Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4928 - ÅÔÏÓ 18ï

TETAΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Παραιτήθηκε η κ. Σούφλα
• Παραιτήθηκε η κ. Σούφλα,
νέος αντιδήμαρχος ο Θ. Θεοδωρόπουλος
• Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκου

Αγροτικα

Περιφερεια
Στα 2,45 δις το σύνολο
των έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

s

Óåë. 11

• για τους
σεισμόπληκτους της
Θεσσαλίας
από τους Δήμους Προποντίδας και
Πολυγύρου
Χαλκιδικής
Óåë. 16

Óåë. 6-7

Με τον πρόεδρο του
ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο επικοινώνησε ο
Βουλευτής κ. Γιώργος
Κωτσός

Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

s

s

s

Óåë. 9

Σοκ σε χωριό...
Σε καραντίνα
40 μέλη
από 8 οικογένειες
•

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr