Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 31.03 .2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6755
Ταμείο Ανάκαμψης:
Ποια ενεργειακά έργα εντάχθηκαν, ποια κότηκαν
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο:
Eργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητας
Τη δράση των πρτων εργαστηρίων πράσινης επιχειρηματικότητας, στην Κρήτη, που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του έργου μικρή μείωση ΕΒΙTDΑ
GreenTecLab <Ενδυνάμωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την
προστασία του κλίματος , ανακοιννουν το Ελληνογερμανικό Ανθεκτικές
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο χαι οι Τεχνικές Σχολές επέδειξε η Oteglobe το
του Επιμελητηρίου Hρακλείου Κρήτης.
Σταθερός τζίρος και
το 2020
επιδόσεις
2020, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία .
Σε ένα δύσκολο περιβάλ
λον γεμάτο προκλήσεις, η
Τα εργαστήρια πράσινης επιχειρη ματικότητάς θα
ξεκινήσουν το καλοκαίρι 2021 , είτε δια ζσης στην
Κρήτη, είτε διαδικτυακά , αναλόγως το τι θα επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, εν θα ακολουθήσει teglobe κατάφερε να
κι ένας δεύτερος κύκλος το 2022. Στους δύο αυτούς αντισταθμίσει τη μείωση
κύκλους θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι από όλη την
Κρήτη, που επιθυμούν να αναπτύξουν <πράσινες
επιχειρηματικές ιδέες.Ειδικότερα, πρόκειται για ένα περιορισμό της διεθνούς
έργο, τοοποίο απευθύνεται σε επιχειρη ματίες , φοιτ- τηλεφωνικής κίνησης,
ητές, νέους επιστήμονες,
που προκλήθηκε
έσοδά της, τόσο από τον
αντίχτυπο της πανδημίας
στις υπηρεσίες διεθνν
χωρητικοτήτων & δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, ο
κύκλος εργασιν της
εταιρείας
σχεδόν σταθερός,
υψηλά επίπεδα, και διαμορφθηκε σε 346,4 εκ.
ευρ, από ε349,4 εχ.
πέρυσι . Το προσαρμοσμένο ΕΒITDA διαμορφθηκε σε 24,3 εκ. ευρ,
μειωμένο κατά 9% σε
σχέση με
γεγονός που οφείλεται
κυρίως στα περιοριστικά
μέτρα που επιβλήθηκαν
διεθνς κατά της πανδημίας αλλά και στη γεν
κή αστάθεια που επικρα
τεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Εκδήλοση με θέμα 5G Wining ih the
Ιong ru από το Χρηματιστήριο Αθηνόν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
παρέμεινε
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Όμιλος Χρηματι-ιξη των εισηγμένων εταιστηρίου Αθηνν έχει τη
χαρά να σας προσκαλέΟ
ρειν στις προσπάθειες
τους να ενσωματσουν
τις αρχές της Βισιμης
Ανάπτυξης στη στρατηγική τους .
Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα
συμπλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τους ΟΤΑ
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για
μια τυποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη
σύνταξη των ΤΣΑΑ, συνδεδεμένη με το Ηλεκτρο
νικό Μητρο Αποβλή των ( ΗΜΑ) , την οποία
διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΓΓΣΔΑ). Μέσω της
συμπλήρωσης βήμα-βήμα των
στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατρόρμα,
διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα ESG
Winning in the long run>
οποία θα πραγματοποι
ηθεί σήμερα
2019 ,
και ρα Εκπρόσωποι του ευρύτερου οικοσυστήματος της
κεφαλαιαγοράς θα μιλή
σουν για τις εξελίξεις
15.30.
Στην εκδήλωση θα ανα
κοινωθεί το σχέδιο δρά σης του Χρηματιστηρίου αλλά και τις υφιστάμενες
Αθηνν για την ανάδειξη πρακτικές στην ελληνική
των θεμάτων ESG στις
αγορές του και τη στήρ
απαραίτητων
αγορά .
Created by Universal Document Converter