Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
31 κρούσματα το τελευταίο
τριήμερο στη Λακωνία
clερό καθήκον η Προθηση Ψηφιακό μουσείο
του αιτήματος για τη
5οαλ.7 μανιάτικη ενδυμασία) > σελ.8
για τον Λάκωνα καλλιτέχνη
του '21 Π. Ζωγράφο > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 3 Απριλίου 2021 Ετος 25-| Αριθμός 6091 | Τμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Ενίσχυση έως 100.000 ευρ για 34.000 επιχειρήσεις
Αστική
αναζωογόνηση
της Σπάρτηςν
κΟξυγόνο
στην Πολύπαθη εστίαση
Οι Προτάσεις
του δήμου για
χρηματοδότηση έργων
Τους ηλήρεις φακέλους με
Προτάσεις του Δήμου Σπάρτης για ένταξη
ηρόγραμμα Αντνης Τρί τσης . υπέβαλαν την Παρα .
εργων στο
σκευή 2 Απριλίου στο
ΥΠουργείο Εσωτερικν , η
αντιδήμαρχος Οικονομικν
θεμάτων & Ανάπτυξης Γεωργία Δεδεδήμου και ο γενικός
Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ
Μαρίνης Μηερέτσος
Συγκεκριμένα , οι ηροτόσεις
nou κατατέθηκαν , είναι οι
οκόλουθες
1 Αστική αναζωογόνηση
της Πόλης της Σπόρτης, (συνολικού nρούπολογισμού
11 891,560,00 ε (συμn. ΦΠΑ)
Πρόσκληση ΑΤΟ6 , Αστική
Αναζωογόνηση.
2.-Ωρίμανση έργων Δήμου
Σπάρτης για ένταξη στο ηρό .
διευθυντής της
Mητσοτάκης Εκτίμησή μου Πως ο κλάδος θα ανοίξει μετά το Πάσχα
Με στόχο να δσει " ανάσα- στη
δοκιμαζόμενη εστίαση , nou έχει ( 1/4) , μετά από σύσκεψη του σης με σκοπό την αγορά Πρτων ρείες , noυ έχουν κύριο ΚΑΔ ή
κατεβασμένα τα ρολά εδ και Πρωθυπουργού , με τους αρμό - υλν για τους 2-3 πρτους ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της
περίπou Πέντε μήνες (σσ από τις διους υπουργούς κι εκπροσ- μήνες επανεκκίνησης της λει- εστίασης , εν περιλαμβάνει για
7 Νοεμβρίου 2020) , η κυβέρνηση nους του κλάδου της εστίασης ο τουργίας τους
ρίνει στη μάχη κάθε δυνατό οι κονομικό μέσο Προς ενίσχυση νέα δράση , Προύπολογισμού 330 μογή από το ΥΠουργείο Ανάπτυ - σχυσης ορίζεται στο 100.000
και στήριξη του κλάδου , ενόψει εκατομμυρίων ευρ για τα ξης
της επανέναρξης λειτουργίας το εστιατόρια και τις καφετέριες χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ στρεπτέο.
επόμενο χρονικό διάστημα.
Έτσι, το απόγευμα της Πέμπτης κίνησης στις επιχειρήσεις εστία - κρομεσαίες και μεγάλες εται Πρτη φορά και επχειρήσεις
Η δράση, nou τίθεται σε εφαρ - franchise . Το μέγιστο ηoσό εν Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε
Enενδύσεων , ευρ ανά ΑΦΜ και είναι μη επι Αφορά στην nαpoxή κεφαλαίου 2021-2027, anευθύνεται σε μι συνέχειο σελ 9
Υραμμα Αντνης Τρίτσης .
συνολικού ηροuπολογισμού
607.252,80 c, ίσυμη . ΦΠΑ)<Υπευθυνότητα και αλληλεγγύη
απέναντι στον ιό
Πρόσκληση AT09, Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την
υλοποίηση του Προγράμματος.
3 οΥnοδομές ηλεκτροκίνηΣυνέντευξη με άτομο Που ασθένησε με Covid-19 στη Σπάρτη
σης. Ηλεκτρικά ΟχήματαΣταθμοί φόρτισης Δήμου
Σπάρτης , συνολικού ηoοΈνας χρόνος συμηληρθηκε
υnό το βάρος της nανδημίας.
μιας ακραία πρωτόγνωρης κα τάστασης nou έχει σαρσει την
υφήλιο, κι όλα γύρω μας εξακολουθούν να ηεριστρέφονται
στους ρυθμούς του αόρατου
εχθρού" Όροι όηως "κορω νοός , ακρούσμα , "σύμ ξεπερνά και το φορτίο του ιδίου
του ιού.
Η επιΒαρυμένη επιδημιολογική εικόνα του τελευταίου διαστήματος ήρθε να επιβεβαισει
και να υπενθυμίσει nως ο Covid
δε. χαρίζεται σε κανέναν σε
Uπολογισμού 2.324.911 ,96 C
Ιμε ΦΠΑΙ
ΑΤ12, Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους
Σύμφωνα με τον Δ Σπάρ της , εντός των Προσεχν
Πρόσκληση
γεωγραφικό
μήκος και ηλάτος, διεισδύοντας
σε χωροχρόνο και περιβάλλον
nou δεν έμοιαζε ικανός να naημερν , θα κατατεθούν και
οι λοιπές ηροτάσεις
ακαραντίνα..
alockdowη κ.α. έουν μονοΠωλήσει το εξιλόγιο των Ελλ- υγειονομικής περιπέτειας , μα περιορισμν , επανέρχονται στο ραβιάσειν
νων καθ ' όλη τη διάρκεια της σε περιόδους αυστηρότερων ηροσκήνιο με μια δυναμική nou
συνέχεια σελ 8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΣΑΙΤΑΚΗΣ Ι MD, MSc , FEΒO 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Υπεύθυνος Τμήματος Νευρο-Οφθαλμολογίας Athens Eye Hospital
Εξειδικευθείς στο Harvard Medical School, Βοστνη, ΗΠΑ
Γιργος
Περδικλνης και
Ανδρέας Χιτης:
Βίοι Παράλληλοι
Ιατρείο Σπάρτης: Κ. Παλαιολόγου 83 // Τηλ: 2731306797 Η Κιw: 6978487844
Athens Eye Hospital: Λ Βουλιαγμένης 45, Γλυφάδα
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> οελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα