Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗ ΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Κυριακή | 28 | Μαρτίου 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1Ε | Έτος 65ο Αριθμός Φύλλου 2985
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΠΑΝΟΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Δήμαρχος του Αργους
Ορεστικού μάς μιλά για τις
τεράστιες προσπάθειες που
καταβάλλονται στον δήμο
του, στε, παρά την κρίση της
πανδημίας να ενεργοποιηθούν
έργα εκατομμυρίων
Ο Δήμαρχος του Νεστορίου
ενημερνει για τις ενέργειες
που πραγματοποίησε για
να μεισει το δυσβάσταχτο
χρέος προς το Δημόσιο της
εταιρείας ΔΕΡΑΣΕΝ
12-13
σελ. 9
σελ. 8
ΤΟ ΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
200 Χ ΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Είμαστε ακόμα στο
εγ και όχι στο εμείς
Στα δύσκολα χρόνια της
σκλαβιάς τα ξενιτεμένα
παιδιάτης θα κάνουν την
Καστοριά φωτεινό φάρο
παιδείας
Γράφει ο Δημήτρης Ιωαννίδης 5
Αν θέλεις ειρήνη,
προπαρασκευάσου για ειρήνη
Ελένη Κωστοπούλου
ΟΕλληνας είχε πάντα ως
φωτεινό οδηγό την Ιστορία του
Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύ κειο Καστοριάς
ολλές φορές δυστυχ και στο
πρόσφατο παρελθόν έχουμε επμας nou όναμε τα aίμaτατων εμπλεκομένον λαμπρού δαοκόλου Μεθόδιου Ανθρακίτη
πολιτικν ενoι αυτό της παραχρηpης του
Ξενίαστο Υnaυρεο Πολιτσμού, με συνέπκια μετά τα lωάννw, σε παιδευτική ακτινοβοτη σύνδεσή τω με τη λεπουρία και τς δράσεκτουπαρακμενου Βυζοντνού Μουσεοu
Ερίζουν για τα πρωτεία της ανητο - πόλη μας η τότε ακυνοβολούσα, ποιος θα
ποίησής τουο και συνεπς επeυμούν να τοπίστειε ότι στερεία σήμερα ενός πνευΑπέσπασε βραβείο στο 17ο
διεθνή διαγωνισμό ποίησης
και θεάτρου στην Τεργέστη
η Καστοριά απoτελούσε τη δεύτερη πόλη.
pήπου aoκεί στα δρμενα του
τόπου μας η δικόνοα, ηφαγωμάραυ των
διάpορων, κατά καιρούς, υπευθύνων σχετΗ
κάμε ζητήματο- θέματα που προκύπτου.
Δε θα απστελούσε , βέβα, εξοίρe δράξουν τα είσημα και τς δόφνες και η ματικού - πολιτιστκού κέντρου: Μας ανά
ση και η περιοχή μας η onoa σ ατό το
οόθλημα αποδεικνίεται πρωταθλήτρα, τής Καστοράς αλλά και ο κος Ζήσης Τημεταγστά σποτελέσματα της ερήμωσης καλάγιας στικ μέρες του οποίυ έτυχε να Αντί λοπόν , να τργοντα μεταξύ
και της φθνουοος nopekος της.
για να μην πλήξουμε ή εγκαπαλε
ψουμε ουτό το γνωστό σπορο που οι πολιτικοί της περοχής μας επιδίδονται με επ τυχία, ουτή τη φορά αφορμή βρήκαν (όν Αλήθεια, έχει καμμιά σημοσία ποος και δικήσεις οι οποές οποβαίουν μοιραές γα
πως δεν θα έβρισκαν) να αντιπαρατεθούν πος ενήργησε προς ω σκοπό ουτό; Αυτό
για τα εξής θέματα: για την επίμαη σιδηρο - που έχει σημοσία είναι ότι κάτι θα γίνει στην παδν μας
δρομική γραμμή Σάτιστος Κοστορός με έρμητην Καστοριά, που εδ και χρόνα βρα
αντυιοραπθέμενους πρωταγωνστές τον κο oεται σε πλήρη παρακμή, πράγμα που έχει της Επανάστοσης Γάνη Μακρυμάννη γα
Δημήτρη Σαββάπουλο και την κα Ολυμπία επηρεόσει πολύ τους κατοίκους της στε
Τεληγορίδου Ο ένας έτριβ στη μούρην να εμpανίζουν έντονα τα ση μάδια μιζέριας να να μην εφύουμε και από το πνεύμα
του αλλουνού :
λιστα , π
προτοστατήσει ή ενεργοπουηθεί τόχιστα θυνο aνεύθυνοι του τόπου μας ότι στα
για την υλοποίηση του έργου
Συμπέροσμα, στην Καστοριά δεν πρα- αφιέρωμα σελ 1213) στην Καστοριά λειμαποποήθηκε καμία οιδηροδρομική σύνδεση έως σήμερα. Πdει χέθηκε το τρένο, της Ελλάδος στο oποίο φοτοόσαν και εγν. Και εκ το εξής να μάθο μεν γνση, αν
χeήκαμε κιεμεί . ο
Ενα άλλο ήτημα, φλέον για τον τόπο στι Αy. Οpoς κα) και με την παρουσία του όλοιμα
λa, μπορούμε να συνειδητοηοήσουμε την
τωρνή ογύμνκ των εκτροοπων μας Η
γασoν να έμε τεροσμένα μεχαλεία και
διηγντας τα να λαιο .
κα Μαρία Αντωνίου, που υπήρξε βουλευΚωνσταντίνος Αυγίκος:
Τα LASERs έχουν πολλές
| εφαρμογές στην Οφθαλμολογία, η γνωστότερη των
οποίων είναι οι διαθλαστικές επεμβάσεις
πραγματοπουeείτελικάη ενέργεκγα στο νεκκνηση της χρήσης του Ξενία, στε να περοχής μας σοpό α ήταν να συεργαυπdpgε, ΕΠΤΕΛΟΥΣ, στην Κοστορά ένας σθούν . Αλωστε γ' αυτό τους ψηρίσαμε
χρος πολιισμικής χρήσης
τους οι εθνοπαπέρες και εθνομητέρες της
η όχι για τς στείρες πολιτικές τους αντεκ
το συμφέρον του τόπου και το μέλλον των
σελ . 14
Δενγνωρίζουν τα λόγια του στρατγού
το εμείς και το εγa Τους τα oφερουμε
Βασίλης Βελλίδης:
Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ
μας μιλά για τις ενέργειες
που έγιναν , αλλά κι αυτές
που πρόκειται να γίνουν για
να αντικρύσουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
της Επετείχυ:
Ερετ πότε να λέγι ο κθek εγνς
Ότν αγωνστεί μόνος του και φοάσει ή
, κυρίος α υπεύχρόνα της Τουρκοκρατίας (έρυμε σχετικό χαάσει, να λέγει εκδ. όταν όμος αyωνζονται πολλοί και φαάνου, τότε να λένε
εμε . Είμαστε εις το εμεί ό εκ τα
τουργούσε ένα από τα καλύτερα σχολεία
μαθητές από άλλες περιοχές βουκουρ -ΘΕλαμεν να φνόσομεν χωριόν να ζήσομεν
σελ. 3, 8
σελ . 6
Έλληνες και φιλέλληνες τραγουδούν το '21
σελ. 10-11