Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
σχολιάζει
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ. 3
ΑP. ΦΥΠΛΟΥ
970 -ΕΤΟΣ 18ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΡΙΛΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ 24410 80888
Η Βρετανική μετάλλαξη
. Έχει εξαπλωθεί σε όλη την
Ελλάδα και κρούσματα έχουν ε.
ντοπιστεί και στην Καρδίτσα και
όλη την θεσσαλία.
. Καλπάζεινη βρετανική με
τάλλαξη στην Ελλάδα- Πού εντοπί
στηκαν τα 546 νέα κρούσματα
Σελ. 9
Παιδεία.
Κοινωνία.
Υπηρεουν
Δήμου
Τρικκαίων
Η άλλη άποψη γονέων για τη μετατροπή του 8
δημοτικού σε
οι άστεγοι των
Τρικάλων
Βρίσκουν στέγη
VAρτ ντpo
πειραματικό
P252.417.14
Σελ. 11
Σελ. 6-7
Π ΑΠΟκαθίσταται από την Περιφέρεια Τα γκαρσόνια της Ευρπης Δευκρινήσεις της Δημοτικίς Αρχής
en Lερά Moτή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στην Ανθούσα του Δήμοu Μετερων
.Καρδίτσας για το θέμα Που προέκυψε
με την . αντιδήμαρχο
. Γράφει ο Γιργος Αμβροσίου
Σελ13
Σελ. 3
Σελ. 17
Αιαβάστε μας και στο alithianews.gr