Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διαφων μού σου . .
Ο αγωνoτ όμως ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 6228
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Άνοιξε
η πλατφόρμα εμβολιασμού
για την ηλικιακή ομάδα 65-69
Σελίδα 11
Κόφτης
για τους επενδυτές
στις ανανεσιμες
πηγές ενέργειας
Εστίαση
Πρόγραμμα
Σελίδα 15
μαμούθ) 330 εκατ.
Ανακοίνωση
του Τ.Ο.ΕΒ. Σερβίων
σχετικά με την κατασκευή
ΑΠΕ εντός
των αρδευτικν δικτύων
Τα κριτήρια ένταξns
στο Πρόγραμμα,
Το αντατο Ποσό ενίσχυσns
Σελίδα 12
Σελίδα 4
Football League:
Οι αγνες και οι διαιτητές
της 3ης αγωνιστικής
στο Βόρειο όμιλο
Ένταξη δράσης
της ΠΔΕ Δυτικής
Μακεδονίας
στο εθνικό πρό .
γραμμα εορτασμού
υπό την Αιγίδα
της Επιτροπής
"Ελλάδα 2021"
Σελίδα 24
Η Επτροrή Έλλάδα 2021"
l anoφόσισε να θέσει υπό την
| aιγίδα της δράση της Περφερειακής Διεύθυνσης Εκ.
Δυτικής!
|Μακεδονίας και να την εντά.!
Ιξει στο εθνικό πpόγραμμα
| δράσεων και εκδηλσεων
Δεν θα προλαβαίνουμε
να πουλάμε..
FOOTBALL
LEAGUE
haiδευσης
Αν ακόμη"καπνίζουν" κάποιες εγκαταστήσεις , ειδικά
| της βιομηχανίας , ( κέντρου και περιφέρειας ) και αν βάφονται βιοτεχνίες , μαγαζιά αλλά και κάποια ξενοδοχεία
Ι δεν σημαίνει πως κάτι έρχεται . Πως κάτι καλό περιμέ.
, νουν.
Σελίδα 24
συνέχεια στη σελίδα 4
Διαβάστε μας και στο Κοzanipres08.0r
ΚΟΖΑΝ
PRESS