Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο το
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΡΡΕEΙ!
ρ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σει το θέμα τς ο
4Uooo ρης Τσελίκος
Ο1 οκτ προτάσεις Που υποβλήθηκαν
Προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "Αντνης Τρίτσης
Απο τον Δήμο Ζηpού
Ερωτηματικά και πονοκέφαλος
Για τm συνεργασία
Γεωργά κου-Νίτσα
Πλήθος ερωτηματικν προ
| καλεί η αnoφαση ανακοίνωσης ουνεργασίας του Δημά .
χου Πρέβζος Νίκου Γεωργ
κου με τον Εικεφαλής της
Παράταξης "Ανάπτυξη Τρα
| Γιργο Νίtou .
Στην unoβoλή οκτ ο
ΝΙΚΗ ΤΩΝ.
Rοκλnpωμένων και ριμων
Ακλή Εκi Αντνης potow npoς κρηματο.
ΤΜΑΑΟΗΗΑ Τρίτσης 6ότηon και ένταξη τους
στο nρoγραμμα-ΑΝΟΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗE, του Υnouργείου Ε.
οωτερεκν , έχει npoxωρή .
| 2010 2025
σει ο Δήμο Σηpού.
Δικαιθηκε n Περιφέρεια Ηπείρου
Το χαμόγελό
του τα λέει όλα.. .
Για τα διόδια της Εγνατίας Οδού
ι δλωσε ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης
Τσίπρας ότι ανησυχεί για την εξέλι
ξη της Παν δημίας , η χαρά του δεν
κρύβεται , Συνεχίζει το 'ύχι οτ όλα ,
κάνοντας ουγκρίοεις με τον Νοέμ .
βριο nοuο δείκτης θετικότητας ή.
ταν nολύ υψηλότερος,
τuρος , nαμβτoος poooxw