Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Υποτροφίες για Λάκωνες
μαθητές του δημοτικού
Το τελικό πλάνο για την
ανάπλαση της Σπάρτης
Νέες τεχνολογίες
& επιστήμες δίνουν ραντεβού
> σελ 10 στον Πάρνωνα > σελ 11
> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 30 Μορτίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6087 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Faxi [email protected] . www.lakonikos.gr
Δέσμη μέτρων στήριξης
και τον ΑπρίλιοΝέο Πρόγραμμα
απασχόλησης
ανέργων
σε επιχειρήσεις
Με 100%
επιδότηση μισθού
Ξεκίνησε το μεσημέρι της
Δευτέρας 29/3 η unoβολή
ηλεκτρονικν αιτήσεων των
επιχειρήσεων για συμμετοχή
τους στο νέο ηρόγραμμα του
ΟΑΕΔ , για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας
ανέργων ως 29 ετν nou
έχουν καταρτιστεί στο Ψηφιακό μάρκετινγκ.
0 0ΑΕΔ θα καταβάλλει
απευθείας στους ασκούμε .
νους 550 ευρ μηνιαίως καλύπτοντας κατά 100% την
aποζημίωσή τους και τις
ασφαλιστικές εισφορές για
ιατροφαρμακευτική ηερί θαλψη και επαγγελματικό
κίνδυνο .
Η επαγελματική εμπειρία
θα διαρκεί 6 ρες την
ημέρα , 5 ημέρες την εΒδομάδα για 6 μήνες και δεν
υπάρχει δέσμευση για τις
επιχειρήσεις μετά το τέλος
του ηρογράμματος
Στη δράση εντάσσονται επ χειρήσεις nou δραστηριοΠοιούνται σε κλάδους με
συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκή διαθέτουν τμήματα
μόρκετινγκ καθς και σε
επιχειρήσεις nou ο ιδιοκτή
της ή ένας εργαζόμενος αna
σχολούνται στο ψηφιακό
μάρκετινγκ για τυλάκιστον
ένα έτος,
Τανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικν κι Εργασίας
Ξεπερνά τα 14 δια . ευρ το κό στος των μέτρων , nou θα ξεδι - τον υπουργό , η κυβέρνηση θα εν η εκτέλεση του Προϋπο- σμού μιας χρας εξαρτάται από
πλωθούν τη φετινή χρονιά , για συνεχίσει να στηρίζει την οικο - λογισμού καταγράφει επί μήνες ενδογενείς και εξωγενείς Παρά την αντιμετπιση των οικονομι - νομία και την κοινωνία όσο το δημοσιονομικά
κν συνεπειν της nανδημίας επιΒάλλει η κρίση , εν η χρηΕιδικά για τον Απρίλιο, οι ηρό - ματοδότηση των συνολικν na- νομίας μέσω της συστηματικής τον συγκεκριμένο λόγο , οφεί
σθετες Παρεμβάσεις με την na - ρεμβάσεων ύψους 38 διο. ευρ και με χαμηλό κόστος δανει - λουμε να είμαστε ηροσεκτικοί
ράταση των μέτρων στήριξης , για την Περίοδο 2020-2021 , στη - σμού χρηματοδότησης από τις και συνετοί, για να μην υπάρξει
όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ρίζεται , κυρίως , στη διορατική , διεθνείς αγορές ίουνολικό ύψος δημοσιονομικός εκτροχιασμός
(29/3) ο υnoυργός Οικονομικν ορθολογική και συνετή χρήση 22 δια. ευρ). . Παρ ' όλα αυτό, ο κατέληξε ο υπουργός
Χρήστος Σταίκούρας , ανέρχονται σε 1 διο. ευρ. Σύμφωνα με χρας . ΥΠoγράμμισε πως σοχή , καθς το κόστος δανει ελλείμματα , γοντες , nου άλλοι μπορεί να
είναι εφικτή η στήριξη της οικο - ελεγχθούν και άλλοι όχι Και για
των ταμειακν διαθεσίμων της κ. Σταϊκούρας επέστησε nρoουνέχεια σελ 8
Οι επισημάνσεις του Συλλόγου Γεωπόνων για το Πρόγραμμα
Νέοι Αγρότες σε λακωνικό έδαφοςν
οι διευκρινίσεις του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Ηυπoβολn nαρατηρήσεων και
Προτάσεων αναφορικά με το
κείμενο της Προδημοσίευσης
του Προγράμματος Νέων Αγροτν αποτέλεσε το θέμα τηλεδιά Λακωνίας θανάση Δαβάκη ο
onoίος -όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γεωηόνων Λακωνίας.
έκρινε ότι έπρεπε να μεσολαβή
σει κατ' αυτό τον τρόηο στε να
υπάρξει μία σύσκεψη με τον
υπουργ , θεωρντας σημαντι
κές τις nαρατηρήσεις του συλλόγου μας προς την κατεύθυνση
της ωφέλειας της λακωνικής γεωργίας και οικονομίας.
υφυπουργού
σκεψη
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου με
μέλη του Συλλόγου Γεωπόνων
Λακωνίας Η συγκεκριμένη σύ σκεψη διεξήχθη μετά αnό Πρωτοβουλία
συνέχειο οελ 7
Βουλευτή
συνέκεια σελ ?
Η κουλτούρα
της απειθαρχίας
στους νόμους
και ο covid-19
του Παναγιτη Κομνηνού
> σελ. 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1. ΚΟΝΤΟΥ MD, MSc
Ενδροκρινολόγος -Διαβητολόγος
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση: Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγήν
Βρασίδου 142, Κτίριο Γ/ 1ος Όροφος Τηλ: 6977 741 227 email: [email protected]
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡAΝTΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα