Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Λάζαρος
Μαλούτας: «Οι
προθέσεις κάθε
συναδέλφου
είναι απολύτως
σεβαστές» -«Όλα
τα ζητήματα
κρίνονται κάθε
μέρα, πόσο
πετυχημένα ή
μη επιτυχημένα
είναι»

Διαρροή στη μονάδα 3 του
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου - Μειωμένη
παροχή θερμικού φορτίου στην
Κοζάνη, τη Ν. Χαραυγή και ΖΕΠ

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7435

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Καμία ενημέρωση στους κατοίκους του
Ροδίτη για τα 85 Φ/Β που μετακινούνται από
τη Μεσιανή - Με το συντονισμό του Βασίλη
Μιχελάκη και με την πρωτοβουλία
του Γιώργου Αμανατίδη
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Ανεξαρτητοποιήθηκε
και ο Γιώργος
Ευκολίδης από
την παράταξη
του Κυριάκου
Μιχαηλίδη

σελ ~ 2

Δύο εύζωνοι
από την Κοζάνη
στις επετειακές
εκδηλώσεις της
Αθήνας για τα
200 χρόνια από την
επανάσταση
του 1821

σελ ~ 2

Τα 85 Φ/Β φεύγουν από το δάσος της
θέσης «Μάνα Νερού» της Μεσιανής
και πάνε στο Ροδίτη - Γιώργος
Αμανατίδης: Με το συντονισμό της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης το
θέμα αντιμετωπίστηκε θετικά…

σελ ~ 5

σελ ~ 5

Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Δεν
λύνεται το θέμα της βασικής
παρατυπίας στη Μεσιανή
- Γ. Αμανατίδης: Το θέμα της
παρατυπίας ας το εξετάσουν
οι επενδυτές και οι υπηρεσίες,
πιστεύω στις συναινέσεις