Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'772654106025"
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΥΠ ΟΣ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΩΔ.: 1850 . Web site : wνwww.lamiakos-typos.gr . e-mait : infoΦlamiakos-typos.gr
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 . ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' .ΑΡ. Φ. 22283 ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 FAX : 22310 29331 -22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Γάννης Οικονόμου: Να αναδείξουμε
τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις Βαρδάτες σε ερευνητικό
και αναπτυξιακό Πόλο για τον Πρωτογενή τομα
Κούρεμα ενοικίων
και τον ΑΠρίλιο
Εξαρθρθηκε εγκληματική ομάδα
Που κανατίναζεν μηχανήματα Α.Τ.Μ.
Εξαρθρθηκε
γκληματική ομάδα
ημεδαπν , τα μέλη
τns onoias ενέχονται
στη διάπραξη ανατι νάξεων Αυτόματων
Ταμειακν
νν (Α.Τ.Μ.) τραπε
ζν, με τη χρήση αε .
ρίου.
Μηχασελ . 4
| Με 12 θέμπτα συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Απρλίο
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Χρήστ
Ο Νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις
ανακοίνωσαν Σταίκούρας - Χαζζηδάκης
Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την
ερχόμενη Παρασκευn 2 Απρίλη, στιs 10 το Πρω , το Περ φερειακό Συμβούλιο Στερεά , με τηλεδιάσκεψn.
σελ. 9
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
Με όπλο τα πολλά τεστ συνεχίζεται Μπτστίκης Το Εθνικό Σχέδιο ΑΑάκαμψης
ο Πόλεμος κατά του κορωνοίού!
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ!!
Πλατεία
Πάρκου στη Λα μία βρέθηκε το
Σάββατο ο Δή .
Θυμι0s
Προσθέει 7 μονάδες στο ΑΕΠ
μαρχοs
Καραϊσκ0s , nαρaκολουθνταs την
πρόοδο των ερ γασιν tns ανά
Πλασn .
Πανέτοιμοι στην αφετηρία
για το <Ράλλυ των θεν >
Ο Περιφερειάρ
xns Στερεάs και ο
αμιέων κατέθεσαν επί .
σημο αίτημα για
τη διεξαγωγή του
αΡάλλυ Ακρόπο λis στη Στερεά
Ελλάδα με βάση
την Λαμία! σελ . 16
Δήμαρχοs
Με οπλο τα Rapid Test nou Πραγματοποιούνται σε όλεs
τis συνοικίεs και τιs γειτονιέs , ο Δήμοs Λαμιέων και τα
συνεργεία του ΕΟΔΥ δίνουν καθημερινή μάχη για τον
εντοηισμό κρουσμάτων και τον περιορισμό τns εξάηλωσns τns Πανδημία.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψηs , έχει τη δυνατότητα να
προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίαs
Πέρα και Πάνω από η φυσιολογική ανάπτυξη tns ελλην κns οικονομίαs και να δημιουργήσει Πρόσθετες 200.000 θέ σειs εργασία , δήλωσε ο Πρωθυπουργό .
σελ . 3
σελ . 11
ΡΑΦΟΥΝ Χρήστος Αλεξανδρής σ. 7 Παναγιτης Ιακωβής σελ
. Στέλιος Ζοχαρόπουλος-Ηλίας Παλιαλέξης