Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τα όρια για εισαγωγή στα ΑΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΕΓΚ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΠΩΣ ΤΕΣΤΑΡΕΙ>
ΜΙΑ <ΜΗΧΑΝΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η 12η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΟMΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΣΕΛΙΔΑ 16
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108"979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.685 - δρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ 2 ΑΠΡΙΛ ΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr. 6120
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Τα όρια για εισαγωγή στα ΑΕΙ
η στα
Με εξδικο
η αποφυγη
φόρου
Η K) παρουσιάζει τους συντελεστές των πανεπιστημιακν τμημάτων
Τους συντελεστές που όρισαν τα ελληνικά πανεπιστήμια, βάσει των οποίων θα προκύψει η ελάχιστη βάση
εισαγωγήs, παρουσιάζει σήμερα η
Κ) με πίνακεs και παραδείγματα. νομοθετική ρύθμιση ότι η ελάχιστη
Με βάση τουs συντελεστές αυτούs
θα ορισθεί σε κάθε πανεπιστημιακό χρόνο από τον μέσο όρο των επιδότμήμα η βαθμολογία που θα πρέπει
τα τέσσερα επιστημονικά πεδία πολ
λαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή
που θα ορίζει το κάθε τμήμα ΑΕΙ.
γείο Παιδείαs προέβλεψε με σχετική Το ύροs των συντελεστν ορίστη- χαμηλές βάσεις, προτίμησαν να κικε από 0,8 έωs 1,2. Από τ1s αποφά
επέλεξαν συντελεστέs πάνω από 1.
Αντίθετα, τα τμήματα των περιφε
ρειακν ΑΕΙ ή γενικότερα εκείνα με
κατ' ελάχιστον να επιτύχει ο υποψήφι0, προκειμένου να εισαχθεί σε
αυτό. Υπενθυμίζεται ότι το υπουρνηθούν κοντά στο 0,8, να ορίσουν
δηλαδή τη βάση εισαγωγήs κάτω
από τον μέσο όρο των επιδόσεων
των υποψηφίων. Σελ. 3
βάση εισαγωγns θα προκύπτει κάθε
σε1s τωV AΕΙ και τα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Κ προκύπτει
ότι τα τμήματα των κεντρικν ΑΕΙ
σεων των υποψηφίων καθενός από
Θα κοινοποιείται στον ενοικιαστή
οι ιδιοκτήτεs δεν μπορούν να
προβούν στιs νομικέs ενέργειες που είναι απαραίτητεs
Με εξδικη δήλωση πρos τοus
ενοικιαστέs με δικαστικό επιμελητή, την οποία θα καταθέτουν και στην εφορία μέσω -σύμφωνα με την ισχύουσα
του Taxisnet, θα αποφύγουν vομοθεσία- για να αποφύτη φορολόγηση για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020
οι ιδιοκτήτεs ακινήτων. Το
οικονομικό επιτελείο καταλήγει σε αυτή τη λύση, καθs λόγω κορωνοϊού δεν λειτουργούν τα δικαστήρια και
ΠΟΥ Απαράδεκτα
αργήν η πορεία
των εμβολιασμν
στην Ευρπη
Εμβόλια Πριν από τα κοινωνικά δίκτυα
γουν τη φορολόγηση εισοδημάτων που δεν εισέπραξαν. Το 2020 το πρόβλημα
των ανείσπρακτων ενοικίων
είχε διογκωθεί, εξαιτίas τηs
οικονομικήs δυσπραγίas των
επιχειρήσεων. Σελ. 22
Ζητάει επίσπευση
των διαδικασιν
Ο επικειφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείas για την Ευρπη
Χαvs Κλούγκε, επέκρινε την καπαράδεκτα αργήν πορεία των εμβολια
σμν στην Ευρπη, σημεινοντα
ότι απαιτείται να επιταχυνθεί η πα ραγωγή , να αρθούν τα εμπόδια στη
διαδικασία χορήγησns των εμβολίων και να μην πηαίνει ούτε μία δόση χαμένη. Ιδιαίτερα ενθαρρυντι.
