Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μη επιστρεπτέα κεφάλαια κίνησης για την εστίαση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1ΡΙΚΗ Μ!ο
91 771234
567157
Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.485
Λιανεμπόριο
Φόβοι για απλειες
έως 80% τον Απρίλιο
Αναστάτωση έχει Προκαλέσει στον εμπορικό
κόσμο το Πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του
λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, καθς
οι επιχειρηματες βρίσκονταν χθες σε αναμονή για
διευκρινίσεις επί του νέου μοντέλου λετουργίας
των καταστημάτων τους, εν παράγοντες της
αγοράς εκτιμούν ότι οι απλειες μπορεί να ξεπε
ράσουν ακόμη και το 80% τον Απριλιο. σελ.7
Μηεπιστρειπέα κεφάλαια
κίνησης για την εστίαση
Υπό Προϋποθέσεις έως και 100.000 ευρ μετρητά στις επιχειρήσεις του κλάδου
Φόροι, ρευστότητα και δάνεια
ανησυχούν τους εμπόρους
Κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 100.000 ευρ θα ρουσιάστηκε χθες στους εκπροσΠους του κλάδου
μπορέσουν να λάβουν υπό Προϋποθέσεις οι επχειρήσεις της εστίασης, όταν αυτές επαναλειτουρ Πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα Πρέπει να ση
γήσουν, Το Ποσό θα είναι μη επιστρεπτέο, εφόσον μειωθεί ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι
Πληρούνται οι όροι , εν θα Πρέπει να αναλωθεί
μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Η δυνατότητα αυτή από την Πρτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αποτέλεσε
θα δοθεί μέσω Προγράμματος του ΕΣΠΑ, Προϋπο - ένα Πολύμηνο αίτημα του κλάδου. Ωστόσο, η διαλογισμού 330 εκατ ευρ, το οΠοίο Προβλέπει τη
χρηματοδότηση: επιχορήγηση της αγοράς Πρτων όρους και Προϋποθέσεις, καθς επίσης και ελέγ ματοδότηση από τ πρόγραμμα μπορούν να λάβουν
υλν για τους 23 Πρτους μήνες επανεκκίνησης χους. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και
της λειτουργίας του κλάδου. Το πρόγραμμα πα
Πρόγραμμα θα καθοριστεί από την έγκριση του
σε ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυ- καθεσττος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν οι
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021
Τις δυσκολίες Που επέφερε η Πανδημία στον
εμπορικό κόσμο και τις αγωνίες για την επόμενη
μέρα καταγράφει η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού
Εμπορίου για το 2020 του INEMΥ ΕΣΕΕ. σελ.6
εστίασης, οι οποίες τελούν σε αναστολή λειτουργίας εποχικές επιχειρήσεις. Η δράση χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά επιχειρήσεις,
μικρομεσαίες και μεγάλες, Που έχουν κύριο ΚΑΔ
δικασία καταβολής Προβλέπει συγκεκριμένους ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. ΧρηΟυκρανία
Αναζωπύρωση της έντασης
στα σύνορα με τη Ρωσία
και οι επιχειρήσεις franchise, υπό την Προϋπόθεση
Πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων. σελ.7
Επενδύσεων , η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο
Αναζωπύρωση της έντασης στην Ουκρανία
εγκυμονεί ο σε εξέλιξη νέος ψυχρός Πόλεμος
ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Η Ουκρανία
κατηγορεί τη Μόσχα πως συγκεντρνει στρατεύματα κοντά στα σύνορα, με τον Αμερικανό
ΥΠΕΞ , Αντονι Μπλίνκεν, να κατηγορεί τη Ρωσία
για τσυνεχιζόμενη επιθετικότηταν, εν ανησυχία εξέφρασε το ΝΑΤΟ . Απαντντας ο Ρσος
ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, Προειδοποίησε πως
τυχόν νέα στρατιωτική σύγκρουση θα οδηγήσει σε καταστροφή της χρας , σελ . 17
Οδηγίες και καμπανάκι
για το Ταμείο Ανάκαμψης
Οδικός χάρuης για τις επενδύσεις
Καθοδήγηση Προς τα κράτη- νει τα κράτημέλη στην εκπόνηση
μέλη στε να διασφαλίζεται ότι
καμία από τις επενδύσεις Που
θα χρηματοδοτούνται από τα
672,5 δισ. ευρ του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
δεν θα βλάπτει σημαντικά σε άλ Συμβούλιο. Ωστόσο, αρκετοί αναλους τομείς τους Περιβαλλοντι - λυτές εκδηλνουν ανησυχία για
κούς στόχους της Ε.Ε., Παρέχει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στις
των σχεδίων. Η τήρηση της αρχής της μn πρόκλησης σημαν
τικής βλάβης αποτελεί προϋπό
θεση για την έγκριση των σχε
δίων από την Επιτροπή και το
ΤΑΙΠΕΔ
Δύο δεσμευτικές προσφορές
για την Εγνατία Οδό
Στο ΤΑΙΠΕΔ κατατέθηκαν χθες οι Προσφορές
δύο κοινοπραξιν: 1. VINCI Highways S.A.S VINCI Concesiones S.A.S-Μυτληναίος-Αβαξ
2. ΓΕΚ Τέρνα-EGIS Projects S.A. σελ. 13
- Δείκτης PΜΙ (αριστερή κλίμακα)
- Δείκτης Οικονομικού κλίματος (δεξιά κλίμακα)
Φεβ. ' 19
η Κομισιόν. Η καθοδήγηση Π
ριγράφει βασικές αρχές και μια καμψης, με σοβαρές επιπτσεις
μεθοδολογία δύο σταδίων για
την αξιολόγηση της μn πρόκλη
σης σημαντικής βλάβης) στο
Πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμ Ιταλία, έχουν επενδύσεν Πολλά
ψης, Προκει μένου να διευκολύΑύγ. ' 19
Φεβ. '20
Αύγ ' 20
Μαρ. '21
εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανά
Σημαντική βελτίωση των οικονομικν δεικτν
Τουρισμός
ΟΙΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΟ 2021
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνν βρέθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην
Ελλάδα τον Μάρτιο, καθς διαμορφθηκε στις 96,9 μονάδες, έναντι 91,9 μονάδων τον
Φεβρουάριο. Τον ίδιο μήνα ο δείκτης μεταποίησης PMI Πέρασε πάνω από το επίπεδο των 50
μονάδων , Που είναι το όριο μεταξύ ύφεσης και ανάπτυξης . σελ 4
για την οικονομία της περιοχής,
τη στιγμή Που αρκετές χρες,
μεταξύ των οΠοίων Ελλάδα και
σε αυτό. σελ. 5
ΣΕΜΠΟ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣ ΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΕΡΔ0ΦΟΡΙΑ
Στο κόκκινο
ηχρα .
καλπάζουν
οι μεταλλάξεις από τηΜoodys
Αναβάθμιση
των τραπεζν
τ Παρατάσεις
για Πελάτες
- προμηθευτές
και ταμειακές
ΟΠΕΚ+
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΓΟΥ
Έρευνα Nielsen
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Πανδημία
Θετικές οι προοπτικές τους, λέει ο οίκος
Νέο ρεκόρ εισαγωγόν στα νο
σοκομεία του ΕΣΥ κατέγραψε
χθες η χρα, εν αυξημένος
ήταν και ο αριθμός των ασθενν
στις ΜΕΘ. Η Ελλάδα συνεχίζει
να είναι στο κόκκινο στον χάρ
τη του ΕCDC και ο δείκτης θετικότητας είναι Πάνω από το
4%. Ανησυχία Προκαλεί η έξαρ
ση των μεταλλάξεων. σελ. 6
Οι Προοπτικές μείωσης των κόκκινων δανείων
από τα χαρτοφυλάκια των ελληνικν τραπεζν
οδήγησαν στην αναβάθμιση των Προοπτικν τους
από τον οίκο Moody's, από σταθερές σε θετικές. Η Εξαγορές & συγχωνεύσεις - Προμηθευτν του 2020, αλλά
αναβάθμιση των Προοπτικν αντανακλά κυ ρίως
την Προσδοκία για περαιτέρω βελτίωση στη μείωση
των Πολύ υψηλν επιπέδων μη εξυπηρετούμενων
δανείων , κυρίως μέσω Πωλήσεων χαρτοφυλακίων
και τιτλοΠοιήσεων , καθς και τη σταδιακή ενίσχυση
των βασικν κερδν του κλάδου. σελ. 3
Παρατείνονται οι προθεσμίες
για την υ πο βολή των συγκεν
τρωτικν καταστάσεων Πελατν
σελ. 16
Ραγκουράμ
Τζ. Ραζάν
Καθηγητής στο Chicago
Booth School of Business
Όλα τα μάτα
στραμμένα σις
σελ. 2 ψηφιακές πληρωμές
Dealsρεκόρ
1,3 τρισ. δολ.
το α' τρίμnvo
και για την απόσυρση και ανα
βάθμιση των ταμειακν μηχανν. Τις σχετικές αποφάσεις
υπέγραψε ο διοικητής της Ανε
ξάρτηης Αρχής Δημοσίων Εσό
δων. σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα