Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

14oC, 15:00

18oC, 21:00

15oC - Υγρασία 76%-97% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:22 - Δύση ηλίου: 20:05

€0.80

Ç Þôôá ôùí äáóêÜëùí

Το κράτος μπορεί να χαρακτηριστεί ως αστικό -πολίτες αντί υπηκόων- όταν χτίζεται με
την παρουσία δασκάλων αντί προνομιακών διαμεσολαβητών. Στην έννοια των δασκάλων
αναλόγως της ηλικίας του εκκολαπτόμενου πολίτη, εντάσσονται οι γονείς, το σχολείο και ο τύπος. Η «μύηση» του πολίτη προϋποθέτει όρια, όχι όμως αξεπέραστα, όπως μια πόρτα στο τείχος. Αν όμως το νεωτερικό κράτος κατεδάφισε τα τείχη, η φόρα
του έφτασε να κατεδαφιστούν κι οι πόρτες. Το σημερινό κράτος δεν είναι αστικό, αλλά μεταμοντέρνο (μετανεωτερικό), όντας
φιλοσοφικά απροϋπόθετο: «έλα όπως είσαι». ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 3 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5328

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Êáëïýíôáé ôþñá ïé åöåäñåßåò
• Ãéá ôï íïóïêïìåßï
• ôá åìâïëéáóôéêÜ
êÝíôñá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με επείγον χθεσινό του mail ο Ιατρικός σύλλογος ζητά τη συμμετοχή μελών του σε λίστα εθελοντών
γιατρών ανεξαρτήτως ειδικότητας, για πιθανές επείγουσες
ανάγκες του νοσοκομείου κατά το αμέσως επερχόμενο διάστημα. Ή και στις εμβολιαστικές γραμμές. Αμέσως μετά εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ÊáôÝëçîå
74÷ñïíç
óôç ÌïíÜäá
Ëïéìþîåùí
ΚΕΡΚΥΡΑ. Μία ηλικιωμένη
γυναίκα κατέληξε το βράδυ
της Πέμπτης στη μονάδα
COVID του Νοσοκομείου
Κέρκυρας που νοσηλευόταν
τις τελευταίες ημέρες.
Η γυναίκα είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ενώ είχε επίσης βρεθεί θετική στον κορωνοϊό.

Ïêôþ íÝá
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá

5»

ÌÝôñá óôÞñéîçò æçôïýí ïé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé
Οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται γιατί τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης δεν απευθύνονται στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε οριακό σημείο για την επιβίωσή τους. 4»

Êñïýóìáôá óå ÔñÜðåæåò ôçò ðüëçò - Ï éüò åßíáé åäþ

7»

Äþóôå êßíçôñá þóôå íáñèïýí óôá íïóïêïìåßá ìáò 9»

Ï Ê. ÓãïõñÜêçò,
ï íÝïò ðñüåäñïò
ôïõ ÁÏÊ ÊÝñêõñá 9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα