Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
67 νεκροί
755 διασωληνωμένοι
3491 νέα κρούσματα
78 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
|Αναλντικα:
12 στην ΠΕ Δράμας
16 στην ΠΕ Καβάλας
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝΗ
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
14 στην ΠΕ Βύνθης
12 στην ΠΗ Pοδύτης
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΑM4 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕATΑΠΟΤΕΛΕΣΑΤΑ
Αύξηση κρουσμάτων
στον Εχίνο
Τεράστια η οικονομική ζημιά
στις επιχειρήσεις
Το Σάββατο
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
στην περιοχή
για rapid test
1 το πλαίσιο της διε - ρας που από την αρχή
ρεύνησης των επι-της πανδημίας (Μάρτιος
απτσεων της πανδη- 2020) βινει Τις συνέπειμίας στην οικονομία της ές της στην κοινωνική
περιοχής μας, το Επιμελη- και οικονομική ζωή , κα
τήριο Ξάνθης διεξήγαγε ταγράφοντας μεγάλο
έρευνα με online ηλεκτρο - αριθμό κρουσμάτων και
νικό ερωτηματολόγιο στο βινοντας παρατεταμ
οποίο απάντησαν 105 άτο - να και "σκληρά " loc μα- εκπρόσωποι επιχειρή - dονη .
σεων όλων των κλάδων
της οικονομίας , Το διάστημα μεταξύ 10 έως 26 Μαρ - ΝΑΙ έχει υποστεί οικονομ
Τίου 2021.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το 82,9% απάντησε ότι
ΞΑΝΘΗΣ
Το κέντρο γείας Επνοu ενημερνει ότ norω tnς
napaτnpouμενης αύξποης κρουσμάτων στην nepiακ .
κή ζημιά στην επιχείρηση χρι σημερα. MΑΛΟΝ ΝΑΙ ΔΥ στο κέντρο Υγείας Εννου , για tnν 6ιενέργεια Rogid
του στο διάστημα από την aπάντησε το 14,3% .
Η Π.Ε. Ξάνθης είναι από
Τις λίγες περιοχές της χ- εμφάνιση της πανδημίας με.
Η Aήun ea γίνεται ano τις 9:00 έως τις 14:00.
Αnopoίτητηn συμμετοχή , για τον τοεύ εντοηιοuό
και την anoτροnή της nθανής διασποράς .
Επίσκεψη
του Δημάρχου Αβδήρων
στο εμβολιαστικό κέντρο
Covid -19 του Κέντρου
Yγείας Αβδήρων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
all star
Ερτηση npος τον Υnουργό Περιpannοντος & Ενέργειος
κ κστα Σκρέκα κατέθεσε ο Πρόδρος της ΕAnvικής Λύ .
σης & Βουλευτής Λάρισας κ . Κυριάκος ΒελonouRoς , σχετικά
Sweet game
με την έντονη δυσφορία των κατοίκων του Καρυόφυτου και
του Λειβαδιτη Ξανθης στο ενδεχόμενο εγκατάστασης ανε μογεννητριν με σκοπό την δημιουργία αιολικού Πάρκου
ήρθε για να παραμείνει
σε μία περιοχή εξαιρετικού φυσικού ηλούτου nou τελείυno
tokatillo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ
το καθεστς ηροστασίας Natura και η onoia έχει ιδιατέρως
ανεπτυγμένη κτηνοτροφί .
ΣΕΛΙΑ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα