Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Αρ. Φύλλου 6148
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σάκης Πινδώνης:
Ο παλιός…
είναι αλλιώς
του Θόδωρου
Μπουδακίδη

15 μικρο- σελ.: 12-13
συνήθειες
για να ζήσεις
διαφορετικά!
Του Δ. Φλαμούρη

σελ.: 13

www.xronikadramas.gr

u Οδυσσέας

Τοσουνίδης στα «Χ»:
«Είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα.
Nα μην ξανασυμβούν γενοκτονίες»
u Το

έργο τοποθετήθηκε
την Παρασκευή στην είσοδο
της Προσοτσάνης

Εμβληματικό το μνημείο
κατά των Γενοκτονιών

σελ.: 11

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ - ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΟΦΕΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΑ “Χ”
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ»
στον Δήμο Δράμας
Τ

ην αποδοχή των όρων
συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
και την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης για το έργο
«Γωνίες Ανακύκλωσης στον
Δήμο Δράμας» αποφάσισε
η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Δράμας. Το πρώτο
υποέργο που αφορά τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Δράμας, είναι
προϋπολογισμού
921.526
ευρώ ενώ το δεύτερο υποέρ-

σελ.: 6-7

Για το πρώτο
από τα
δυο βιβλία
που
συνέγραψε
μέσα στο 2020
μιλάει στα «Χ»
ο Δραμινός
συγγραφέας
Χριστόφορος
Κορυφίδης

«Ιστορίες
διαπραγμάτευσης»

Θανάσης
Κολιτσιδάκης:
«Αγχωτική νίκη..
συνεχίζουμε
μέχρι τέλους»

γο που αφορά δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης
και ευαισθητοποίησης στον

Δήμο Δράμας είναι προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
σελ.: 7

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ
σελ.: 3-4

Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις
Νικηφόρου Δράμας διεκδικούν
διάκριση στον διαγωνισμό
«Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021»

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

Οι μαθητές του Νικηφόρου
αξίζουν την ψήφο μας
σελ.: 10-11

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]