Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 27.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7573
οι σχεδιασμοί για τα τεκμήρια, την προκαταβολή φόρου και οι αποκλίσεις του προϋπολογισμού
29 χρόνια
ΠΑΝΛΛΙΝΑ Παράταση μέτρων στήριξης και τον Απριλιο
Βορείου Ελλάδος
Χρήστος Σταϊκούρας Ηπένδυση θα αφγίξει τα 8 δισεχατομμύρια ευρ και θα δημιουργηβούν 75.000 ές θέσεις εργυσίας
Βουλή Ψηφίστηκε η συμβαση
διανομής ακινήτου του Ελληνικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Με ευρύτατη Ψηφοφορία πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο κυρνεται η
ΤΟ ρολο Της βιομιγΩνίας σύμβοση διανομής ακμήνυ του Εληνικού. Επ ης αργής υπέρψήφισαν 264 βουλειτές
από τη Νέα Δημοκρατί, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής , εν καταψήφισαν 33 βου
λευτές από το ΚΕ, την Ελλητική Αύση και το ΗέΡΑ 25 (συνολικά ψήρισαν 297 βουλαι
|Τές. Πάντως κατά τη διάρκεια της συεδρίασηςΤου ξεκίνησε θες και ολοκληρθηκε
σήμερα- υπήρξαν ουκολίες στγμές έντασης Η Πορεία Της πανδημίας στη χρα,
η συμβαση Ττου υπουργείου Παδείας με τη Csco αλλά και οι
| εξλξις στην Τράπεζα Περαις
πυροδότησαν Πολτικές κόντρες
κυρίως μεταξύ υβέρνησης και
ΣΥΡΙΖΑ.Όσον
a oος Πειραις: Πληση 668.265 μετοχν από ΕΧΑΕ
Η ΕΧΑΕΕΧΑΕ -0,38% είναι νομικό
Η Πειραις Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η ΕXΑΕ ΕΧAΕ -0,38% Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό, κατά
Προέβη την 18.03.2021 σε Πληση την έννοια Του άρθρου 3 Του ανω668.265 ονομαστικν μετοχν εκδό- τέρω Κανονισμού, με τον κ. Γεργιο
σεως της εταιρείας , συνολικής αξίας Χαντζηνικολάου, Μη Εκτελεστικό
E500.136,44.
αφορά
Εληνικό , στα σημαντικά οφέλη
Που θα προκύψουν από το έργο
αναφέρθηκανσε χθεσνές τους
| Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια οι
υπουργοί Οικονομικν Χ. Στα"
κούρας και Ανάπτυξης Αδωνις Γεω
ργιάδης
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας.
συμμετέρουν στο
Δυτκής Κακδνας
Airbus ση μασία
< Freedom> A320neo κατα- ημέρας.
της χρόνια από την με ολους τους
Ελληνική Επa- Έλλην ες.
<1821>
υργια
είναι τα ονόμα - φθάνουν στο
Η SKY express νάσταση μαζί
των δύο αεροδρόμιο έδωσε στα δύο
Airbus Eλευθέριος νέα μέλη του
Που Βενιζέλος με τις στόλου
ΠΟΥΟΙΟΤ Τν ΔΙΟ Παραλαμβάνει επετειακές πτή- ονόματα
σήμερα η SKY σεις GQ2021, εμπνευσμένα
από τη μεγάλη
υπογραμμίζουν επέτειο για να
Τα 2 ολοκαίνο- την τεράστια Τιμήσει τα 200
Σύσιαση αγοράν γατη μποχή
A320neo
express.
GQ200
Created by Universal Document Converter