Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 26410 49000
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ:
οφαλν στον
Δήμο Αγρυίου
Τελευταία στην Ευρπη η Ελλάδα
μαζί με την Τουρκία και την Αλβανία.
αpeς τωνnaλτν noυ εm
ήγει η προθεσμία
ατήσεων επχειρήσεων
μα 7.000 επιδοτουμενες
θέσεις εργασίας
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΒMΠΟΡΙΚΟΣ
Τη τέp 9Μωυκα ρα 2359, λήγα
ηθημά σολαιμό
κος 3 τν α snopsς μτα ων
ανεργίας το Φεβρουάριο
Mweμν ν 2νο Τιλένε τα στοιχεία
op νo ωvepoοκ on για τη Δυτική Ελλάδα
Σύνδεση Αγρινίου
μ όνια Οδό
| ΗT mοδομν
oo λοσaoλόoο 8ετα Νέα μέτρα στήριξης τον
Kαάμέσοχuοίτ στοδοςτooomo σες
ΣΕΛΙΔΑ
και εργαζόμενους
noPouvo πooοστσεε σκοτηνορίa Moων
ΚΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
Εκαψαν βιβλία στο 16ο Δημοτικό Σχολείο
25η Μαρτίου 2021
ψοσκθμτ τa Aτυνοος στουςτοoς ΗΕηα σμβοθe σo στοναo χρο .
arppές οι δηλσας θα aa
Αντιδράσεις στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
ΠΟΛΕΙΤΑΙ πλήρης
εταιγγελματυκός
Αματισμός
Την πράοση σοίρκθoσηκτων σμονται τεμάτντο Πατημίου Πmρoν σδτηκη Συν.
θος στη υρνηση ρίσα η στκραλής της μέδνος αππωλξεις Στορο ΕAΕΣ 23
μαση 50 0o08 TU aνa ρα
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τη. 6940 207228.