Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝοξ
Σ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικόλαος Καραθάνος 1951-197M* διοκτήτμια- Εδότρα Σεαυρίδου L Σευλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Α. φύλλου 6880-12.324
0,50 ε
Το θέμα είχε αποκαλύψει χθες
στο πρωτοσέλιδό του ο n.Τ.
Από τη Δίωξη Ναρκωτικν
του Τμ. Ασφαλείας Δράμας
Συνελήφθησαν τέσσερα
μέλη σπείρας
για πληση ναρκωτικν
στην πόλη της Δράμας
Συνελήφθησαν και άλλα 6 άτομα
που είχαν προμηθευθεί ναρκωτικά
Αποδοχή δωρεάς για το Νοσοκομείο
Δράμας από την 4η ΥΠΕ
Μελέτες δημοπράτησης
της Raycap
για επέκταση της ΜΕΘ
και του ΤΕΠ
Εγκρίθηκαν από την Οικονομική
Επιτροπή της ΠΑΜΘ
Δρομολογούνται
σημαντικά
τεχνικά έργα για
την Π.Ε. Δράμας
Αντιδράσεις
για τα κρούσματα
στη Δομή Φιλοξενίας
Προσφύγων στη Δράμα
| Του Νοσοκομείου Δράμας
Συνέντευξη Τύπου προέδρων Επιμελητη ρίων ΑΜΘ
Μια ιστορική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Προβλήματα στο ζήτημα
της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης
για τις επιχειρήσεις της ΑΜΘ
Εγκρίθηκε η εκκαθάριση του παλιού
Φεστιβάλ Ταινιν Δράμας και ο Δήμος
αποδέχεται τα χρέη της επιχείρησης
PΤη Δευτέρα 5 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της εται ρείας ΔΕΣΜΟΣ
ΑΜΘ-Από 24.108 προτάσεις μέχρι στιγμής εγκρίθηκαν μόνο 263
Μια υπόθεση 15 χρόνων και πάνω φτάνει στο τέλος της
Οι τόκοι των χρεν του παλιού Φεστιβάλ ξεπερνούν πλέον το αρχικό κεφάλαιο
Χαρακτηριστικό ότι χρέος 45.000 ευρ προς ένα μόνο επαγγελματία σήμερα
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΟ ΑΠΟΙΕΥΜΑ της Τετάρτης και ρα 18.00 , κ
1νησε μέσω τηλεδιάσκεψης
η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δράμας , για να ολο 1 κληρωθεί πέντε ρες αργότερα
Ι Από την αρχή της συνεδρίασης,
1 όλες οι δημοτκές παρατάξεις
Ι δέχθηκαν να μην υπάρξει προ
ημερήσιας διάταξης συζήτηση
! και προτάθηκε να συζητηθεί
άμεσα το τρίτο τακτεκό θέμα , το
1 οπίο αφορούσε στα χρέη της
Του Θανόση Πολυμένη
ΥΝEΝΤΕΥΞΗ Τύπου για το καθε στς και την κατάστα ση που επι - άλλων ότι εδ και 24 χρόνια αυτή λεκρατεί σήμερα στην εταιρεία τουργούσε άψογα και χωρίς προβλήΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ, της Περιφέρεα Αν. Μa - ματα.
κεδονίας- Θράκης έδωσαν χθες το με - Κατά τις δηλσεις του ο κ Αγγελίδης σει επανειλημμένα , η παλαιά Δη
σημέρι οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων μλησε γιααποκατάσταση της αλήΑν . Μακεδονίας-Θράκης Η συνέντευξη θεας. και τόνισε ιδιαίτερα ότι αυτή τη
δόθηκε για πρτη φορά μέσω τηλεδιά - στιγμή -ο δκαστικές αποφάσεις έχουν κους Δράμας-, έχει κλείσει και έχειτεθεί σε εκκαθάριση Τα βραβεία που δεν πληρθηκαν
σκεψης και συμμετείχαν σ ' αυτήν περίπου 20 μέσα μαζικής ενημέρωσης από λευση στα Επιμελητήρια και αυτή την
όλη την περιοχή , μετα ξύ αυτν και ο στιγμή πορευόμαστε με μα προσωρινή
Πρωνός Τύπος- Δράμας.
Στη συνέντευξη συμμετείχαν α πρό - μανέα Γενκή Συνέλευση, η οποία θα κα
εδου ΤωνΕπμελητηρίων: Δράμας κ Στε- λσεν του , ο κ Αγγελί
φανος Γεωργιάδης, Καβάλας κ . Μάρκος
Δέμπας, Ξάνθης κ . Στυλιανός Μωρetrης δης κάλεσε την Περφέρεα (σ.σ. εννοεί
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ . Μκόλαος Αγγελίδης , για άλλη μια φορά να συμμετέχει ορ .
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμε
λητηρίου Ροδόπης κ . Αντνος Γραβάνης μπορέσουμε να πορευθούμε σε συνερκαι ο πρόεδρος του Περιφερeακού Επ μελητηριακού Συμβουλίου ΑΜΘ και Επ μελητηρίου κ . Χριστόδουλος Τουίδης
Το θέμα της συνέντευξης αφορούσε
αποκλειστκά τα δεδομένα που αφορούν ΣΤ . Γεωργιάδης: Δεν γίνεται
την εταιρία ΔΕΣΜ-ΟΣ και το πργραμμα να πυροβολούμε τα πό δια μας"
της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των
επeιρήσεων ΑΜΘ και τα διοητικά προ - επίσης και ο πρόεδρος του Επιμελητηβλήματα rou αντιμετωπίζει η εταιρία.
Να σημειωθεί εδ , ότι , τα δοκηπικά νσε αρχικά ότι , η συνέντευξη γίνεται
προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρείa ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ, φέpεται να ευθύνον- απολύτως διάθεση ανταταρά θεσης με
ται σχετικά με την καταβολή της μη τον ατοιονδήπστε από την Περιφέρεια επιστρεπτέας ενίσχυσης προς επιχeιρή σεις της Περιφέρεας Αν. Μακεδοίας-προερχόμαστε από δικαίωση από προΘράκης , στα πλαίσια των ενισχύσεων σωρνές διαταγές δκαστηρίων Εμείς κα
εξαπίας της πανδημίας του Covid-19.
Τη συνέντευξη άνοιξε οκ Αγγελίδης το καλό των επιχειρήσεων.
από το Εμπορικό και Βιστεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ο οποίος αναφέρθηκε σε
ένα σύντομο ιστορικό της εταιρείας ΔΕ
ΣΜΟΣ ΑΜΘ , σημενοντας μεταξύ παλιάς δημοτικής επιείρησης
1 του Φεστβάλ Ταινν Μκρού
1 Μήκους Δράμας ,
Όπως έχουμε ήδη δημοσεύΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
μοτική Kονωφελής Επιχείρηση
Φεστιβάλ Ταινν Μικρού Μήαπό το 2004. Η εκκαθάριση αυτή μέχρι και προχθές
! ακόμα, επίσημα δεν εε ολοκληρωεί, καθς το Δημο- 46 βραβείων της εποχής εκείνης προς δημουργούς ται
1 Τκό Συμβούλιο δεν είχε αποδεχτεί την οριστυκή της έγδσει την πλειοψηφία στη Γενική Συνέ
Ενα άλλο σημαντικό ζήτημα , είναι και η αποπληρωμή
νν , τα αποία επίσης δεν έχουν πληρωθεί Παρ ' όλα
αυτά, οι βραβευθέντες εν κατέφυγαν στη δκαιοσύνη,
δούηση προς τη Δευτέρα 5 Απρλου, σε
Στη συεδρίαση της περασμένης Τετάρτης , ακούστη- με αnoτέλεσμα τα χρέη αυτά να έχουν πapaγραφεί μετά
1 καν πολλές απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό , κυρίως από πενταετία , όπος και άλλα βέβαια στην ίδιαλογκή .
! όμιως εκφράστηκαν επιρυλά ξες για το κατά πόσο θα Οσον αφορά αυτό το ζήτη μα, η παράταξη
έπρεπε να υπάρχα μα εnικaιρoοημένη λίστα των οφει - Πόλη + Ζωή npότεινε ο Δήμος Δράμας , να μπορέσει να
1 λν του παλιού Φεστιβάλ
Παρόντες στη συνεδρία ση ήταν η νομική σύμβολος μσης από την κυβέρνηση, στε να επανέλθει το χρέος
1 του Δήμου Δράμας κα. Μπανά καθς και η κα. Καρα των βραβείων αυτν ια να πληρωθούν επειδή έχουν
1 σαββίδου , εκπρόσωπος της επιχειρήσης του ξενοδο- ήδη παραγραφε .
Ι χείου ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καταθέτοντας τις απόψεις τους για
το ζήτημα αυτά
Να σημεισουμε αρχικά ότ , η συγκεκριμένη επιχεί - για τοήτημα της παραγραφής στο κομμάτι των βρα
ρηση έχει να λαμβάνει οφελές με αρχικό κεφάλαιο βείων. Γιατί η παραγραφή των βραβείων, ήταν ένα κομ45.000 ευρ , εν σήμερα με ις προσαυξήσεις και τους μάτι το οποίο πλήγωσε τη φήμη του Φεστβάλ τα
1 τόκους αυτά έχουν αγγίζε τις 125.000 ευρ Η επιχεί - πραηγούμενα χρόνα και καταβάλλεται μεγάλη προσπά1 ρηση είχε καταφύγει στη δικαοσύνη και η απόφαση έχει θεια απότη σημερνή διούηση του Φεστιβάλ στε αυτή
τελεσιδεάσει μαζί με άλλες επιχειρήσεις. Συναλικά στη η φήμη να αποκατασταθεί σιγά- σγά
1 δκαιοσύνη προσύφυγαν πάνω από 20 επιχειρήσεις που Ιστορική απόφοση
1 είχαν να λαμβάνουw χρήματα από το παλιό Φεστιβάλ Ο
1 12 απ' αυτές τις υποθέσεις έχουν δεαιωθεί οριστικά και Τικό Συμβούλιο Δράμας, αποφάσισε να κάνει αποδεκτή
1 αναμένονται στο επόμενο δάστημα να ολοκληρωθούν την έχθεση εκκαθάρισης των αρκωτν λογιστν , αποκαι οιυπόλοιπες,
Σύμφωνα με την έκθεση των εκκαθαριστν , τα συνο- επαγγελματίες
1 λικά χρέη του Φεστιβάλ μέχρι και το 2018 που είχε γνει
η εκκαθάριση, ανέρχονται στις 517.000 ευρ . Αυτό ότι αυτόματα πλέον ο Δήμος Δράμας γίνεται αποδέκτης
1 όμως είναι μόνο το αρχικό κεφάλαιο, χωρίς να υπολογί - των χρεν αυτν . Μλάμε πάντα για τα χρέη προς επ
ζονται οι τάκοι και απροσαυξήσεις. Και κάθε μέρα που χειρηματίες που έχουν προσφύγει ήδη στη δκαιοσύνη
περνάει, τα nοσά αυτά αυξάνονται
το μέλλον της εταιρείας-.
την περιpερειακή αρχή του κ . Μέτιου )
εξετάσει το ήτημα της ψήφισης μας νομοθετικής ρύθ
ζοντας τους εκπροσπους της , για να
γασία το επόμενο χρονικό διάστημα για
το καλό της Περpέρειας και των επιχe
ρήσεων που εδρεύουν εδ. .
Το Δημοτικό Συμβούλιο , έκανε δεκτή την πρόταση
αυτή, να ζητήσει από το κράτος μια νομοθετκή ρύθμιση,
Δηλσεις στη συνέντευξξη Τίπου έκανε
ρίου Δράμας κ. Γεωργάδης , ο οποίος το
Τελικά , μετά από δξοδοή απόφαση , αυτό το Δημοχωρίς πανηγυρισμούς και χωρίς καμιά
δεχόμενο έτσιτα χρέη του Δήμου προς τους Δραμινούς
Ο κ. Γωργιάδης τόνισε ιδιαίτερα ότι
Με την αποδοχή της έκeεσης εκαθάρισης , σημαίνει
λούμε σε συναίνεση και συνεργασία γα
και έχουν δεκαιωθεί.
σελ 4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENΝ Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωρόριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα