Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
μνήμης
ιερής
200 χρόνια
από την
χάριν
Επανάσταση
ΧΡΟΝΙΚΑ
Παρασκευή 26.5.20 21
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φnehtvων 22, Τρεβενά | Tnh. 2462 097772, Fx 2462 087775 | ems3: Chrosis @otenet.gr
200 έτη.
25η Μαρτίου 2021.
Στούρos Χρ. Καραγκούνns M.D.
Μοιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγos
Διαβάζουμε
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Πρύτυπο Κέντρο Μoεuτκns Γυναικολογίαs
Ενημερωνόμαστε
Ιατρού Μ. Καρναβά 14os όροφοs
(Εμποpικό Eλιμαί)
TK: 51 100 Γρεβενό
ΕΓΚΥΡΑ
Τnd: 24525 02144
Εnείγοντα: 6944 286795
. Δερεύνnσn& Αντμτισ moovμότητος - Υopoooύμε Ανanopoω
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