Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Περισσότερες ρυθμίσεις για κορονο-μισθώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1ΡΙΚΗ !!
9 771234
5671 64
Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.480
Περισσότερες ρυθμίσεις
για κορονο-μισθσεις
Hellinikon Sales Center
Πράσινο για το πρτο
κτήριο στο Ελληνικό
Την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου
Ανέγερση νέου κτηρίου Πολλαπλν χρήσεων
με εμπορικό κατάστημα, χρους συνάθροισης
κοινού και συναφείς χρήσεις εντός του ΜητροΠολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμάν
ενέκρινε μεταξύ άλλων το ΚΕΣΑ, σελ.9
7 νέα μέτρα στήριξης επιχειρηματιν, εργαζομένων και ιδιοκτητν
Αυξημένες οι καταθέσεις
ιδιωτν τον Φεβρουάριο
Άλλες 7 νέες ρυθμίσεις για χιλιάδες επιχειρήσεις Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις νέες ρυθμίσεις ου-Δεκεμβρίου 2020, στε να διευκολυνθούν όλοι
Που μισθνουν τα ακίνητα των επαγγελματικν θα δίνει την ευκαιρία και σε χιλιάδες άλλους ιδιο- ο
τους εγκαταστάσεων και έχουν Πληγεί οικονομικά κτήτες Που δεν έλαβαν τις αποζημισεις για τα
από τα μέτρα για την αντιμετπιση του κορονοίού , χαμένα ενοίκια της Περιόδου Μαρτίου-Δεκεμβρίου
για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτν 2020, επειδή δεν ενημερθηκαν εγκαίρως ότι ήταν
που οι ουμβάσεις τους είναι σε αναστολή, καθς δικαιούχοι, να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές Επιπλέον, οι ρυθμίσεις Που Προβλέπουν πλήρεις
επίσης και για τους ιδιοκτήτες Που εκμισθνουν δηλσεις COVID αναδρομικά για την Περίοδο αυτή . απαλλαγές από την καταβολή ενοικίωνή εκπτσεις
τα ακίνητά τους στις πληττόμενες επιχειρήσεις και Επσης το ΥΠΟΙΚ σχεδιάζει να Προωθήσει ειδική
τους υπαλλήλους τους αναμένεται να θέσει σε εφαρ - ρύθμιση για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος αποζημισεις ιδιοκυητν για τις απλειες ενοικίων
μογή η κυβέρνηση εντός των Προσεχν εβδομάδων.
Ανοδο κατά 741 εκατ. ευρ παρουσίασαν
τον περασμένο Φεβρουάριο οι καταθέσεις
του ιδιωτικού τομέα , καθς αυξήθηκαν τόσο
αυτές των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριν. σελ . 5
ιδιοκτήτες οι οποίοι λόγω οικονομικής δυσπραγίας
των ενοικιαστν δεν εισέπραξαν είτε ολόκληρα ενοί
κια ή τα υπόλοιπα των ενοικίων Που απέμεναν μετά
τις εκπτσεις κατά 40% Που επέβαλε η κυβέρνηση.
40% στα καταβαλλόμενα ενοίκια, καθς επίσης και
Τα νέα σχέδια της Φάγε
για εργοστάσιο στην Ευρπη
των ανείσπρακτων ενοικίων της περιόδου Μαρτί
θα επεκταθούν και στον μήνα ΑΠρίλιο. σελ.4
Covid-free επιδόσεις εμφάνισε το 2020 n
γαλακτοβιομηχανία Φάγε International, καταγράφοντας αύξηση εσόδων και διπλασιασμό
κερδν . Με στόχευση για περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της, η γαλακτοβιομηχανία
διατηρεί τον σχεδιασμό για δημιουργία νέου
εργοστασίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, Προυπολογίζοντας μάλιστα κεφάλαια της τάξεως
των 144 εκατ. ευρ (170 εκατ . δολ. με βάση
χθεσινές ισοτιμίες ). σελ 12
Τα δύσκολα έπονται
για τον Προϋπολογισμό
Μεγάλες Πιέσεις στα φορολογικά έσοδα
Τα δύσκολα είναι μπροστά μία, αλλά αυτό οφείλεται σε κα
όσον αφορά την Πορεία εκτέλε- θαρά συγκυριακούς λόγους. Ουσης του κρατικού Προϋπολογι- σιαστικά δύο: την είσπραξη των
σμού. Από τα αναλυτικάστοιχεία τελν κυκλοφορίας μέσα στον
του φεβρου αρίου καθίσταται Φεβρουάριο και τα έκτακτα έσο
σαφές ότι τα περιοριστικά μέτρα
κάνουν ζημιά στα φορολογικά
έσοδα. ΜΠορεί αυτό να μην απο
Πς θα γίνει η αμκ
της Τράπεζας Πειραις
Την Παροχή δυνατότητας στους Ελληνες μετόχους της να λάβουν τον απαραίτητο αριθμό
νέων μετοχν, εφόσον εγγραφούν στη δημόσια
προσφορά, στε να διατηρήσουν αμετάβλητο
το Ποσοστό τους εξετάζει η Πειραις Finandial
Holding, όπως αναφέρει σε επιστολή της στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς., σελ. 13
το κόστος
από το κλείδωμα
της Διρυγας του Σουέζ
δα για τις άδειες στο 5G. AΠό
την άλλη οι Παραγωγικοί φο
ροι), όΠως ο ΦΠΑ στα πετρελαι
οειδή, ο ΦΠΑ στα υπόλοιπα Προ
ϊόντα ή ο ειδικός φόρος κατα
νάλωσης στα ενεργειακά Προ
ϊόντα, κινήθηκαν έντονα Πτωτ
EVER HEEΝ
τυπθηκε έντονα στα στοιχεία
του Πρτου διμήνου τα φορο
λογικά έσοδα ανήλθαν στα 7,624
δισ. ευρ έναντι στόχου 7,56
δισ. ευρ και 7,386 δισ. ευρ κά, κάτι Που αναμένεται να αποΠου ήταν n αντίστοιχη είσπραξη
στο Πρτο δίμηνο του 2020, δn
λαδή Πριν ξεσπάσει η Πανδη
- 6-10 δισ. δολ. την εβδομάδα οι ζημιές
Φωτιάν Πήραν οι τιμές πετρελαίου
Χ.Α.: Με εβδομαδιαία
κέρδη 2,25%
τυπωθεί και στα στοιχεία του
Μαρτίου αλλά και στα στοιχεία
του Απριλίου. σελ. 5
σελ. 2-3
Με εβδομαδιαία κέρδη 2,2 5% για τον γενικό
δείκτη και ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης κατά
1,124 δισ ευρ, φθάνοντας τα 56,998 δισ.
