Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ1ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15465 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 27, Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 www.proinan ea.gr e0,50
Παραμένουν στο αβαθύ κόκκινΟΣ
Γιάννενα και Μέτσοβο
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Περιθριο ενός μήνα
για τιs επισημάνσειs
Αντιμετωπίζει Ολυμπιακό
στιs 7 Απριλίου
Έκκληση για συνεργασία στην ιχνηλάτη ση από τον Περιφερειάρχη
Σελ. 14
Σελ. 5
Σελ. 16
Αγναs δρόμου1ατηνεπανεκκινηση
Σελ. 4
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Εννέα έργα
εκσυγχρονισμού
αρδευτικν
δικτύων
Με συμβολισμούs οι
εκδηλσειs τns 25ηns
ΑΠΟκτά 300 νέεs
κλίνες και εργαλεία
θα λύσουν Προβλήματα
για τουs καλλιεργητές
τns Ηπείρου
Σελ. 5
Σελ. 9
Σελ. 7