Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σεμινάριο επιμόρφωσης για τους συνεργάτες της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5945 Τετάρτη 31.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Εσβησαν
οι μηχανές
της ΠΠΙΣΟΣ>
Βιομηχανία:
Δατανήθηκε φτάνει τα 123 εκτο μμήρια ευρ .
>>> ελ.
>>> ελ
Μηνιαία αύξηση 3,3% στις τιμές
παραγωγού το Φεβρουάριο
Επίδομα γέννησης Ε2.000 σε 78.500
νεογέννητα από πέρυσι
Με τίτλο Εσβησαν οι μηχα
νές της ΠΠΙΣΟΣ οι εργαζόμενοι της ιστορικής βιομΤχανίας ζηπούν με επιστολή
τους από τον πρωθυπουργό
να πράξει τα δέοντα στε να
χρατηθεί στην Ελλάδα μια
από τις μεγαλύτερες βιομ
Τχανικές μονάδες.
τα δικαστήρια από 1η
Όπως σημεινουν έπεσαν
"οι τίτλοι τέλους, στο εργοστάσιο που δημιουργήθηκε
22 χρόνια μετά τον θάνατο
του Θεόδωρου Κολοκοτρνη, καθς η ΠΙΤΣΟΣ
εξοπλίζει εδ και 156 χρό
νια αμέτρητα ελληνικά νο .
κοκυριά με τα προϊόντα της,
στηρίζοντας την ελληνική
και τοπική οικονομία με
τζίρο εχατοντάδες εκατομ
μύρια ευρ μπαίνοντας σε
όλες τις ελληνικές οικογένειες στα 156 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της και
ξεκινντας το 1865 κατασ κευάζοντας μικρές οικιαιές
συσκευές της εποχής , όπως
φαράσια , μαχαιροπίρουνα,
Ν.Παπαθανάσης
ο Αναπληρωτής Υποuργός Ανάπτυξης
Επενδύσεων,
Παπαθανάσης, υπέγραψε πές Ελέγχου Αξιολόγησης
την Υπουργική Απόφαση
περί Σύστασης Επιτροπής
Αξιολόγησης
δυτικν Σχεδίων του άρθ - (EΜΠΑ ) , κατόπιν ποοηρου 14 του ν. 4399/2016 , με
στόχο την επίστευση της
διαδικασίας
αξιολόγη σης των
δυτικν σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή οπές περισσότερων του
στα καθεσττα ενίσχυσης ενός φορέα εφαρμογής
του Αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016.
να συστήνονται από τους
φορείς εφαρμογής του
Νίκος Νόμου 4399/2016 Επιτρο
Το πλαίσιο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων για το διάστημα από 1η
Απολίου έως 31 Μαίου 2021 καθορίζεται με σειρά διατάξεων του υπο
υργείου Δκκαιοσύνης που συμπεριλήφθημαν χθες στο σχέδιο νόμου του
υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή , Ειδικότερα, εισάγονται
ειδικές δικονομικές ουθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το
Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τοχτικά διοικητικά δικαστήρια με σκοπό την
εξυπηρέτηση της τοχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδιο
διαδικασίας για την εκδίκαση των διοικητικν διαφορν και την αποφυ
γή του συγχρωτισμού σε εσωτερικούς χρους.
"Η Πίτσος είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την τοπική
κοινωνία και είναι το Νo1
στην επιλογή των ελληνικν
οικογενειν . Δεν υπάοχει
οικογένεια στην ευρύτερη
περιφέρεια Πειραιά που
κάποιο μέλος της ακόμα και
ολόκληρες οικογένειες να
μην έχει εργαστεί στην
ΠΤΣΟΣ, αναφέρει η ανακοίνωση αναφερόμενη στην
απόφαση της γερμανικής
BOSCH να βάλει τέλος σε
μια κερδοφόρα εταιρεία αι
να μεταφέρει την περαγωγή
της στην Τουρκία.
και μόνο από μέλη του
Εθνικού Μητρου Πιστοποιημένων Αξιολογητν
Επενγούμενης δήλωσης συμμετοχής τους στις διαδιελέγχου κασίες αυτές. Επίσης, τα
μέλη του ΕΜΠΑ δύνανται
να συμμετέχουν σε ΕπιτοεπενΕιδικότερα, προβλέπεται εκ
νέου, κατά παρέκκλιση των
συζήτησης για την προσκόμιση
εγγράφων νομιμοποίησης και
την υποβολή γραμματίου προτου Αναπτυξιακού Νόμου κείμενων δικονομικν διατάεν παράλληλα, οι φορείς , ξεων , προθεσμία επτά (7 ) ημε - είστραξης για τις υποθέσεις
όπως για παράδειγμα οι
Περιφέρειες, μπορούν να
θυγατρικής
ρν από την ημερομηνία της
που άγονται ενπιον
Σύμφωνα με
κοίνωση του υπουργείου, συστήνουν περισσότερ ες
με την εν λόγω Απόφαση, από μία Επιτροπές.
παρέχεται η δυνατότητα
αναΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter