Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Σύγκρουση μηχανής
με αυτοκίνητο στη Σπάρτη
> σελ. 7
Τέσσερα νέα έργα υπέγραψε Το -ΕΦ ΚΑ Λακωνίας
φέρνει κατάργηση τμημάτων
> σελ. 9 στη Σπάρτη > σελ. 16
ο Π. Νίκας στη Σπάρτη
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 Ετος 25-| Αριθμός 60891 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] . www.lakonikos.gr
Τι θα ισχύει για λιανεμπόριο και διαδημοτικές μετακινήσεις
Δεκαέξι θέσεις
εργασίας
στην ΤΟΜΥ Σπάρτης
Διετούς διάρκειας
Άνοιξε ο κδιακόπτης
της άρσης μέτρων
Με 16 άτομα ιατρικό-νοσnλευτικό και διοικητικό Προσωπικό θα στελεχωθεί το
επόμενο διάστημα η 1n Το πική Μονάδα Υγείας ΤΟΜY
ΣΠάρτης με στόχο την
λυψη κενν και την εν σχυση της λειτουργίας της
Σε όλη τη χρα , το Υπουp Διψήφιος αριθμός κρουσμάτων την Τετάρτη στη Λακωνία
Ανασύσταση των μέτρων τντας κάτι απλό και δύ- του οικογενειακού σας κύ - ανάσες ελευθερίας. Προϋπό ηροστασίας από τον κορωνοϊό σκολο: Προσοχή. nou κι αν
ανακοίνωσαν την Τετάρτη 31/3 πάτε , όπου κι αν κινηθείτε , με
αnό το Υnoυργείο Υγείας ο ορ- μάσκα. Αυτές τις λίγες εβδομά -Νίκος Χαρδαλιάς , σημεινον- να αnοφευχθούν οι συγκενμόδιος υποuργός Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός την κούραση μας εμπρός στον εισήγηση των επιστημόνων Μάσκες , αποστάσεις και τή Πολιτικής Προστασίας Νίκος κίνδυνο της απλειας ζων. nροχωρά σε Προσαρμογή των
Χαρδαλιάς,
.Να αντέξουμε τις επόμενες να Προστατευτείτε και να ηρο- ρασn , το νέο μείγμα των μέ- Καμία χαλάρωση. Τα μέτρα δεν
εΒδομάδες τόνισε ο υπουργός στατεύσετε τους γύρω σας Κι
Υγείας Βασίλης Κικίλιας , ζη - εννο και τους ανθρπους επιτήρηση , θα δσει μικρές
γείο Υγείας ηροκήρυξε συνολικά 1.935 Προσλήψεις
στις τοπικές μονάδες υγείας
Ειδικότερα , για την ΤΟMY
Σπάρτης προσφέρονται οι
κάτωθι θέσεις
-1 ΠΕ Ιατρν Ειδικότητας
Παιδιατρικής
-7 ΠΕ Ιατρν Ειδικότητας
κλουν
Στη συνέχεια , τον λόγο Πήρε ο και η τήρηση των μέτρων και
θεση είναι η ατομική ευθύνη
δες πρέπει να Παραμερίσουμε τας Η κυβέρνηση ύστερα από
τρσεις στα σπίτα και τα ηρτι.
ρηση κανόνων υγιεινής Η
Σας ζητ για μία ακόμη φορά μέτρων . Με δεδομένη την κού - Πανδημία δείχνει τα δόντια της
Γενικής Ιστρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιστρικής ή Πα θολογίας/Εσωτερικής
Παθολογίας
-2 ΠΕ Νοσηλευτικής
-2ΤΕ ΕΠισκεπτν Υγείας
-2ΠΕ Κοινωνικν Λειτουρτρων με περιορισμούς και επιτρέπουν χαλάρωση.
συνέχεια ελ 9
Πελοποννήσιοι έμποροι γα λιανεμπόριο:
20+2 Προτάσεις
ΠΕ Διοικητικού -Οικονογια ομαλή επανεκκίνηση
Ανοιγμα στις 5 Απριλίου αλλις έρχονται διαμαρτυρίες
μικού
Το νέο ηροσωηικό θα υnoγράψει σύμβοση διάρκειας 2
ετν με δυνατότητα Παράτασης Οι αιτήσεις υποβάλλονται σποκλειστικά μέσω του
Στην επαναλειτουργία του λια νεμπορίου αnό τις 5 ή τις 12
Απριλίου σε όλη τη χρα Προ σανατολίζεται η κυΒέρνηoη .
εφόσον δοθεί το nράσινο φως
από το μέλη της Επιτροπής των
ειδικν επιστημόνων του
ΥΠοuργείου Υγείας .
Ενόψει της επανεκκίνησης της
οικονομικής δραστηριότητας , η
Ομοσηονδία Εμπορίου και Εnt χειρηματικότητας Πελοποννήσου , Νοτιοδυτικής Ελλάδος
Ζακύνθου , Κεφαλληνίας & 1θάκης (OEΕΣΠΙ καταθέτει σειρά
Προτάσεων για στοχευμένες Πaρεμβάσεις nou θα καταστήσουν
Βισιμο το εγχείρημα επιστροφής ηρος την κανονικότητα .
ουνέχεια σελ θ
διαδικτυακού του τόπου
tomy.moh.gov.gr . Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
και ρα 23:59 .
ουνέχειο σελ 7
Γιργος
Περδικλνης και
Ανδρέας Χιτης:
Βίοι Παράλληλοι
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΡάφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> οελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα