Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Χαμηλότερο το υικό φορτίο
στα λύματα της Σπάρτης
Εργασίες στους χρους
φιλοξενίας αδέσποτων
> σελ.7 |του Δ. Σπάρτης > σελ 3
Εξετάζονται προτάσεις
| για το νέο αθλητικό κέντρο
Σπάρτης > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 | Ετος 25- | Αριθμός 600 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Μετακινήσεις
εντός νομού
με όχημα
τα Σαββατοκύριακα
91 ναυάγια αποδίδονται για καταδύσεις αναψυχής στην Ελλάδα
Ενάλιο αμουσείον
στον βυθό της Λακωνίας
Ανακοινσεις για τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων του lockdown έκαναν
την Τετάρτη (31/3) ο υποup .
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
και ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίσς Νίκος Χαρδαλιάς
Αυτό Που αλλάζει σε όλη
την επικράτεια, ουσιαστικά
είναι Πως αnό αύριο ΣάβΒατο 3/4-και μόνο τα Σοββατοκύριακα-θα επιτρέnονται
οι διαδημοτικές μετακινήσεις
εντός νομού με όχημα και
ως 3 επιβαίνοντες με χρήση
του SMS 6. Βάσει των με Στην Πλύτρα το ένα από τα δύο επιλεγμένα σκάφη στην Πελοπόννησο
Απελευθερνονται οι οργο - Ψυχής Με τον τρόπο αυτό , επι - εισήγηση της Εφορείας Ενα- των , ανήκουν σε μεταλλικά
νωμένες και καθοδηγούμενες χειρείται να ενισχυθεί η μορφή λίων Αρχαιοτήτων , σύμφωνα ηλοία και αεροσκάφη τα οnoίa
καταδύσεις σε 91 ναυάγια του καταδυτικού τουρισμού και
ηλοίων και αεροπλάνων της των Προοπτικν Που αυτός Πλοίων και αεροπλάνων αnοχρας , μετά από γνωμοδότηση διανοίγει. Ο συνδυασμός των τελούν την ηρτη ομάδα από την περίοδο του Β ' Παγκοτου Κεντρικού Συμβουλίου Νε - καταδυτικν πόρκων με τους ναυαγίων , Πou θα αnoδοθούν σμίου Πολέμου- και Βρίσκονωτέρων Μνημείων (ΚΣΝM) του υποθαλάσσιους χρους nou στην καταδυτική κοινότητα για
Υπουργείου Πολιτισμού και φιλοξενούν και Προστατεύουν καταδύσεις αναψυχής , με συγ - από 10 έως και 120 μέτρα . Ο
Αθλητισμού , το οnοίo γνωστο- ιστορικά ναυάγια θεωρείται κεκριμένους όρους . Ειδικό - Βαθμός τεκμηρίωσής τους δεν
Ποιεί Πως το ναυάγια απoδi - κομβικό συγκριτικό ηλεονέ- τερα , όπως επισημαίνεται , κτα
δονται
κοινότητα για καταδύσεις ανατρων nou ίσχυαν έως τρα.
η μετάβαση από δήμο σε
με την οποίo τα 91 ναυάγια Βυθίστηκαν από το 1868 έως
και το 1970- τα περισσότερα
δήμο ήταν-θεωρητικά μόνοδυνατή , καθς επιτρεπόταν
μόνο με τα Πόδια ή με nοδnλατο . Έτσι , αnοστέλλοντας
κωδικό 6 στο 13033 , κάποιος
θα μηορούσε να μετακινηθεί
nαραδείγματος χάρη , από
τον Δ Σηάρτης στον Δ Αν.
ται σε Βάθη nou κυμαίνονται
είναι σε όλες τις περιητσεις ο
καταδυτική κτημ .
επιλεγμένα ναυάγια αnό την ίδιος .
Το ΥΠουργείο επικαλείται την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτή ουνέχεια σελ 9
Μάνης ή και άλλου για σωΠροετοιμασίες για το Σπάρταθλονω 2021 , Πανδημίας επιτρέποντος
ματική άσκηση.
Όπως ανέφερε το nρωί της
Πέμπτης 1/4) ο υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Στα χνάρια του Φειδιππίδη
δύο χρόνια μετά
Αδωνις Γεωργιάδης , "μπορούν να μετακινηθούν οι Πoλίτες οnoυδήποτε εντός της
ίδιας περιφερειακής ενότηΣτόχος η διοργάνωση στις 24-25 Σεπτεμβρίου
τας ανά την επικράτειαν
Το 2020 ήταν το έτος Πολλν
ανατροην και μεταβολν λόγω
των ηρωτόγνωρων συνθηκν
της nανδημίας Πou Βίωσε ολόκληρος ο πλανήτης Μεταξύ
εκείνων nou συμηαρέσυρε η
anειλή του Covid -19 ήταν και ο
Διεθνής Αγνας -Σπάρταθλον,.
με τη διοργάνωση του 2020 να
ματαινεται, καθς τα μέτρα
Πou είχαν τεθεί σε ισκύ , καθιΓια το Ψάρεμα, ο υποuργός
είπε ότι , εφόσον τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η δια στούσαν αδύνατη τη διεξαγωγή
Πλέον, όμως με αισιοδοξία για
σταδιακή επιστροφή σε κάποιος
μορφής κανονικότητα, ο Διεθνής
Σύνδεσμος -Σπάρταθλον ξεκί
νησε τις Προετοιμασίες για τον
αγνα του 2021, nou όλοι ευελΠιστούν να διεξαχθεί στα τέλη
Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται
δημοτική μετακίνηση, θα
μπορούσε κάποιος , εντός
των ορίων Πou επιτρέπεται,
να Πάει και για Ψάρεμα .
Γιργος
Περδικλνης και
Ανδρέας Χιτης:
Βίοι Παράλληλοι
συνέχεια σελ θ
91lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΓΡάφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> οελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα