Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

ΑΕΛ

ΜΑΤΣ
ΟΡΟΣΗΜΟ

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 370• ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ»

Θέµατα για τις εξετάσεις
• ΣΕΛ. 13-20

8

σελίδες
ένθετο

O «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

H EK∆ΙΚΗΣΗ

ΤΩΝ
‘ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΩΝ’
ΕΣΤΙΑΣΗ, ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
ΔΙΑΝΥΟΥΝ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ

• ΣΕΛ. 4

28.790 ΑΝΕΡΓΟΙ
στην Π.Ε. Λάρισας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΜΙΛΑ ΣΤΗ LARISSANET Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΤΣΙΟΥΡΒΑ

Η οδός Παλαιολόγου
και η Λαϊκή της Τρίτης

82.000 άνεργοι στη Θεσσαλία
Περισσότερο πλήττονται γυναίκες
«Θυμωμένοι, απελπισμένοι, φοβισμένοι για το πότε και
και συμπολίτες 30 – 44 ετών
Ο ρόλος του ΟΑΕΔ στην μετά – covid εποχή
πώς θα βρουν δουλειά»
• ΣΕΛ. 8 - 9

• ΣΕΛ. 6

11

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

30

31

Ποιητής

«Η ποίηση
µπορεί να
κάνει καλύτερο
το µυαλό µας…»

ΧΡΥΣΑ ΜΑΣΤΟΡΟ∆ΗΜΟΥ

• ΣΕΛ. 12

Συγγραφέας

SUPPORT ART WORKERS

‘ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ’, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΕΝΑΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΕ ΟΡΑΜΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ
Αστυνοµικός, συγγραφέας

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Το no1 πόρταλ στη Θεσσαλία