Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27758
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Covid-19: Τα
προβλήματα
συνεχίo νται και
Τέταρτο κύμα πανδημίας
Πότε επιστρέφουμε στην κανονικότητα
μετά την
ανάρρωση
Αυξημένη η Πιθανότητα
ολυοργανικής
δυσλειτουργίας
θηγητής
Ο διακεκρι
μένος καθηγητής δέχθηκε
κτσουνάμιν ερωτήσεων από
το χοινό σχετιΟι άνθρωποι που παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από νοσηλεία λογω Covid-19 εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά βλαβν σε διάφορα όργανα του σοματός τους (απολυοργανική δυσλειτουργίαν ) σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό,
σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστη
μονική μελέτη. Ο αυξημένος κίνδυνος
δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους.
Μολονότι η νόσος Covid -19 είναι πιο
γνωστή για τα σοβαρά αναπνευστικά προ
βλήματα που μπορεί να προκαλέσει, μπορεί, επίσης, να επηρε άσει
άλλα όργανα, όπως την καρ - ΣΕΛΔΑ 3
κά με τους εμβολιασμούς,
σημεινοντας
πως ο ίδιος έχει εμβολιαστεί , εν τα
κεμβόλια εί
ναι ασφαλή, 6πως διασφαλί
ζει η εθνική επιτροπή εμβολιασμν .
συνέ Στη
Τί αγοράζουν οι
καταναλωτές
χεια, αναφέρθηκε στα self tests, χαρακτη
ρίζοντας γεν
ναία την απόφαση παροχής τους από την
του , καθς όπως υπογράμμισε χαρακτηρι
στικά το τέταρτο χύμα μπορεί να ξαναεμ φανιστεί τον Δεκέμβριο . Αυτό ωστόσο ,
σύμφωνα με τον x . Μόσιαλο , θα επηρεάσει σαφς μικρότερες ομάδες πληθυσμού
και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί , όπως
τους αρνητές . Δεν παρέλειψε ωστόσο να
εκφράσει την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα της πανδημίας, αν οι εμβολιασμοί προχωρήσουν ομαλά .
Οταν θα έχει εμβολιαστεί το 60% του
πληθυσμού στην Ελλάδα ή το 70%-75%
των άνω των 50 ετν θα επανέλθει η κανονικότητα στην Ελλάδα , εκτίμησε ο καΜιλντας σε διαδικτυακή εκδήλωση
της Generali σε συνεργασία με την
Afidea, ο καθηγητής Πολιτικής της Υ.
γείας και Διευθυντής του κέντρου Οικονομικν της Υγείας του London School
of Economics, Ηλίας Μ όσιαλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τέταρτου κύματος
της πανδημίας του κορονοϊού τον Δεκέμβριο και απάντησε στο πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
Εστίασε στην ανάγκη μελέτης για την
ανοσία του πληθυσμού και την παρακολούθηση της εξέλιξης των μεταλλάξε ων
ελληνική κυβέρνηση.
ηλεκτρονικά
Η άνοδος του ηλεκτρονικού
εμπορίου από τα capital
controls έως την πανδημία
Διευκρίνισε πάντως πως ο έλεγχος εί
ναι πιο αποτελεσματικός όταν γίνεται
στοχευμένα σε συγκεκριμένες πλη θυσμια κές ομάδες και όχι στον γενικό πληθυσμό.
Αχολούθως, ο κ. Μόσιαλος εξήγησε πς
ο εμβολιασμός ενεργοποιεί το ανο σοποι τικό μας σύστημα με τη δημιουργία αντι σωμάτων χαι μέσω κυτταρικής ανοσίας.
Αναφερόμενος, δε , στα τελευταία επι
Ηενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορί
ου ήταν μια από τις επιπτσεις της πανδημίας και των περιοριστικν μέτρων
που τέθηκκαν σε ισχύ με σκοπό την εξά πλωσή της.
Στην Ελλάδα, το 2020, εκτιμάται ότι πε
ρίπου 6 στους 10 χρή στες του διαδικτύου
πραγματοποίησαν αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, εν η αντίστοιχη αναλογία, πριν την εμφάνιση της πανδημίας και
την επιβολή των περιοριστικν μέτρων
( 2019 ) , ήταν 5 στους 10, σύμ φωνα με αναλυτική μελέτη Ξ 3
στημονικά δεδομένα τόνισε
ότι το ποσοστό ανοσο- απόΠρος νέα ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες
Σημαντικό για τις τράπεζες αλλά και
Ο Μοody 's αναβάθμισε τις προοπτικές
των ελληνικν τραπεζν
Το σύμπαν έχει
μελωδία
Η NASΑ κατέγραψε τη
μουσική του αχανούς
διαστήματος
για την ευρύτερη οικονομία είναι να υπάρξουν επιτυχείς ανακεφαλαιοποιήσεις
του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης Στου ρνάρας, κατά
την ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομι κν Υποθέσεων σχετικά με τις εξελίξεις
και τις προ0 πτικές του εγχριου τραπεζικού συστήματος, με ιδιαίτερη αναφορά
στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραις
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές
τις προοπτικές (outlook) του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Οπως σημεινει ο οίκος, η αναβάθμιση των πρ0οπτικν αντανα κλά κυρίως τις προσδοκίες του για περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά τη μείωση των υψηλν επιπέδων μη εξυ πηρετούμενων δανείων , κυρίως μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσε ν τους, καθς και για σταδιακή ενίσχυση από μία χαμηλή βάση των κερδν των τραπεζν από τη βασική δραστη
ριότητά τους (core earnings).
Οι προοπτικές αντανακλούν την αξιολόγηση του Moody's για τις βασικές
πιστωτικές συνθήκες που θα επηρεάσουν την πιστοληπτική ιχανότητα των ΣΕΛΛΑ 2
Ο διοικητής της ΤΤΕ τόνισε πως cοι ελ
ληνικές τράπεζες έχουν μία πρτης τάξε
ως ευκαιρία να επαναοριοθετήσουν τη
στρατηγική τους και να αναδιαρθρσουν
τη δομή τους στε να συμβάλουν στην ανα διάταξη της ελληνικής οικονομίας , λαμ
βάνοντας υπόψη , μεταξύ άλλων , τις προοπτικές που διανοίγονται με
την ψηφιακή τεχνολογία ΣΛM
Το αχανές σύμπαν είναι μια απέραντη
ορχήστρα που μπορεί να παίζει υπέροχες
μουσικές . Η NASA κατέγραψε αυτές τις
θεσπέσιες συνθέσεις και μας τις παρουσιάζει.
Η αμερικανική διαστημκή υπηρεσία
( NASA) ηχογράφησε τη μελωδία του σύμπαντος και
την ανέβασε στο δημοφιλές
w.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα