Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΨΗΟΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΜΑΜΟΥ0" 60 ΔΙΣ.
ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Πρuθunoυργός Κυpάκος onoς aunvoνter στο νάκομοης 19 δσεκατομμυ Συμβουλου
καμψης εxEι τη δυνατοmta οννoντο 0ε nonυ ουγrε μέα σε ίδια κεφάλαα και σε
δανεισμό , εκτιμούμε ο
νοδες στο An σε opίvτα anvovtται σε oλόκλnpn μηορουν να κινητonon
Στο ΜΕΤΡΟ 4.3.1. του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Σημαντικά έργα αναβάθμισης των TOEB
Έρωτας Ελευθερίας!
Αρθρο του πρ . Πρωθυπουργού Αντνη Σαμαρά
Tην ικανοποiηση του εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρτης Πρέβεας
νοβάθμισης των ΤOEB θα npay ματοηοηθούν τα onoia θα .
χουν άμεση θετική επίδραση
στον αγροτικό τομέα oo και
σε άρθρο του στην εφημερίδα Πρτο θέμα. ο πραν
npu0unouργός , Αντνης Σαμαρός , με οφορμή την επέ
τεo 200 ετν ano την Εoκή.
στην διακείριση των αρδευτικν
τιν t τ σ 11
υδάτων.
Απάτηση στον Απδήμαρμο Οικονομικν Μόνο γέλιο..
"Μόνο γελιο
φαίνεται ότο δημιούργησε στον
ανοδήμορο οκονομικν , η ο
νοοτή επστολή μου με θέμα υς
προκαλεί η σ.
νακοίνωση
μηράτει η Δημοτική Αρχή Πρ .
του κ . Δραγα .
νείς , αυτή η tnστΟλή μου , να
δεχτεί ως andντηon , tva nion .
μο δελtο τύnou anό το γροφε,
γνiας με τον
κ . Βαρουάκη εναντίον του ΣΥΡΙ.
μιας και όλα αυτά nou aνοφέρω
έχουν να κάνουν με τον Δήμο
διαχείριση nou npaττoυν σε ου .
τον . Δήμορος και οντιδήμαρχος
ΖA. As αnαvrήσει στα όσα καταγ γελλει ο Πρην υπουργός Οικονο .
μικν tου κ . Τσίπpα κι ας αφήσε
του .