Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Πράσινη
επέλαση στο
δήμο Σερβίων
- Δεκάδες Φ/Β

σελ ~ 2

Κλειστά
καταστήματα,
ανοιχτά τα
κομμωτήρια
στην Π.Ε.
Κοζάνης - Χωρίς
πιστούς οι
εκκλησίες,
κλειστά τα
σχολεία

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου
κινδύνου η Π.Ε. Κοζάνης με 520
ενεργά κρούσματα - Παραμένει
σε ειδικό καθεστώς η Γαλατινή

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7436

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γεμάτη η παθολογική του Μαμάτσειου
Νοσοκομείου Κοζάνης - Ασθενείς
διακομίζονται εκτός περιφέρειας
σελ ~ 2

Ανταποδοτικά στους
Ανοίγει ο
κατοίκους της Μεσιανής
δρόμος για
με τα Φ/Β να παραμένουν
την κατασκευή στο δάσος! - Το δημοτικό
του Ιερού
συμβούλιο Σερβίων
Ναού της Αγίας
αποφασίζει για τις
Αικατερίνης
εκτάσεις στο Ροδίτη
στο Επισκοπείο

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

σελ ~ 4

σελ ~ 2

σελ ~ 3

Δυο Φ/Β 20MW της
Kiefer στα όρια των
οικισμών Αλωνακίων
- Νέας Νικόπολης! - Θετική
η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του δήμου Κοζάνης
- Αρνητική η Διεύθυνση
Περιβάλλοντος