Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Γιατί δεν
γίνεται λόγος
για άνοιγμα
νηπιαγωγείων
και δημοτικών;

σελ ~ 2

Επέστρεψε
στο σπίτι του
στον Πελεκάνο
ο Δημήτρης
Βλάχος

σελ ~ 2

Παράταση ως
31/05/2021 των
αιτήσεων για
την απαλλαγή
των δημοτικών
τελών προτείνει
ο Λάκης Γκούμας

σελ ~ 2

Δύσκολη η μετακίνηση
ασθενών σε άλλα
νοσοκομεία

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7437

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Στις 9 Απριλίου οι δημοπρασίες
για τα 440 στρέμματα του
Μαυροδενδρίου - 5 Φ/Β σταθμοί
35MW για εθνικό συμφέρον…

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Χρήστος Ελευθερίου: Ο δήμος
είναι στο πιο κρίσιμο σημείο
- Ο ιός υπάρχει παντού και στο
Τρανόβαλτο και τα Σέρβια και
στην Καστανιά και στο Ροδίτη,
πολλά μαγαζιά κλείνουν

σελ ~ 6

σελ ~ 5

Τρίτη τροποποίηση της
αναλυτικής πρόσκλησης της
Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας
Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία Covid-19
στην Δυτική Μακεδονία»