ευρ, ολοκληρθηκε η τελευταία εβδομάδα του
Μαρτίου. Ογενικός δείκτης έκλεισε στις 851,82
μονάδες, σημεινοντας κέρδη 1,76%. σελ. 18
Πς το selftesting
θα ανοίξει
εμπόριο-εστίαση
Το δεκαετές
Στα 454,5εκατ.
το deal
για την Εθνική
Ασφαλιστική
επιχειρηματικό
σχέδιο
Έως 6/4 οι εισφορές
Φεβρουαρίου για τον ΕΦΚΑ
Εως την Τρίτη 6 Απριλίου Πρέπει να πληρω θούν οι τρέχουσες υποχρεωτικές ασφαλιστικές
εισφορές μnνός Φεβρουαρίου από 1,5 εκατομμύριο μn μισθωτούς ασφαλισμένους του
ΕΦΚΑ Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης
χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. σελ.9
της Motor il
2020-2030
Όλα τα σενάρια για την αγορά
ΕΤE -CVC
σελ. 11
Η παραγωγή Ποιοτικν Προ
Τόντων διύλισης και n ενίσχυση
του Πράστνου αποτυπματος ,
ηαύξηση των μεριδίων στη λιανική αγορά καυσίμων, αλλά και
η επέκταση στον κλάδο των ΑΠΕ
αποτελούν τους βασικούς στόχους του επιχειρηματικού μον
τέλου τmς Motor Oi1 για τη δε
καετία 2020-2030. σελ . 12
Στο τραπέζι των συζητήσεων της ΕπιτροΠής Λο
μωξιολόγων είναι το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς
και των σχολείων, αλλά και οι διαδημοτικές μετακινήσεις από τις 5 Απριλίου και μετά, με τη βοήθεια
ενός νέου όΠλου, Που δεν θα είναι άλλο από το
Την υπογραφή δεσμευτικής
συμφωνίας για την Πληση
του 90,01% του μετοχικού κε
φαλαίου της Εθνικής Ασφαλι
στικής στο CVC ανακοίνωσε
χθες η ΕΤΕ. Το ονομαστικό τί
μημα για τη συναλλαγή αντι στοιχεί σε 505 εκατ. ευρ για
Παύλος Μυλωνάς
CEO της Εθνικής Τράπεζας
Energean
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΑ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΕΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝΠΡΙΝΟ
selftesting. Tnν επόμενη εβδομάδα θα έχουμε οι εκταμιεύσεις
αναλυτικές ανακοινσεις, καθς , όΠως λένε οι εδικοί , το 3ο κύμα της Πανδημίας στη χρα μας
δείχνει να κοΠάζει και οι καμπύλες να σταθεροΠοιούνται. σελ . 7
δανείων
το 2020
για το 90% . σελ . 11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – 5 ελαφρά τραυματίες
  Πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη συμβολή με την οδό Γκράβας, σύμφωνα με…Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – 5 ελαφρά τραυματίες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • A hot fiscal summer is shaping up – Key dates
  The new fiscal rules are expected to be determined by the plenary session of the European Parliament on April 23, just a few days before it stops its work ahead…A hot fiscal summer is shaping up – Key dates - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: H καρδιά του ελληνισμού χτύπησε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης
  Την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας τίμησε ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, με μια μεγαλειώδη παρέλαση στην καρδιά του Μανχάταν. Η 5η Λεωφόρος απέκτησε ελληνικό παλμό, με τους Έλληνες ομογενείς να…ΗΠΑ: H καρδιά του ελληνισμού χτύπησε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Tourism: Direct contribution to the economy stands at 28.5 billion euros
  The footprint of the tourism industry in the Greek economy is growing, according to the INSETE study, which shows that the direct contribution of tourism jumped to 28.5 billion euros…Tourism: Direct contribution to the economy stands at 28.5 billion euros - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Athanasiou (Lamda Development): One of the first smart cities in the world
  The urban regeneration of Ellinikon, which is in full progress, but also the factors that drive the development course of the real estate market in Greece were highlighted by the…Athanasiou (Lamda Development): One of the first smart cities in the world - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