Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.977 . Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350 http:/wwwproinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μαύρου ρεκόρ χρουσμάταν πανελλοδικά χθες (4.340) με 0ρατότο ενδεχόμενο νέας αύξησης
ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΚΑΜΠΗ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ!
Q Εέγολύτερη των αρχικν εχτιμήσεωνη διαστορά τουιού Επαιεξετάζεται Απάντηση με εξδικο και ύβρεις!
Σε πανικό ο επιστημονικά υπεύθυνος
του Κότρου Πρόληψης Εξαρτήσεων έχδα
Qlίκaληηκιτάταη σπα lτεηυ (με 3τις πρπότας) Οράζν 1ο Δότμαο
. Μαύρο ρεκόρ κρουσμά
των από την αρχή της πανδημίας
σημειθηκεχθες στην Ελλάδα με
Τον αριθμό τους να ανέρχεται σε
4.340 και με ένα εξίσου πολύ με.
γάλο αριθμό τεστ που άγγιξαν Τα
67.000, που μεταφράζεται σε μια
ΡΕπιβεβαινει πλήρως όσα του καταλογίζονται.. .
σα καταγγέλλοεπιστημονικά υπεύθυνος του Κέ - νται ότι διαδραντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων ματίζονται στο
. Εχασε την Ψυχραιμία του ο
Σχεδία κ Βασίλειος Κούτρας , Κέντρο
όπως φαίνεται από την εξδικη ψης Εξαρτήσεων εΣχεδίαs .
Υπενθυμίζουμε στους αναγνστες όι το
απάντηση στον αnΛ. (δημοσιεύ pεπορτάζ αναφ
ΡΕΠΟΡΤΑz
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
θεπικότητα περίπου 6, 5%. Οι νέοι
Βάνατοι ανήλθαν σε Τ2, εν οι
διασωληνωμένοι συξήθηκαν κατά
τρες σε σχέση με προχθές και έφιασαν τους 741,
Αλμαυ κρουσμάτων σημεηκε και στην Περιφερεή Ενότητα
Ιωσννίνων στην σποία επβεβαιθηκαν 53 νέες περπτ ετα αυτούσια παρακάτω) και poνταν διεξοδικά στο μείον θέμα παγορεύονταν, αλλά και βεβανσεις
στον συνεργάτη Του Κστα Καλ - που ανέκυψε από τις καταγελίες γα δικαστική χρήση για να τύχουν ε .
αΤο ρεπορτάζ της Τρίτης και μηνύσεις εναντίον του κ . Κούτρα πεικούς αντιμετπισης!
Μετά το χθεσινό αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοίού, η επιστροφή της αγοράς στην κκανονικότηταν
φαίνεται πως πηγαίνει ακόμη πιο πίσω . . .
23 Μαρτίου και το άρθρο rου Σαβ βάτου 27 Μαρτίοu, σχετικς με ό.
Το δε άρθρο του Κστα Καλτσή
απευθύνονταν προς
χορηγούσε
για φάρμα κοσε χρήστες ναρκωτικν καίτοι α -4η σελ.
.---------------___-_____---------_--------Ασθενείς κάτωτων 80 ετν υποδέγεται πλέον το Π.ΓΝ.
0 εμβολιασμός το μόνο σίγουρο
-όπλου κατά της πανδημίας!
Η εξδικη απάντηση
του Βασιλείου Κούτρα
Θλιβερό παραλήρημα Που
εκθέτει το Κέντρο "Σχεδία
Ερευνα του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ
> Του ΚΩΣΤΑ Δ. ΚΑΛΤΣΗ
. Σς 23-3-2021 , στην πρτη σελίδα της εφημερίδας σας , ΠΡΩΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ( αp . φύλλου
17.972 ) δημοσιεύθηκε υποβολιμαίο άρθρο υπο - στημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Πρόληψης Ε.
γεγραμμένο από τον Κστα Καλτσή με Τον πα ραπλανητικό και ψευδή Τίτλο Τα Ναρκωπικά βυθίζουν η εΣχεδία
Όπως θα καταδειχθεί από τα όσα θα αναφέρω
παρακατω , πρόκεται για ένα εντέχνως κατασκευα
σμένο κείμενο που εξυπηρετεί αλλότρο προς την Ενημέρωση σκοπό και προσβάλλε βάναυσα Το θε .
σμό της Σχεδία , τους κοινωνκούς φορεις που τον
απαρτίζουν , τη διοίκησή του , τους εργαζόμενους , οποίο ετδεντο όλαι ενπιον των ευθυνν τους , ακότους εκατοντάδες θεραπευμένους και υπό θεραπεία μη και η Δικαιοσύνη και που όπως φαίνεται πανικό
και βεβαίως το πρόσωπό μου , καθότι
boμάει μτολήρτονμο
. Κατανοούμε τη σύγχυση του επΣελ. 12
ξαρτήσεων Νομού Ιωαννίνων Σχεδία κ . Βασ
λείου Κούτρα (διπλανή στήλη οι αποκαλύψεις
μας στο ρεπορτάζ της Τρίτης 23 Μαρτίου , ήταν
σαν rο νυστέρι που μπήκε βαθιά και έσπασε το
πυοοφόρο απόστημα .
Φυσικό ήταν να ενοχληθεί και μαυ του όσοι αpγια τη λετουργία του κέντρου , όπως
Σελ 12
και από το
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
βαλε τον εξωδίκως αλληλογροφούντα .
-4η σελ.
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Τα εμβόλια είναι Το μόνο και
Το πιο αποrελεσματικό όπλου στη
μάχη που δίνουμε ενάντια στον :
κορωνοίό και η πρόσβαση σ' αυτά
πρέπει να είναι ελεύ -11ησελ
Eκθεση- καταπέλτης της Διεθνούς Διαφάτειας παραμονές εκλογν Κατηγορηματικήn Τατιάνα Καλογιάννη
Εξαγορά ψήφων στην Αλβανία από Δήμος και Περιφέρεια έκαναν
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος! λάθη στο έργο οδοφωτισμού!
νκύριο μέλημα της Κυβέρνησης οι κατά παραγελία νόμοι ..
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός
νΠ ίτε χθες για νέο Δημαρχείο Πάρχο Πuρσινέλλα, Πλατπία
. Την ρα που
στην Αλβανία η προ
κλογική
μπαίνει στην τελική
ευθεία, η Διεθνής Διαφάνεια και Τo νστιτουτο Δημοκρατίας και
Διαμεσολάβησης με
έκθεσή Τους περιγρά
φουν με εμελανά χρω
ματα το βαθμό δια φθοράς στη χρα , σπό την οποία επηρεάζεται άμεσα από Τη συνεργασία μεταξύ Των
και η εκλογική διαδικασία. Η ακε.
pαιότητα της εκλογικής διαδικα - παλλήλων και ομάδων οργανωμέ , : κεφαλής της παράταξης αίωάνν
σίας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές νου εγκλήματος για
. Σε μία σειρά από λάθη Τόσο
της Δημοπικής Αρχής ωσννίνων
όσο και της Περιφέρειας Ηπείρου
όσον αφορά στο tpγο ενεργεια
κής αναβάθμισης Του αστικού
φωτσμού του Δημο ΙωaννιTων
οφείλεται το σημερνό πισωγύ.
ρισμαν με την Αρχή Ελέγχου Προδικαστικν p Α ημο Τεί αλλαγές
πράτησης της σημαντικής κατά τα
Παράλληλες λαϊκές αγορές και
τον Απρίλιο στο Δήμο Ιωαννιτν
V Και 11 aΓωνιές αναχύκλωσης" μέσω του Αντ. Τρίτσης.
. Οσο η πανδημία . .
επιμένει να πολιορκεί
Το Δήμο Ιωανντν , rο
σο τα διάφορα μέτρα ο .
ποφυγής συνωστισμού
κρίνονται επιβεβλημ
να . Σ' αυτό Το πλαίσιο
λοιπόν, παρατείνεται για
έναν μήνα (και τον Απρί
λιο) η λεΙτουργία των
παράλληλων -2η ελ
να απα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχρησε, ηεπ
πολιτικν κομμάτων, δημοσιν υ
να 2023% Τατιάνα Καλογιάννη , Eν παράλληλα αναφέρθηκε σε μία
σειρά από άλλα δε- 11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.Σ
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Eνόψει της Σαββατιάτικης αναμέτρησης με ΟΦΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Επανάσταση του '21: Οι δύο
ιστορικές αναγνσεις. ..
Ατομικό πρόγραμμα για
Κοίζμαν και Εραμούσπε
Με δέκα αλήθειες
απέναντι στο λαϊκισμό!
-Τον φάκελο για αδειοδότηση καταθέτει η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
> papει η ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ
Βουλευτής Ιωκννίνων Ν.Λ
. Οεορτασμός των 200 χρόνων από ην Επανάσταση του 1821, παρότ η πανδημία του κορωνοίού
με τους συνεχείς εγκλεισμούς μείωσε αναπόφευ κτα τη λάμψη του , ήταν επόμενο να ανοζωπυρσει
τη συήτηση γ' ' ουτή σε nολλά πεδία . Ποιος ήταν
ο χαρακτήρας της, Ποια ιδεολογία , Τάσεις και
επιρροές είχε ; Ποιοι πρωτοστάτησαν και ι επιδίωκαν; Από την
επέτειο της κορυφαίας αυτής στιγμής του Νεοελληνικού Έθνους
η στήλη μας δε θα μπορούσε ( και δε θα έπρεπε) να είναι-Τη σελ
. Με τους Εραμούσπε και Κρίζμαν
να ακολουθούν ατομικά προγράμματα
: πραγματοποήθηκε η χτεσινή προπόνηση του ΠΑΣ Γιάνννα, ο οποίος συνεχίζει
: Την προετοιμασία του για τη ΣαββατιάΤικη (03/04 αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
στο Ηράκλειο Κρήτης για την 2η αγων: στική Των play ou .
Μετά τη νκη στην πρεμέρα των piay
out επί του Ατρομήτου με
| nΑ.. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
. Βινοντας το τρίτο, και ιδιαιτέρως ισχυρό,
κύμα της πανδημίας γίνεται κατανοητό ακόμη και
από τους πλέον δύσπιστους ότι έχουμε να αντιμε.
τωπίσουμε μια δυναμική εξελικτική πραγματικότητα που απαιτεί προσαρμοστικότητα, αμεσότητα
και αποφασιστικότητα για να αναχατίσουμε τον αόρατο εχθρό που
απειλεί όλο τον κόσμο.
Η κυβέρνηση από την πρτη ημέρα αυτής της πρω/
Τη σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα