Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνη Εφημερίδα τms liπεiρου- 1δρυs Euθ. Τzάλλαs-Έτos 940-Αp. Φύλου 25024-Παρασκευη 2 Απριλίου 2021-060 ε
ΣΤ. ΝΤΟΥΣΚΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Με σήμα τη νίκη
φεύγει για Κρήτη
Στη μάχη του αεισιτηρίουν
για το ΤόκΙΟ
Ευρωπακές Ημέρες
Χειροτεχνίας με δύο εργαστήρια
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΔΙΣΤΡΑΤΟ
Σε άτυπη καραντίνα
Την υπό Προϋποθέσεις δυνατότητα χρηματοδότησης από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρη
επαναφέρει στο Προσκήνιο απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επτροπής
ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ
ΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΚΑΒΙΑ
0ου ελαπλέονο στχος στν κανύ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ
αΚυκλνει>
την Ελλάδα
Κατ' αρχήν επιλέξιμα
για χρηματοδοτική
στήρίξη
χαρακτηρίζονται
σε απάντηση στην
ευρωβουλευτή Ελ.
Βόζενμπεργκ τα
ελληνικά τμήματα
nou βρίσκονται στους
διαδρόμους του
κεντρικού δικτύου
Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφοράς . Άγνωστο
ανη επλογή αυτή είναι
στις Προθέσεις του
υnουργείου Υποδομν
σμάτων γρίmης των nmvuν σε χρες
τς βόρειος κοι κεντρικής Ευρπης
εν Πρόσματη επιβεβαιθηκον και τ
Πρτα περιστατικό σε νοτότερες n ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Συντελεστής μόνο
για όσα κινδυνεύουν
αριθμό εσακων
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΥΠογραφές για
τα Σχέδια Βόσκησης
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
pεnς Ηπείρου , μεταξύ του υπουργαύ
ΛΑΒΔΑΝΗ
Αντιπαράθεση με τριάρια
και πατσάρια με κούμπλαν
Παγίδα θανάτου
και για άνθρωπο
ΣΕΛΙΔΑ 7
Ανέσυραν καναπέ από
τις όχθες της λίμνης
Αντπαράθεση με n xpion γανντιωνίδειματιομν πυραδότησεn Πρoσπάθειη της naράuξις 0pζαντες Ηπείραυν να αικεισπanθeί την anάφαση του Συμβουλίου της Επικρατε
pς γα Τν αιελή διλευση όλων των κατοίκων της περφερε ακής ενόηος lωοννων anό
τη εόονομορχικά διδια τς Εγοτίος 05ού, υποστηρίζονας nως η προσφυτή ήταν oπo
έλεομα δικς ης πtσης προς τον περιφερειόρχη. Το επχείρημο ουτό ομφισβητεί η περιμ
pεnκi aρχή oημεκνεντος ηνaνανuστοni δήλωσς tou Eiκεpλής της nαράτοξης 0p
ΣΕΛΙΔΑ 5
α στλεα ανθρunTς (ής
εκε στήσει λαθροθήρος στην
Περιαή της Λάβδανης , κάνοΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Η διρυγα του Σουέζ
ο φλόμουσος Χεδίβης
και η Αντα του Βέρντι
λέγονος ότι κonό . τράρα (όnως ένε κο στο Γόννενο , έχει 'χορτσει, ο κάσμος 2 Με
ηνδα γσαι οπόνησnν οι εθρζονας Ηπείρουn, κάνοντας λόγο Υια ποοόριο με καύ
λιν ολλό κοι ενός όηλου, η
μένη με ηετονά
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 16
Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΠΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΛΥΓΓΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΟΝ Η.Α. ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΛΗ
Απόβλητα των αποβλήτων της Ευρπης σε Δωδνη και Ζίτσα
ΣΕΛΙΔΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα