Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5695

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΧΑΪΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ RAPID TEST

Oι γειτονιές
προκαλούν
ανησυχία

119 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ
ΚΑΙ 223 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
ΣΕΛ. 3

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ξεκίνηµα
από τα Λύκεια

Στήριξη 335 εκ. ευρώ
στις επιχειρήσεις
της Αχαΐας

n ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΣΕ 34.452 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΑ 7.279 €

ΣΕΛ. 2

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ζεστό χρήµα

ειδικά για την εστίαση

ΣΕΛ. 6

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Π. ΚΑΡΙΩΡΗ

Στην πρώτη
γραµµή για
την κοινωνία
ΣΕΛ. 14

ΣΧΕ∆ΙΟ 330.000.000 € ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Εµπορικά: Ετοιµασίες αλλά και προβληµατισµοί
ΣΕΛ. 10-11

ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗΝ Κ. ΑΧΑΪΑ

∆έχθηκαν
επίθεση
σε έλεγχο
ΣΕΛ. 9

Ένα ακόµη
ψηφιακό άλµα

n ΣΤΥΛΙΟΣ: ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 21-26

ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΠΝΟΗ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ 43 ΤΟΥ

Πένθος στο Λιµνοχώρι
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΥΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ, ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