κά είναι τα νέα για το εμβόλιο των
PizerBioNTech, καθs, σύμφωνα
με στοιχεία που ανακοίνωσαν, εί ναι αποτελεσματικό κατά 91% και
έναντι τns μετάλλαξns τns Νότιαs
Αφρικής , ποσοστό προστασίαs που
διατηρήθηκε ακόμα και σε άτομα
τα οποία είχαν εμβολιαστεί πριν
από έξι μήνεs. Σελ.9
Ενίσχυση έως ε100.000
στον κλάδο της εστίασης
Για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει
Την ενίσχυση των επιχειρήσε- όταν αυτό αποφασιστεί. Οι
επιχειρήσειs θα έχουν την
τζίρου του 2019, και με μέγι- υποχρέωση να δαπανήσουν
την ενίσχυση έωs τιs 31 Δεων με ποσό ίσο με το 7ό του
ανά ΑΦM, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η επιδότηση χορη
γείται για την αγορά πρτων
υλν , ούτωs στε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν σμόs. Σελ 23
κεμβρίου 2021. Ανάλογεs παρεμβάσειs αναμένονται και
για άλλοUs κλάδουs όπωs είνα, για παράδειγμα , ο τουρι
Φωτομοντέλα περιμένουν να κάνουν το εμβόλιο της Πολιομυελίτιδας , στο Παρίσι του 1955. Σήμερα κάθε εμβολιασμός
είναι ευκαιρία για φωτογράφιση, αν κρίνει κανείς από την πληθρα σέλφι Που κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα. Σελ. 11
Ο άγνωστος
κόσμος
του αυτισμού
Η σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης της νόσου
ΣΗΜΕΡΑ
Οι Ισπανοί στο σπίτι, οι τουρίστες στην Παραλία
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑ ΑΝ . ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΑΓΚΥΡΑ
Εναλλακτικές
Επικοινωνία
Η εφαρμογή τns αναγκαί
as αλλαγήs στο σύστημα
εισαγωγήs στα ΑΕΙ θα έχει
ωs παράπλευρη συνέπεια
να μείνουν εκτόs αντα τns εκπαίδευσns πολλοί
νέοι. Είναι απαραίτητο να
δοθεί στουs υποψηφίουS n
δυνατότητα να εξετάσουν
εγκαίρωs τ1s εναλλακτικές
διεξόδοUs τουS πρos την
επαγγελματική κατάρτιση,
όπωs έχει εξαγγείλει το
υπουργείο. Οσο νωρίτερα,
τόσο το καλύτερο.
Παναγιωτόπουλου
με Οστιν
Για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συμπεριφορά της
Τουρκίας ενη μέρωσε χθες τηλεφωνικς ο υπουργός Εθνικής Αμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος τον Αμερικανό ομόλογό του Λόντ Τζέιμς Οστιν. Οι
δύο άνδρες μίλησαν και για την εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Νωρίτεα, ο κ .Οστιν είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον Τούρκο
ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ. Σελ. 5
Ενα άγνωστο πεδίο, πρόκληση να
το ανιχνεύσουμε και να το καταvοήσουμε, παραμένει σε σημαντ
κό βαθμό ο αυτισμόs. Η σημεριvή Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
φέρνει στο προσκήνιο τιs δυσκολίεs που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των αυτιστικν , αλλά και η επιστημονική
κοινότητα, που θέτει ωs προτεραι
ότητα την έγκαιρη διάγνωση τηs
νόσου ωsσημαντικό παράγοντα
στην αντιμετπισή τns. Σελ. 8
Ενα ζευγάρι περπατάει σε παραλία της Μαγιόρκας . Το γεγονός ότι άλλοι κανόνες ισχύουν για τους ξένους
τουρίστες και άλλοι για τους ντόπιους που θέλουν να ταξιδέψουν μέσα στη χρα Προκαλεί εντάσεις . Η συ ζήτηση λαμβάνει διαστάσεις όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χρες. Σελ. 9
. ΑΠορρίμματα: Τέσσερις
μεγάλες μονάδες διαχείρισης απορ
ριμμάτων στην Αττική, σε Φυλή,
Σχιστό, Γραμματικό και κάποια θέση
στα νότια του νομού , Προβλέπει ο
υπό εκπόνηση σχεδιασμός της Περιφέρειας. Σελ.7
ΣΧΟΛΙΟ| ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΑΡΑ
Μια διαφορετική λειτουργία
Ο κορωνοός και η αδυναμία μας
Μπορεί να μην είμαστε σίγουροι για
το Πς γεννήθηκε ο κορωνοϊός ούτε Πότε θα Πάψει να μας ταλαιπωρεί.
