νέο Ελσίνκι
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ
Δημοσκοπήσειs και οικονομικοί
Παράγοντεs πάνε Πίσω τιs εκλογέs!
δ και έξιχρόνια ζούμε μια όξυνση τns
Ελεγόμενns μεταναστευτικής κρίσεωs
κυρίωs στιs Πρos ανατολάs Παραμεθόριες
περιοχέs τns χραs (Εβροs, νήσοι Βορεί
ου Αιγαίου, κάποιες νήσοι του Νοτίου Αιγαίου) αλλά και στην υπόλοιπη χρα. Σnμαντικοί αριθμοί προσφύγων και οικονομικν μεταναστν από Πάμπολλεs τρί τεs χρες εισέρχονται Παρανόμωs στη
χρα μαs aπό tis nαραμεθόριεs Περιοχέs tns Πρos την Τουρκία και Παραμένουν
σε αυτές τιs περιοχέs αλλά και στη λοιπή
χρα. Σχεδόν καθ ' ολοκληρίαν το σύνολο αυτν των ανθρπων βλέπει τη χ ρα μαs ωs μια χρα διελεύσεωs στον
δρόμο τοus Πρos τη Βόρεια Ευρπη και
των εξωτερικν συνοριακν Πε
κυρίωs τη Γερμανία . Η Παραμονή τοUs στην Ελλάδα γίνεται χωρis τη θέλησή τοus , είτε για γραφειοκρατικούs λόγουs είτε λόγω
μη αποδοχήs τοus Πίσω από την
Τουρκία είτε για διάφορουs άλ
ριοχν τηs Ελλάδαs και συνεπs
τns Ευρπns και τns Ευρωπακns Ενσεωs (EE ) . Ουδείs μΠο
Σκαλί σκαλί πέφτει n ΝΔ
. Στις 12 μονάδες μειθηκε
η διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ
Σελ.8
Ο Ερντογάν χάνει, εμείς προχωρούμε
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΛΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Οι ήρωες με τις μπλε-πράσινες-άσττρες στολές
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ
ρεί να αρνηθεί τη γεωγραφική
αυτή αλήθεια . Αποτελούν συνε
Σελ.8
λοus λόγοus , δικαιολογημένουs Πus και εκ των Πραγμάτων μέ
ρos Πρτηs υποδοχήs ξένων Πα
ράτυπων οικονομικν μεταναστν.
Όμωs ταυτοχρόνωsοι νήσοι
μαs αποτελούν αναπόσπαστο τμήματηs Ελλάδαs, τns Eυρωπαϊκής
Ενσεως , τns Ευρπns. ΑΠοτε λούναναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού εδ και κάποιεs χιλιεΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΑ 14
Σελ.10
αΤργονταιν μεταξύ τουs
στην Κουμουνδούρου
. Οι53> κατά της διεύρυνσης
ή αδικαιολόγητοus .
Ο επιδιωκόμεν0s στόχOS με τη
δημιουργία δομν για τον γεω
γραφικό περιορισμό τοUs στuιs νήσουs εισόδου (κυρίωs Λέσβο ,
Χίο, Σάμο) είναι εντελs άδικ0s,
αντιδημοκρατικός και ανισοκαταμεριστικός. Οι νήσοι του Βορείου Αιγαίου αποτελούν μέροs
Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπφοστά
στη διάσωση της Τράπεζας Πειραις
Της ΘΕΟΔΟΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗ
Ελλάδα 2.0, αλλά για ποιον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
l.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
Περιφερειάρχη
Βορείου Αγαίου
Πρην Πρύτανη ΕΜΠ
Σελ.11
ΣΕΛ. 8
Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΙΟΝΗ
Σελ.14
Κάποιοι θυμήθηκαν ξαφνικά τη <λίστα Πέτσα , αλλά οι ..
ενιοχύσεις δόθηκαν
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ
Σουτάρουν...
Σελ. 14
Αποφασισμένες
στο Final 4
Λογοκρισία με υπογραφή Facebook
Ανοίγει ο δρόμ0s για είσπραξη του 2% από το Netflix | Aντί για τουs
Διαβάστε στις
τ9πολογίες
ΑΛΚ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
Αρχηγού τns ομάδαs Πόλο
του Ολυμπιακού
ΣΕΛ. 15
εκδότεs, τα
Μουσείο και Σκολή Ραδιοφωνίας
αιό τον Αθήνα 9,84)
Προνόμια και απαγορεύσεIS στη συνδρομητική TW Χρήματα στην
κυβέρνηση!