Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Τεστ κορωνοϊού
σε ΔΕ Μυστρά και Δ. Ευρτα σε Μεταμόρφωση
Σήμερα Τετάρτη > σελ.7
Ανάπλαση πλατειν
Νικηφόρα πρεμιέρα
για τον φιλόδοξο
Αστέρα Βλαχιτη > σελ. 15
κι Αγγελνα > σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 31 Μαρτίου 2021 Ετος 25| Αριθμός 6088 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Fax : 2731081250.-mail.info @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
αΠυκννειω ο ιός
στα λύματα
της Σπάρτης
Εππλέον αύξηση
φορτίου άνω του 50%
Ολοκληρθηκαν τα προγράμματα εργασίας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορέων
Τριετία ανάπτυξης
για το λακωνικό ελαιόλαδο
Προβληματισμός επικρατεί
μετά τα αποτελέσματα της
Σε αποτίμηση των δράσεων προέβη ο τεχνικός σύμβουλος 1. Γρηγοράτος
νέας δειγματοληψίας nou
Στις 31 Μαρτίου 2021 ολοκλη- Παλαιοηαναγιάς-ΟΠ, τον ΑΣΕ Οργανσεων Παραγωγν (1 9) , ριστικό κίνημα , αλλά και για τα
ρνεται επιτυχς η τριετής Ανωγείων-ΟΠ, τον ΑΣΕ Καλυ- έκανε λόγο για κένα μεστό έργο υψηλής Ποιότητας μηχανήματα
υλοποίηση (2018-2021) των Βίων Σοχάς-ΟΠ και τον ΑΣ En - και nαpoχή γνσεων στους nanρογραμμάτων εργασίας σε Ορ- ροκομηίου-ΟΠ.
γανσεις Ελαιουργικν Φο ρέων [ΟEΦ) της Λακωνίας nου διεκπεροιθηκαν την προ - εκουγχρονίστηκαν και ηετύχαμε Γρηγοράτο, " η Λακωνία φημίζεΠρόκειται για την ΕΑΣ Λακω - ηγούμενη τριετία, ανέπτυξεοτε νίας-EΟΠ Ενωση Οργαν - χνικός
σεων Παραγωγν με μέλη τις Προγραμμάτων κ . Ιωάννης Γρη - στικν , εν nαράλληλα υπήρξε nρωταγωνιστεί σε σχέση με
Οργανσεις Παραγωγν : ΑΕΣ γοράτος μέσω διαδικτυακής συ- μέριμνα για την ηροστασία του
Απιδέας-ΟΠ. ΑΣΕ Γοράνων-νέντευξης Τυποu, λόγω των περιβάλλοντος , του Παραγωγού
ΟΠ. ΑΕΣ Κροκεν-Οn. ΑΣ Νιάτων-ΟΠ
Παντάνασσας-ΟΠ , τον ΑΕΣ ότι η Λακωνία Βρίσκεται στη 2η λιακού ελαινα της Λακωνίας , στο εξωτερικό .
Αγίων Αnοστόλων-ΟΠ, τον ΑΣΕ θέση Πανελλαδικά σε αριθμό εν μίλησε για "υγιές συνεται
διενεργήθηκε τη Δευτέρα 28
Μαρτίου στα λύματα του βιοnou διαθέτουν οι συνεταιρισμοί
ραγωγούς την τριετία nou ne - του νομού , έναντι της γειτονικής
Τον απολογισμό των δράσεων , ρασε Πολλά ελαιοτριβεία Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τον κ.
λογικού κοθαρισμού Σπάρ της για ιθανή ανίκνευση
συγκεντρσεων του γονιΒελτίωση του Προϊόντος με την ται καλς για το ηροϊόν nou naτων τήρηση noιoτικν χαρακτηρι - ράγει
σύμβουλος
νομός
διματος του κορωνοίού.
Και σε αυτή την Περίπτωση .
άλλες ηεριοχές . , Ωστόσο , Παρά
τα nοιοτικά χαρακτηριστικά,
υπογράμμισε Πως το Προϊόν
ΑΕΣ κορωνοίού . Αφού επεσήμανε χαρακτηριστικά του πολυποικι - nωλείται έναντι Πινακίου φακής
όπως και στην Προηγούμενη
[στις 22/3/2021 ) , τα δείγματα
μέτρων για την ανάσχεση του και του καταναλωτή . Εξήρε τα
Βρέθηκαν θετικά στον SarsCov-2 και , μάλιστα , καταγρά συνέχεια σελ 9-10
φοντας συξητική
Έμποροι Πελοποννήσου για κυβέρνηση:
Ειδικότερα , στις 29/3 αν χνεύθηκαν 37.000 αντίγραφα
Ενα βήμα πριν τον γκρεμό
οφείλει να δσει χέρι βonθείαςν
υκού RNΑ/, έναντι 24.000
αντιγράφων στις 22/3 , γεγονός που σηματοδοτεί μια
άνοδο της τάξης Που ξεΠερνά το 50% μεταξύ των
δύο Περιπτσεων.
Μέτρα σωτηρίας ζητούν οι επΙχειρηματίες μετά από έναν χρόνο Πανδημίας
Όπως γνωστοηοιεί η
ΔΕΥΑΣ για την κλιμάκωση
Συμηληρθηκε ένας χρόνος
από την έναρξη της Πανδημίας
και στην χρα μας ο αριθμός
των κρουσμάτων Παραμένει
υψηλός , με τα νοσοκομεία να
είναι γεμάτα και αρκετοί συνάνθρωποί μας να χάνουν την ζωή
τους , αναφέρει η Ομοσπονδία
Εμπορίου και Επχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυ- Κεφαλληνίας
τικής Ελλάδος Ζακύνθου 1ΟΕΣΠ) , Η Ομοσπονδία ηρo-χρόνο μετά, εξακολουθούμε να
είμαστε σε περιορισμούς με το
μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να naραμένει κλειστό με κρατική
εντολή ή να υπολειτουργεί ,
δίχως να έχει λάβει ουσιαστική
Βοήθεια αnό την κυβέρνηση , Η
κυβέρνηση υφίσταται για όλα
αυτά αρνητική κριτική και όχι
του υκού φορτίου ενημερθηκαν ήδη οι αρμόδιες υnnρεσίες ,
Πραγματοηoήσει και νέα
δειγματοληψία στον Βιολογικό Σπόρτης σήμερα Τ 1θάκης σθέτει Πως nαράλληλο ένα άδικαν.
τάρτη 31 Μαρτίου 2021.
συνέχεια σελ θ
Β1lakonikos.gr
Η επαναφορά
των αξιν
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα