Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Δολοφονία και όχι ατύχημα ο θάνατος του Βαλυράκη
-0σύυγός μου
δολοφονήθηκε
Tειάρτη 31 Μαρυύου 2021 Αρ. Φίλλου 2.011
Καικσεις στο πρόσωΠοαπό αιχμηρά
ανκείμενα ανέδειξε η ιτροδικαστική εξέταση
Χυπήδηκε και με άλα όργανα, εκτός από την προπλα|
ΧΑνατροπή στην υπόθεση του ριφιφί, με την κερωτική φωλιάν του 1.000.000E
ΗΘΕΛΕ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΩΜΕΝΗ
ΚΑΨΟΥΡΗΣ
0αΠΟΝΤΙΚΟΣD
σελ. 4
dΑδειασε> τον Βασίλη Γκουρούση η ευδυματολόγος,
με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση
Της είχε υποσχεθεί σπίτι ενός εκατομμυρίου ευρ, uλλά δεν είκε τα χρήματα
Επείγουσα εισαγωγή εν μέσω κορονοϊού
Εύνοσοκομείο
Χραμάτων θυσιάσηκε
ΟΑnόστολος Γλτος
Συναγερμός
σε εμβολιαστικό
κέντρο της Απτικής
Πούλησε
1Οκορμίτου
ιατα φράγκη
Πς φούσκωνεο λγοριασμός του Πάλαι nστέ ζεν πρεμέ Εκε χρησμοπoηθεί το σκεύοσμα της AstraZeneca
Κωνστηντίνος
64χρονη Πέθανε μισή ρα
μετά τον εμβολιασμό! 0
σελ. 16
σελ. 17
|31/03/2021 |