Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πρόστιμα 29.000 ευρ για παραβάσεις κανόνων εμπορίου
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5944 Τρίτη 30.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Στα 700 εκατ.
Ευρωπαίος Ετίτροπος:
Παρόμοια με την περσυνή η φετινή
τουριστική σεζόν
Πειραις:
>>> ελ.
>>> ελ
ευρ το πακέτο
στήριξης για
εστίασητουρισμό
Στηρίζει τις οργανσεις παραγωγν
του αγροτικού τομέα
Τα μέτρα στήριξης του 2021
θα υπερβούν τα 14 δισεκατομμύρια , ποσό διπλάσιο από
τις προβλέψεις του προύπολογισμού , αποκαλύπτει ο
υπουργός Οικονομικν Χρή
στος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της
Κυριεκής.
λεται ατό e-ΕΦΚΑ
Προανήγγειλε νέα μέτρα για
τον Αποίλιο που θα περιλαμ
βάνουν αναστολή φορολογικν υποχρεσεων και
πληρωμν επιταγν εν
ιδιοχτήτες ακινήτων μπορούν
να προσβλέπουν υπό προυποθέσεις σε δυπλή αποζημίω
ση του Φε βρουαρίου και του
Μαρτίου στα μέσα Απριλίο.
Χάρης Θεοχάρης
Σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικν, παράλληλα με
την παράταση των μέτρων
που ισχύουν μέχρι σήμερα θα
υπάρξει και δεύτερο πακέτο
στήριξης που θα επιχεντρω εί στον τουρισμό και την
εστίαση , Στόχος μας είναι
να υποστηρίξουμε τις επιχει
ρήσεις αυτν των δύο κλάδων προκειμένου να είναι σε
θέση να επαναλειτουργήσουν με το άνοιγμα της φετι
νής τουριστικής σεζόν , τόνι
σε ο . Σταϊκούρας και πρό
σθεσε ότι το ύψος της στήριξης με πόρους του ΕΣΠΑ,
μτάνει τα 700 εχαπομμύρια
Τον η 14η Μαΐου
Μήνυμα
ασφαλούς
Ο κ. Θεοχάρης αφήνει μια
ανοίγματος της ελληνικής αχτίδα αισιοδοξίας
τουριστικής βιομηχανίας ελεύσεις ξένων επισκεστέλνει στην παγκόσμια
τουριστική
μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
υπουργός
Χάρης Θεοχάρης , υπογοστην Ελλάδα να
είναι και πριν την 14η
Μαίου . <Αν όλα εξελιχθούν καλά στο μέτωπο του
Covid-19, με την πρτη
Την καταβολή των συντάξεων Απριλίου για τους μη μισθωτούς
συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ και τους συνταξιούχους του
Δημοσίου , καθς και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων ,
ο προγραμματισμός των καταβολν από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και
ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 29 Μαρτίου-2 Απριλίου.
κοινότητα,
Τουρισμού,
αμμίζοντας ότι <φιλοξε-χαραμάδα, η Ελλάδα θα
νούμε με ασφάλεια , φοον
τίζουμε κάθε τουρίστα σαν
είναι σε θέση να υποτουρίστες
δεχτεί
να είναι μέλος της οικογέ- νωρίτερα>, αναφέρει και
Μεταξύ των μέτρων της επόμενης ημέρας είναι η μειω
μένη προκαταβολή φόρου
για πληττόμενες επιχειρή
σεις , το πάγωμα εισφοράς
αλληλεγγύης και το 2022 και
η διατήρηση των μειωμένων
ασφαλιστικν εισφορν κι
μετά το 2021 ή την περαιτέρω
σταδιακή μείωση του στα
τέλη του 2023
Ειδικότερα , όπως αναφέρε
ται σε σχετική ανακοίνωση γίνουν την περίοδο 29
του υπουργείου Εργασίας Μαρτίου-2 Ατριλίου οι εξής
και Κοινωνικν Υποθέσεων : καταβολές:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα
νειάς μας>. <Στην Ελλάδα
νοιαζόμαστε, αλλά και
έχουμε αποδείξει ότι πρω
προσθέτει ότι το υπουQγείο συζητά για σταδιακή
απελευθέρωση των ταξ
τοπορούμε στην εφαομογή διν από την ΕE , τις
των υγειονομικν πρωτοκόλλων>, σημείωσε χαο
ακτηριστικά.
Ηνωμένο
Τακτικές πληρωμές
Βασίλειο, το Ισραήλ , τη
Σερβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.
Created by Universal Document Converter