Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το τρίτο κύμα δείχνει τα δόντια του
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΗΝΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
Η επoχή των
αλλεργιν
ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
HARVARD
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
MEDICAL SCHOOL
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι τελευταίες ανακαλύψεις,
οι έρευνες , οι εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 24
ΣΕΛΙΔΑ 10
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108"979130
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.683Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑP ΤΙ Ο Υ 2021
www.kathimerini.gr . C120
Τα 170 έργα
του Ταμείου
Ανάκαμψης
Το τρίτο κύμα δείχνει τα δόντια του
Ρεκόρ με 4.340 νέα κρούσματα-Σκέψεις για σταδιακό άνοιγμα
νεs ημέρε . Το βασικό ερτημα εί ναι αν το τρίτο κύμα τηs πανδημίαs
Οι υψηλότεροι αριθμοί νέων κρουσμά
των και διασωληνωμένων ασθενν
από την αρχή τns πανδημίas, που
ανακοινθηκαν χθεs, επιβεβαινουν
ότι το ιικό φορτίο παραμένει υψηλό
στη χρα μα. Ο αριθμό-ρεκόρ των
νέων κρουσμάτων έφθασε τιs 4.340, δραστηριοτήτων, με τιs αποφάσειs σύγκριση με την προηγούμενη εβδοεν οι διασωληνωμένοι ασθενεis
ήταν 741 και οι νεκροί 72. Η πίεση
στα νοσοκομεία τηns Αττικήs, όπου
εντοπίζονται τα περισσότερα κρού-βρίσκεται κοντά την κορύφωσή του
σματα, παραμένει ασφυκτική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσεται λυμάτων παρατηρούνται σταθεροη συζήτηση για σταδιακό άνοιγμα
και τιs επόμενεs ημέρεs , αναμένεται να φανεί και στον αριθμό νέων
κρουσμάτων. Σελ. 4-5
ή όχι. Πάντωs, από τη μέτρηση των
Η Γερμανία απαγνειo
ξανά το AstraZeneca
για τους κάτω των 60 ετν
ποιητικές ή και πτωτικές τάσειs σε
Συνολικά θα κινητοποιηθούν
να λαμβάνονται τιs αμέσωs επόμε- μάδα , εξέλιξη που, εάν συνεχισθεί
Σελ. 9
ευρ. Σύμφωνα με το εθνικό
σχέδιο ανάκαμψηs και ανθεκτικότητas, που παρουσιάζει
Σε ενεργειακά έργα, στον εκ
συγχρονισμό τns επαγγελματικής εκπαίδευσns και
κατάρτισns, στον ψηφιακό σήμερα ο πρωθυπουργόs Κυμετασχηματισμό του κράτουs ριάκ0s Mητσοτάκns , θα χρη
και σε ιδιωτικές επενδύσειs θα
Γραφεία με νέους κανόνες μετά την Πανδημία
Επιδότηση
δόσης δανείων
για 120.000
επιχειρήσεις
Οι προϋποθέσεις ένταξης
ματοδοτηθούν 170 έργα και
διατεθεί η μερίδα του λέοντ0s μεταρρυθμίσειs. Για το νέο
των πόρων από το Ταμείο Ανά - Εξοικονομ κατ ' ΟίκOV θα
καμψns, οι οποίοι μαζί με τα
δάνεια και τα ίδια κεφάλαια για τη διά βίου μάθηση και το
των επιχειρήσεων εκτιμάται εθνικό σύστημα αναβάθμισηs
ότι θα ανέλθουν σε 57,4 δισ. δεξιοτήτων 1,04 δισ. Σελ. 5, 22
διατεθεί 1,081 δισ. ευρ και
Την επιδότηση δόσηs εξυπηρετούμενων δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγ γελματιν έωs 90% για οκτ
μήνεs προβλέπει το πρόγραμμα
. Γέφυρα 2). Η επιδότηση είναι
μικρότερn, από 50% έωs 80% , για
τα επιχειρηματικά δάνεια που βρί σκονται σε καθυστέρηση ή έχουν
καταγγελθεί από τis τράπεζες . Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν
υποστεί μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% το 2020. Σύμφωνα με
τ1s εκτιμήσεις του υπουργείου Οι
κονομικν, στο πρόγραμμα έχουν
τιs προϋποθέσεις να ενταχθούν
120.000 επιχειρήσειs και ελεύθεροι επαγγελματίεs. Αναλυτικά οι
όροι. Σελ. 23
Παραπομπή Παππά,
εκτροχιασμός Πολάκη
Σε Προανακριτική για τις τηλεοπτικές άδειες
νεδρίαση σημαδεύτηκε από
τον εκτροχιασμό του Παύλου
χθεs αποφάσισε τη σύσταση Πολάκη, ο οποί0s χαρακτήρισε τη Ν.Δ. Κόμμα δωσίπροκειμένου να διερευνη-λογωνν και από την επιλογή
του Αλέξη Τσίπρα να μην τον
αποδοκιμάσει, αν και του εί
χε ζητηθεί από το κυβερνν
Με την ευρεία πλειοψηφία των
187 θετικν ψήφων, η Βουλή
προανακριτικήs επιτροπήs
θούν οι ε1s βάρ0s του Νίκου
Παππά καταγγελίεs για την
Η επικείμενη επάνοδος στους χρους εργασίας θα σημάνει νέους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, αλλά και καινοτομίες στη χωροθέτηση του γραφείου στη μετά COVID εποχή . Οι κοινόχρηστοι χροι θα επεκταθούν, εν αναμένεται να
κριθεί το μέλλον του ατομικού γραφείου με τις οικογενειακές φωτογραφίες και τα προσωπικά αντικείμενα. Σελ. 3
υπόθεσηn των τηλεοπτικν
αδειν. Η προηγηθείσα συκόμμα. Σελ. 6
Ο Μάρτιος
επιβεβαίωσε
τη φήμη του
ΣΗΜΕPΑ
Το τυχερό Πλήρωμα του SpaceX
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Υποδείγματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
Αναφορά
σε τουρκική>
μειονότητα
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν
καλύτερα πόσο έχει κοστίσει
στουs μαθητές τοUs η στέρηση του μαθήματοs στην τάξη.
Γι' αυτό και είναι οι ίδιοι που
Με ιδιατέρως χαμηλές
θερμοκρασίες
Με ανακοίνωση Που εκδόθηκε μετά
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, υπό την προεδρία
του Ρετζέπ Ταγίn Ερντογάν, η Αγκυα
κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση δικαιωμάτων της μειονότητας, τnν
οποία αποκαλεί τουρκική ). Σελ. 6
Συνεπής στη μεταβλητότητα
όσον αφορά τιs καιρικέs συνθήκες αποδείχθηκε και ο φετινός
Μάρτι0s, που μαs αποχαιρετά
σήμερα. Οι ιδιαιτέρωs χαμηλέs
θερμοκρασίεs που σημειθηκαν
σε πολλέs περιοχές τns χραs
ανήμερα την 25η Μαρτίου και οι
χιονοπτσειs που τιs συνόδευθα συμβάλουν στε να αvοiξουν τα σχολεία με ασφάλεια.
Η απροθυμία των μισν διδασκόντων στα ειδικά σχολεία να εμβολιασθούν, όπωs
και η ανακοίνωση τηs ομοσπονδίαs των δασκάλων,
ζητούσε να πληροφορηθεί
ποιαs εταιρείαs το εμβόλιο
είναι διαθέσιμο, είναι αποκαρδιωτικά σημάδια. Οπωs
στα νοσοκομεία, έτσι και στα
σχολεία το υπόδειγμα πρέπει να είναι οι δημόσιοι λειτουργοί .
ΘΕΩΡΕΙΟ
σαν σε ορισμένες περιπτσε1ς
ήταν ενδεικτικές του άστατου
Σλόγκαν-έκπληξη
στη σημερινή
Παρουσίαση
Η ιδιωτική πτήση του spacex , Που ναύλωσε ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Αίζακμαν (αριστερά), συμπλήρωσε το επίλεκτο Πλήρωμα της: Πρόκειται για δύο φανατικούς οπαδούς του Διαστήματος, μιας καθηγήτριας Γεωλογίας (δεύτερη από δεξιά) και ενός μηχανολόγου (δεξιά) . Μαζί τους στη διαστημική κάψουλα
θα βρίσκεται η 29χρονη Χέιλι Αρσενό (δεύτερn από αριστερά), Που Πάλεψε από μικρή ηλικία με τον καρ κίνο των οστν και τον vίκησε. Σελ. 11
καιρού που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τον μήνα αυτό. Πάντωs ,
οι μεγαλύτεροι αριθμοί ημερν
Χιονόπτωσns μέσα στον Μάρτιο για τls τελευταίεs δεκαετίες
καταγράφηκαν το 1987. Σελ. 8
Σελ. 2
Αγιος Παύλος: Αντιδράσεις
από την πλευρά των κατοίκων της
περιοχής Αγίου Παύλου Προκαλεί ο
σχεδιασμός για τη λειτουργία μιας
νέας δομής για άστεγους χρήστες
ναρκωτικν. Σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων με εκπροσπους των
κατοίκων. Σελ. 7
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΟΥ ΑΛΕEΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Μια όπερα επαναστατική
Η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα
DΕ L REPUBLIQUE
FRATERNTE ΟULA ΜΟRT
Το πράγμα έχει αγριέψει. Δεν είναι πλέ- δημόσια ρητορική έχει αλλάξει και είναι
ον τόσο εύκολο να είσαι μια πολύφερ
νη νύφην στη γεωπολιτική σκακιέρα . Η
Ελλάδα έχει παίξει καλά αυτό το Παιχνί
δι στην Ιστορία της. Εκανε πάντοτε μια
θεμελιδη γεωπολιτική επιλογή, αλλά
κατόπιν δεν έκοβε Ποτέ τις γέφυρες με
τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις. Ηταν
μια λεπτή ισορροπία, μια σύνθετη και εύ- κανόνες Που επιβάλλει η διεθνής τάξη
θραυστη χορογραφία, n onoία έφερνε
συνήθως αποτελέσματα. Ακόμη και μέ
σα στην καρδιά του Ψυχρού Πολέμου η
Αθήνα έκανε ανοίγματα και διατηρούσε
σχέσεις με χρες του αντίπαλου μπλοκ.
Τρα, όμως, οι βασικοί πρωταγωνιστές
μιλούν άλλη, πιο σκληρή γλσσα. Τα διλήμματα Που τίθενται είναι σκληρά, εν
δεχομένως και αδυσπητα. Ακόμn και n
σχεδόν άγρια, θα έλεγε κάποιος . Το διαΠιστνει κανείς στο Twitter, αλλά και π σω από κλειστές Πόρτες στη διπλωματ κή τριβή μαζί τους .
Η Κίνα και η Ρωσία δεν νιθουν πια δέ ος απέναντι στις ΗΠΑ, ούτε πιστεύουν
ότι Πρέπει να ακολουθήσουν κάποιους
Και βέβαια, τα τελευταία 47 χρόνια στο
ζύγι μπαίνει και το Ποιος συνεισφέρει
Περισσότερο στην άμυνα και στην Προστασία της χρας μας απέναντι σε .
οιαδήποτε απειλή.
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ Κω
Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Το αδιανόητο, όπως Π.Χ. ο κινεζικός στόλος να έχει
αισθητή παρουσία στην Περιοχή μας,
μπορεί να γίνει ρουτίνα τα επόμενα χρόνια. Τα εργαλεία ανάλυσης σκουριάζουν
γρήγορα και ασφαλής χάρτης πλοήγησης στο νέο σκηνικό δεν υπάρχει.
Τα δόγματα εξωτερικής Πολιτικής αργούν, ορθς, να αλλάξουν. Αλλά είναι
και άχρηστα εάν δεν προσαρμοστούν
στις τεκτονικές αλλαγές Που σημεινονται κάθε 50-60 χρόνια. Αυτό ακριβς
ζούμε σήμερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ
Ναύαρχος Π.Ν., επίτιμος Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, πρ. υφυπουργός Εσωτερικν
Το κλέος των ναυμάχων του '21
Πραγμάτων2. Πίσω τους βρίσκονται και
άλλες χρες, όπως π.Χ. η Τουρκία και
το Ιράν.
Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη
θέση. Αν το δίλημμα γίνει <ή μαζί μας
ή απέναντιy, οι αποφάσεις και οι απαντήσεις δεν θα είναι εύκολες ή αυτονόητες. Στο ζύγι μπαίνουν τα γεωπολιτι
κά και τα οικονομικά μας συμφέροντα.
Σελ. 8
. Νέες ταυτότητες: Στην αξιολόγηση των τεχνικν προσφορν
βρίσκεται ο διαγωνισμός για τις νέες
ταυτότητες , με τα μέλη της αρμόδιας
επιτροπής να ζητούν διευκρινίσεις από
τα στελέχη των εταιρειν, λόγω της
Πολυπλοκότητας του έργου. Σελ. 8
Με την όπερα του Ουμπέρτο Τζορντάνο Αντρέα Σενιέν εγκαινιάζεται σήμερα το επετειακό Πρόγραμμα της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη 200ετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Γάλλος αρχιμουσικός Φιλίπ Ωγκέν,
Που διευθύνει την ορχήστρα της ΕΛΣ, μιλάει στην K για
τη γoητεία Που του ασκεί το έργο , αλλά και για την αγάπη
Που τρέφει ο ίδιος για την ελληνική Ιστορία. Σελ. 15
COURT TV VIA A.P, POOL
SPACEX VIΑ ΑΡ
JOHN MUGGENBORG / THE NEW YORK TIMES
Α. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα