Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τηs Ηπείρου - Ιδρυτήs Εθ. Τrάλλαs Ετos 940-Ap Φύλλου 25023-Πέμπι 1 Απριλίου 2021-0.60 e
N. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
Προβλήματα
της τελευταίας στιγμής
αθα είμαστε ανταγωνιστικοί
με Ολυμπιακόν
Επανεκκίνηση
με μεγάλο αδιπλόν
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
Εν αναμονή ασθενν
εκτός Ηπείρου
Δεκτή από το ΣΤΕ η Προσφυγή της Περιφέρειας Hπείρου κατά ης απόφασης Σπίρτζη , Πυ Προέβλεπε
απαλλαγή από τα τέλη διοδίων μόνο για τους κατοίκους του δήμου Μετοόβου και της Π.Ε. Θεσπρωτίας
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ
τουργία και τρίης ΜΕΘ npoκεμένου.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Απορρίπτει
τις αιτιάσεις
Τις οιτήσεις για ανεπόρκεια των μελε
τν γη τα έργο τς ενεργιακής ανο
δήμευς Κoαννιτν κα Πρέβεζας
στη συνεδρίαon της Οrωνομκής Εn
(0 αγνας φέρνει
αποτέλεσμα δήλωσε
ο περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλ.
Καχριμάνης .
ομολογντας
Πως δεν ανέμενε
την απόφαση. Ος
aποτέλεσμα δικής
τους Πίεσης Προς
τον Περιφερειάρχη
χαρακτηρίζουν οι
Ορίζοντες Ηπείρου
την εξέλιξη
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ψάχνει
την κατάλληλη
ασυνταγή
npouθεί ο δήμος boaνιτν nou
χpο γενικότερο , βρίσκεται ορκετά
από oν εθνικό και wν ευρυnaκό
ΣΕΛΙΛΑ 4
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Branding για τον Αο
Th δημιουργία ενός μοναδικού n γωσμίως διακοιτού - διοκρατικού
brend Yn τoν nαταμό Αο, τον τε ΣΕΛΙΔΑ 3
ρηης, ηροτείνεi n Ενωση Ξενοδ
αΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΝΕΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΩΝ
Φανερές και κρυφές
ευκαιρίες για την Ήπειρο αντί χαλάρωσης
νους φορείς στην Ηπεpο αλλό και
τη γείτovο χρ .
Προσαρμογές
ΣΕΛΙΛΑ6
ΒΙΚΥ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ
Σημεία στίξης
εναντίον
Δύο μόλε φορές εμψονίζοντοι Γννενα σις 67 σελδες ου Εθνικού Σχε 6ου Ανάκομψης και Ανθεκτικότητας υπό ων tiλo Ελλάδα 205 όπου unό,xε.
κοι ένας εκτενής κατλογος δρόσεων. Και τς δύο ψαρές εμφανίζονται στο έργο
με iίλο Εnεξεργασίο και Κοθαρσμός Αυκν Λυμάτων Περιβαλλονικό E aleinτων Οικεμν και Εκσυγκρονισμός Εγκαταστόσευων tε Εnλεyμένες Πά
λεκ. Από μία φορά εμφανίζονται η Αρτα και n Πρέβεζο, μετοξύ των Περωχν
Επιστημόνων η υβέρνηση ηpoΧρόει στο όνο μα του λιανεμηοσταθερν αξν
εν εnτρinει και tς διοδημοτικές
μετοκινήσεις το Σαββατοκύρι κο , npoκεμένου να εδσει μικρές
ανόσες ελευθερας που θα nεpo pίσουν τις εστες unερμετάδοσης"
ΣΕΛΙΔΑ 16
τα μοναδικά έργα nou opορούν την περιοχή της Ηnείρου, αν καιεναι στην napούσα φόση δύσκαλο να απoτunσει κανείς με ακοίβειο ις δράσεις και τα έργα
ανό περιακή, καθς unόρχουν γενικότερες ανοφορές
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΣΕΛΙΛΑ 7
Ένας Πρτος
απολογισμός
και Προγραμματισμός
για το άμεσο μέλλον
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΩΣ ΕΡΓΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝINA- ΚΑΚΑBΙΑ
Χρεσεν και ο ΒΟAΚ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα