Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΣΑΒΑΤΟ ΜΑΡΠΟΥ2021-AP ΦΥΜΟΥ 5 www.edromos.gr c 2.00
Κλέφτικο τραγούδι & 1821
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τίμησαν την .
Ιερά Συμμαχία
|ΠΟΛΤΙΚΗ
Ψυχροπολεμικές
Βλέψεις , Πολλαπλά
αδιέξοδα
Το επίσημο κράτ0s γιόρτασε το 821 με κλειστές φιέστεs , διαστρέβλωση τns
ιστορίαs και όρκουs υποτέλειαs στη Δύση. Την ίδια ρα, τοΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ του
αδημοκρατικούν Μπάντεν καλλιεργούν νέο Ψυχροπολεμικό κλίμα .200 χρόνια
μετά, επίκαιρos ο αγναs για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία
Το Χρέ0s και ο Φόβ0s
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ε.Ε-ΝAΤΟ: ΑΠΟθέωση
υποκρισίαs και
φιλοτουρκισμού
ΔΙΕΘΝΗ
ΥΠό το μηδέν
σχέσειs ΗΠΑ-Κίνas
Δεν θα tταν uπaρθολή να πούμε ότι η nαρέμβασηπ του αλόγου μπροστά σε πρέσeεIs, nplyKnεs και εκπροσποus του nαλιτικού
συστήματos , ήταν ό,τι ΠΟ κοντινό στο πραγματικό λαϊκό nνεύμα τns επετείου.
97717922507