Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Απριλίου
(Κκδημερνή οικονμική ειδική ερμρίδα Διακηρύξευν- Δημοτροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ .: 329
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παρατείνεται
η τηλεργασία
. Τι πρέπει
να γνωρίζουν
εργαζόμενοι κι
εργοδότεs
Εξοικονομ για
επιχειρήσειs και για ..
οπτικέs ίνεs
πρόλαβε .. την κρατική
ενίσχυση είδε- εγκα
Νέα μοντέλα Εξοικονομ. φέρνει το Τα.
Πλέον δεν θα πριμοδοτείται μόνο η α' κατο
ενεργειακή αναβάθ .
μιση ειχειρήσεων , κτιρίων του Δημοσίου,
ακόμη και η εγκατάσταση υποδομν οπτικν
Ανάκαμψης: ταλείπεται και
τους επόμενους κύκλους που αρχίζουν το
Φθινόπωρο , υιοθετείται ένα νέο μοντέλο
προϋποθέσεων , διαδικασιν και επιδοτή.
Παρατείνεται έως
τις 30 Απριλίου 2021
το καθεστς της τηλεργασίας σε ολό.
κληρη την επικράτεια,
στις δύο νέες Κοινές
Υπουργικές Αποφά.
σεις των Οικονομικν , Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων και Υγείας πoυ
συνέχεια στην 1
αλλά και η
αναφέρεται
ενεργειακή αναβάθ ινν .
μιση μιας κατοικίας.
Αυτό το ολοκαίνουριο
Εξοικονομ -Αυτονομν για τις κατοικίες αλλάζει και ως
φιλοσοφία υιοθετν- Αυτονομ- υπολογί
ζεται να κάνει πρε μιέρα μεταξύ Ιουλίου
ομοιράσεν σχεδόν 1
δισ. ευρ , αλλά με τεδιαφορετικό
τρόπο από εκείνον πυ
λειτούργησαν οι προ κύκλοι
φιλοσοφία στις επιδο - Εξοικονομ . Το νέο
τήσεις για "μαστορέ- Πρόγραμμα Ενεργει .
ακής Αναβάθμισης Κα
χρηματοδοτηθεί από
πόρους του ΕΣΠΑ της
νέας προγραμματικής
περιόδου (2021-2027)
και από το Ταμείο Ανάκαμψης , στοχεύει στο
να υποστηρίξει εργα - κάθεχρόνο για τα επόσίες και nαρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθ . χιστον.
μισης σε 80.000 κτίρια
και κτιριακές μονάδες ο πιο γρήγορος τα
μέσα στο τρέχον έτος.
Μάλιστα, νέοι κύκλοι
τας νέες πρακτικές για
την εξασφάλιση των
επιδοτήσεων .
Ανατροπές έρχονται
-Αυτονομ , ανάλογοι του
τύπου που θα υιοθετη .
θεί το φθινόπωρο , θα
ακολουθήσουν και θα
επαναλαμβάνονται
- Σεπτεμβρίου:
Ειδική αργία
διατραπεζικν | στον νέο κύκλοΕξου
συναλλαγν
λείως
-Αυτονομ ,
καθς υιοθετείται μια
τελείως διαφορετική
μενα 5 χρόνια , τουλά στιs 2 και 5
ηγούμενοι
Τέλος στο σύστημα. .
Απριλίου
παίρνει όλα
ματα στο σπίτι: Η
λογική του όποιος
τοικιν
συνέχεια στην 10
Ενίσχυση
Λόγω του Πάσχα των
Καθολικν.Τι θα γίνει
με τις συναλλαγές
Το διευρωηαϊκό αυτο ματοποιημένο σύστημα
ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή
χρόνο (σύστημα ΤAR
GET2) θα είναι κλειστό
την 2α και την 5η Απριλίου 2021, τη Μεγάλη
Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα
συνέχεια στην 2
έωs 30%
του τζίρου 2019
η στήριξη
στην εστίαση
Σελίδα 9