Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
13

Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 14-15

ΣΕΛ. 12

772732

732108

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Ξεκίνησε η εκκαθάριση
των εισφορών

9

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 22

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

Αναλυτικά
οι προκηρύξεις,
οι προθεσµίες,
τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα

1.000
στον Στρατό Ξηράς
300
στο Πολεµικό Ναυτικό
20
στο Κοινό Νοµικό Σώµα
280
στην Πολεµική Αεροπορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΕΠ.ΟΠ. ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
ΣΕΛ. 6-7

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φθινόπωρο οι αποφάσεις
για τον κατώτατο µισθό

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 8-9

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

Πράσινο φως για συντάξεις
ανασφάλιστων υπερηλίκων

ΣΕΛ. 13