ομως, γνωρίζουμε ότι n δύναμή του
βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται την ανθρπινη φύση, τις
ανθρπινες αδυναμίες και εξαρτήσεις
για να μετα δοθεί, να μεταλλαχθεί, να
αναπτυχθεί. Σαν να ήξερε ότι η ανά γκη των ανθρπων να συναθροίζονται ,
να αγκαλιάζουν αγαπημένα πρόσωπα,
θα άνοιγε τον δρόμο για να φέρει τα
Πάνω κάτω σε όλη τη Γη . Γι' αυτό μεταδίδεται πριν εμφανίσουμε συμπτματα, εκμεταλλευόμενος την άγνοιά
μας ότι είμαστε ξενιστές> και τnν
ανάγκη μας για επαφή με άλλους. Αντί
να σκοτνει τα θύματά του γρήγορα,
διακόπτοντας τη μετάδοσή του (όπως
ο Εμπολα) , ο νέος κορωνοϊός αργεί να
Προκαλέσει συμπτματα, κρύβεται
Πίσω από χαμόγελα, μέσα στην ανά
σα του διπλανού, σε χρους οικείους.
Ετσι κρίζωσε στις ζωές μας.
Τρα, εν γνωρίζουμε όλα αυτά , εν
ξέρουμε πς συμπεριφέρεται, εν
διαθέτουμε αξιόπιστα εμβόλια, η εξάΠλωση και επιβίωσή του εξαρτνται
ακόμη από τις αδυναμίες μας: υποτιμάμε τον κίνδυνο (πιστεύοντας ότι καυτά
συμβαίνουν σε άλλους>) , βιαζόμαστε
να επανέλθουμε στην κανονικότητα,
αφήνουμε την κόπωση να επηρεάζει
την Πολιτική εναντίον της Πανδημίας,
Πιστεύουμε ότι με την αρχή των εμβολιασμν ο πόλεμος τελείωσε, επη
ρεαζόμαστε από ολοένα και περισσότερους Που αδιαφορούν για τα μέτρα
Προστασίας. Το έδαφος είναι γόνιμο
για Πολιτική εκμετάλλευση-από τη
μία, κυβερνήσεις παίρνουν Πρωτοφανή μέτρα (οικονομικά και άλλα) , από
την άλλη, κόμματα της αντιπολίτευσης
μπορούν να τα αμφισβητούν και να
επενδύουν στην ανασφάλεια και στην
κόπωση των Πολιτν. Αυτό Προκαλεί
μεγαλύτερη σύγχυση για το εάν οι θυσίες είναι δικαιολογημένες, εάν οι κυ
βερνητικές επιλογές είναι σωστές, εάν
τα εμβόλια είναι ασφαλή. Ανθρπινη
αδυναμία και αυτή.
Σήμερα, εν ο αριθμός κρουσμάτων
Παραμένει υψηλός, η κυβέρνηση αποτολμά διστακτικά βήματα Προς την κανονικότητα. Αξίζει να σημεισουμε ότι
με 5,66% του πληθυσμού εμβολιασμένο (με δύο δόσεις) , τα κρούσματα χθες
ανήλθαν σε 3.491. Στο Ισραήλ , με αντί στοιχο Ποσοστό εμβολιασμένων (στις
ΘΕΩΡΕΙΟ
Η Αθήνα
και οι εκλογές
στην Αλβανία
Σελ. 2
. Τράπεζα Πειραις: Ποσοστο κάτω από την καταστατική μειοΨηφία του 33,3%, αλλά Πολύ κοντά
σε αυτήν, θέλει να διατηρήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , μετά την αύξηση κεφαλαίου
της Τράπεζας Πειραις. Με τη διατήρηση ενός τέτοιου ποσοστού και
την άνοδο της μετοχής αργότερα, το
ΤΧΣ εκτιμά ότι θα μπορέσει να ανακτήσει ένα μέρος της ζημίας Που
έχει υποστεί. Σελ. 25
Βιολί, κατάνυξη και μάσκες για τον κορωνοϊό στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης των καθολικν στην
Παναγία των Παρισίων. Οι εργασίες ανακατασκευής
της στέγης του καθεδρικού, Που καταστράφηκε στην
Πυρκαγιά του 2019, συνεχίζονται και ο ναός παραμένει
κλειστός για το κοινό . Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ι
εργασίες θα ολοκληρωθούν το 2024. Σελ. 11
Προχθές, με το 55,29% του Πληθυσμού
εμβολιασμένο, ήταν 489. Εκεί , Πολλές
κλινικές CονID-19 κλείνουν. Με άλλα
λόγια, το τέρμα και του δικού μας αγ να είναι ορατό. Αρκεί ο κορωνοϊός να
μην αποδειχθεί πιο έξυπνος από εμάς.
ΝΥΤ/ FPG / HULTON ARCHIVE, VIA GETTY IMAGES
REUTERS /ENRIQUE CALVO
CHRISTOPHE ΕΝA / POOL VIA REUTΤERS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα