Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Αυξημένη
θετικότητα στα
Σιδερά! - 17
θετικά
κρούσματα

σελ ~ 3

Χρήσεις γης και
αναδιάρθρωση
του παραγωγικού
προτύπου
στις λιγνικές
περιοχές της
Δυτ. Μακεδονίας
- Συμμετοχή του
Κ. Μουσουρούλη

Μάνα Νερού: Τέσσερις
αποφάσεις έγκρισης
επέμβασης την Πρωταπριλιά
- Το έργο συνεχίζεται(;)

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7440

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γιώργος Κασαπίδης: Η εισήγησή μου είναι να
μην ανοίξουν τα σχολεία γιατί είναι ένας λόγος
υπεραμετάδοσης του ιού - Κάποιοι γιατροί
θέλουν να φύγουν από τη Δυτική Μακεδονία
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 12

Εγκρίθηκε
από τη ΡΑΕ
το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης
2021-2030
του ΔΕΣΦΑ
Περιλαμβάνονται
οι αγωγοί για
Δυτ. Μακεδονία
και Πάτρα

σελ ~ 13

Παναγιώτης Μπογιατζίδης: Δεν
υπάρχει κανένα ενδιαφέρον των
ιδιωτών να συμμετάσχουν σε αυτή
την προσπάθεια - Οι διαθέσιμες
κλίνες COVID-19. στην Δ. Μακεδονία
έχουν καλυφθεί κατά 58%

Δήμος Κοζάνης: Στις 9
Απριλίου αλλάζουμε
συχνότητες στα κανάλια

σελ ~ 14

σελ ~ 24

σελ ~ 2

Νέα δράση,
προϋπολογισμού 330
εκατομμυρίων ευρώ,
μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή
κεφαλαίου κίνησης στις
επιχειρήσεις εστίασης