Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 1ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27757
Βαρύτερα νοσεί η
τουριστική
βιομηχανία από
τις αρχικές
εκτιμήσεις
Μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη
από το Εθνικό
Σχέδιο Ανά καμψης
Οι επιπτσεις του COVID -19 διαρχούν περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν και έχουν επιφέρει ιδιαίτερα αρνη
τικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα και τη λειτουργία των ξενοδοχειακν επιχειρήσεων, τονίζεται σε πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte με τίτλο ) φιλοδοξεί
να οδηγήσει τη χρα μας σε μία νέα εποχή κα έχει πρωταρχικό στόχο να καλύψει
το μεγάλο κενό στις επενδύσεις και στην
απασχόληση που χαρακτήριζε την ελλη
νική οικονομία και επιδεινθηκε με την
πανδημία, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν, Θεόδωρος Σκυλαπολεοδομικν σχεδίων κ. ά.
2. Ψηφιακή Μετάβαση: ΕΑ 2
Υγιέστερο παραγωγικό μοντέλο ζητά το ΕΒΕΑ
Μέσα από την υλοποίηση μιας νέας
Τα προβλήματα της αύξησης
των υπεραιωνό βιων
βιομηχανικής πολιτικής , μπορούμε να
ελπίζουμε στη βελτίωση του εμπορικού ι σοζυγίου της χρας , στην παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης και στη δημιουργία νέων , πλήρους απασχόλησης και καλύτερα αμει βόμενων θέσεων εργασίας .
Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο διαφοροποιη
μένο, βισιμο και ανθεκτικό στις εκάστοτε αναταράξεις του διεθνούς περιβάλλο ντος και σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν
σημαντικά τα κονδύλια που θα λάβει η
χρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και
του νέου ΕΣΠΑ.
Αυτά ανέφερε σε ομιλία του στην διαδι κτυακή εχδήλωση της περιφέρειας Δυτι
κής Ελλάδας με θέμα: Η Επιχειρηματι
κότητα προς την 4η Βιομηχανική Επανάστασην , ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης
Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο πρόεδρος σημείωσε ό - ΣΕΛΛΑ 2
Πισωγύρισμα σε
θέματα ισότητας
ανδρνγυναικν έφερε
η Πανδημία
Το 1917, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο βασιλιάς Γεργιος Ε' έστειλε 24 συγχαρητήρια
τηλεγραφήματα στους πολίτες που είχαν κλείσει τα εκατο στά τους γενέθλια. Στα μέσα
της δεκαετίας του 1980, οι αιωνόβιοι είχαν φτάσει τους 3.000. Το 2019 είχαν ξεπεράσει
τους 13.00 0.
Τέτοιου είδους στατιστικές δείχνουν την τεράστια βελτίωση που έχει σημειωθεί στο
προσδόκιμο ζωής τον τελευταίο αινα . Οι κυβερνήσεις επικαλούνται συχνά αυτές τις
στατιστικές για να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους να αυξήσουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Η Βρετανία , για παράδειγμα , έχει συνδέσει την ηλικία Ε 3
Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού έπληξε σημαντικά την ισότητα μεταξύ
ανδρν και γυναικν, με αποτέλεσμα να
χρειάζεται περισσότερο από μία γενιά
για να επιτευχθεί ο στόχος, σύμφωνα με
την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Πλέον θα χρειαστούν 36
www.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα