Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Παροσκευή
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7721
Τιμή Φύλλου 0.50
Δήμος Γρεβενν:
Οι πολίτες
προγραμματίζουν
άμεσα και με ακρίβεια
την επίσκεψή τους
στα ΚΕΠ μέσα από
το antevou. kep.gov.gr
Ανοίγουν
τι καταστήματα
Συνέχεια στην 7
Μερική αποσυμπίεση της κοινωνίας
από το αυστηρό Ιockdown με άνοιγμα
του λιανεμπορίου με χρονικό όριο και SMS
και πιλοτική απελευθέρωση
των διαδημοτικν μετακινήσεων
Συνέχεια στην 10
Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενν
Παύση λειτουργίας
των Τακτικν
Εξωτερικν
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Ιπpαίων (T.E) | για το επίδομα τέκνων
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
Έως 30%
του Τζίρου 2019
η στήριξη
στην εστίαση
Eniσημos Συνεργάτns ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 17
Εθνική Ελλάδαs:
Η βαθμολογία
και το πρόγραμμα νd,afof
στον όμιλό τns
ΤΡΕΒΕΝΑ
aης Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20