Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 1ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ φύλλου 6880-12.323
0,50 ε
"Εένες Λέξεις
Κυκλοφόρησε το βιβλίο
Δηλσεις του π.σ. Αργύρη Πατακάκη
στον Πρωνό Τύπο
Καμιά απάντηση
για το ζήτημα του δρόμου
Δράμας- Μαυρολεύκης
στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ΑΜΘ
Ελληνική
Επανάσταση 1821
στην Ποντια κή
του Δραμινού ιατρού
Διάλεκτο"
Κστα Σαμαρτζίδη
και Κύπρος 1955
Το βιβλίο συνέγραψε ο τακτικός
συνεργάτης μας, τ. Λυκειάρχης
κ. Γ. Χατζόπουλος σε συνεργασία
με τη φιλόλογο κα . Π. Ιωακειμίδου
Διαβήτης Τύπου 2)-Βασικά
δεδομένα- πληροφορί ες
για την καταν όησή του
σελ . η
Του Ζαχαρία Κύζα.
Δηλσεις του διοικητή της δομής κ. Τουτουντζόγλου στον ΠΤ
25 θετικά κρούσματα
στη Δομή Φιλοξενίας
Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας
<Αγία Σοφία. Οι ναοί
της του Θεού Σοφίας
στην ιστορία και στον κόσμo
Προσφύγων στη ΒΙ.
Δράμας
Σε παγκόσμιο χάρτη αποτυπνεται και ο Ναός της Αγίας
Σοφίας στη Δράμα
>Τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία αναφοράς Καβάλας και Σερρν
ΔιΟικητής: Τηρούνται απαρέγκλτα όλα τα μέτρα προστασία και ασφάλειας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΜΦΩΝΑ με τις τελευταίες πληροφορέες , αυτή την την Ελληνική Αστυνορα αναφέροντα 25 θετικά κρούσματα με Coid-19 μία .
4στη Δομή Φλοξενίας Προσφύγων στη BLE Δράμας Δειγματοληπτικαί
Από τα άτομα αυτά τέσσερα νοσηλεύοντα στα Νοσοκο - έλεΥχου
μεία αναφοράς στην Καβάλα και στις Σέρρες, εν οιυπό - Ερωτμενος για το
λοπα μέχρι στηγμής είνα ασυμπτωματικοί.
Ο Πρωwός Τύπος - επικοννησε με το διοικητή της ληπτικοί έλεγχο στη
Δομής Φλοξείας τον κ. Τουτουντζόγλου, ο οποος επβe - Δομή, ο δακητής κ.
βαίωσε το γεγονός και σημείοσε ότι τηρείται στο ακέρο Τουτουντζόγλου ανα το οχύον ομκό πλαίσιο και η ισχύσυσα κονή υπουργεκή φέρα ότι ατό τα
για τα μέτρα προστασίας για τη διασπορά του κορωνοίού μέσα Ιανουαρίου μέχρι
1 και συγκεχρμένα όσα πρoβέποντα για ις Δομές Φιλοξενίας . .
Όπως σημεκνει επίσης ο διος, αυτή τη στιγμή βρισκό - πραγματοπουηβά συνολικά 759 rapid test Στη Δομή αυτή
μαστε σε καθεστς αναστολής εξόδου για όλους τους φλοξενούμενους μέχριτη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ρα
06.00 το πρω όποτε και θα ατοφασιστεί αν συνεχστείν , πού ξεκνησαν τα κρούσματα , ο δος αναφέρα ότ, στα
επισημαίνοντας ότι τολύτιμη επίσης εναι η βοή θεια της μέσα Μαρτίου είχε ξεκνήσει ένας ακόμα δεγματοληιτικός
Ελληνικής Αστυνομίας στην κεντρκή πύλη, οπότε κανένας
φιλοξενούμενος της Δομής δεν μπορεί να ατοχωρήσε.
1 Τα μέτρα
Ερωτωμενος για το Πou εναι τα μέτρα nou
φθεί οκ Τουτουντζόγλου σημεινει ότι έχαι γίνει άμεση ένατεστ να βγα αρνητικό και να εμφανιστούν συμπτματα
απομόνωση των θετικν κρουσμάτων και των στενν επα μετά ατό τρεις μέρες Οπότε έχουμε κάνει όλα όσα προ
φωντους υπό καθεστς κατ' ούχον περορισμού για 1 4 ημέ τκή Προστασία και με
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΑ δεθνή διαγωνισμό φωτογρα - που κανήκει στην ανθρωπότητα και την
φίας για τους ναούς που είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά . Η
αφερωμένοι στη του Θεού Σοφία , Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης Ι
διοργαννει η Διακανοβουλευτική Συνέ - υπήρξε το πρότυπο και ακολούθησε η
λευση Ορθοδοξίας , όργανο που έχει δη- ανέγερση εκατοντάδων ναν μέχρι τς
μιουργηθεί με πρωτοβουλία της Βουλής μέρες μας, παντού στον Ορθόδοξο
των Ελλήνων.
Αναλυτικότερα , ο διαγωνισμός φωτο - Θεού. Αυτήν την δυναμική που έχει στον
Υραφίας έχει θέμα: Αγία Σοφία α ναοί Ορθόδοξο κόσμο η Σοφία του Θεού , ο ητης του Θεού Σοφίας στην ιστορία και σούς Χριστός , επιθυμεί να αποτυπσει
στον κόσμο , και διοργαννεται από την να περιγράψει φωτογραφεκά ο παρόν
Διακουνοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδο- φωτογραφeκός διαγωνισμός .
ξίας (ΔΣ.Ο) σε συνεργασία με την ιστο σελίδα Orthophoto net
Η Διακανοβουλευτική Συνέλευση Ορ - ύποθέσεις συμμεταχής αναλύονται στην
θοδοξίας , (Δ.ΣΟ.) wwweiaa.org στο ιστοσελίδα: http://hagiasophia. orthphotb.
πλαίσιο της δραστηρότητάς της για την netindex-grphp
ανάδειξη και διαφύλαξη του Χριστιανικού
Ορθόδοξου noλιτισμού και σε συνεργα - φωτογραφοκή αποτύπωση αυτού καθαυσία με την ιστοσελδα OrthPhoto. net
διοργαννει τον τρίτο στην σειρά διαγω σε οκοδομήματα απλά ή σύνθετα, και όχι
νσμό φωτογραφίας καλεί δε όλους τους σε μεμονωμένα επίτοςα αντικείμενα τ ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε χνης ή αγάλματα που , αν και αποτελούν
αυτόν.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ανα δείξει την ένναια της -Σοφίας του θεού " νολο γενικό .
στον σύγχρονο κόσμο και να προβάλει θα πρέπει να σημειωθεί τέλος , ότ, από
τους ναούς που από αινες ανεγείρονται τη Διακοινοβοιλευτική Συνέλευση Ορθο
προς τιμή της
Ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας τους ναούς της Αγίας Σοφίας σε αλο τον 1 τους φοξινουμενους για την υπάρχουσα υγειονομική και καπαλήγοντας τονίζeι: Αντιλαμβανόμαστε τις ευλoγες
στην Πόλη των πόλεων , την Κωνσταντι - κόσμο , όπου θα περιλαμβάνεται και ο
νούπαλη , η "Μεγάλη Εκκλησίαν , το στορικός ναός της Αγίας Σοφίας της λαβικά τα μέτρα προστασίας . Είμαστε σε επκονωνία με
Μέγα Μοναστήρο , αποτελεί ένα μονα- Δράμας.
δεκό μνημείο με οικουμενκό χαρακτήρα
αν γίνονται δεrγματοκόσμο αφερωμένων στην Σοφία του
Οκ Τουτουντζόγλου
και χθες , από το λιμάκιο του ΕΟΔΥ που δραστηρισποεπα στη Δομή, έχουν
την ρα φυλοξενούνται 290 άτομα .
Στην ερτηση αν υπήρξε ονηλάτηση για να βρεθεί από
Η προθεσμίας υποβολής είναι μέχρι
και31 Μαtoυ 2021 εν οι όρα και οι προέλεγχος, οπότε είχε εμφανιστεί ένα θετικό κρούσμα σε εργαζόμενη .
Μετέπεετα μπήκαμε σε μαζκή διαδικασία ιχνηλάτησης
των επαφν και σε επαναλαμβανόμενα τεστ, καθς μπορεί
Οδιαγωνισμός αφορά την καλλιτεχνική
βλέπονται από τα υγεονομικά πρωτόκολλα και δίνουμε το
: τατά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται 110% των δυνατοτήτων μας για να διαχειριστούμε με τον
τού του ναού Το ενδιαφέρον εστιάζεται
διανομή υγειονομκού υλικού σε όλους τους φιλοξενούμε , καλύτερο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα υγεονομική καπά
νους (μάσκες, χλωρίνη, συπούνα , όπως και διανομή από στασην.,
καλάθια φαγητού και φρέσκαλαχανκά για να καλύψουν τς
Ι καθημροές τους ανάγκες .
Επίσης , ανά τατά χρονικά διαστήματα προβαίνουμε σε κινδυνεύσει καμιά ζωή φιλοξενούμενου, υπάρχει πλήρες
1 απολύμανση όλων των γραφείων των φορέων και των κα κλιμάοτου EΟΔΥ στη δομή της Δράμας οπότε μπορούμε
1 νόχρηστων χρων της δομής , άλο το προσωπικό των φο - να δσουμε και τις κατάλληλες φροντίδες στους ανθρ
ρέων μεταφέρθηκε περμετραά του κτιρίου της δομής σε πους αυτούς .
Η οκίσκους και γλεται ενημέρωση πόρτα-πόρτα αλλά και με
μαζή αποστολή μηνυμάτων μέσω εφαρμογής whatsup άτομα στα Νοσοκομεία αναφοράς Καβάλας και Σερρν
μέρος του μνημείου , δεν αποτυπνουν
το μνημείο και την κατάστασή του ως σύΕρωτμενος αν οι φλοξενούμενοι που είναι θετικοί νοσηλεύονται, οκ Τουτουντζόγλου δευκρινζει ότι, αδεν έχει
δοξας , ετομάζεται σχετκό λεύκωμα , με
Αππό τους ανθρπους αυτούς , νοσηλεύοντα τέσσερα
. κατάσπαση, για αυστηρές συστάσεις, για να τηρούντα ευ- ανησυχίες όλων των φορέων κα της Τοmικής Αυτοδιοίκη
σης , εργαζόμαστε επί καθημερινής βάσεως πραεμένου
1 την Τοπική Αυτοδισίκηση Α ' και Β' Βαθμού και με την Πολ- να αντατεξέλθουμε στο ακέραιο των υποχρεσεν μας-.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα