Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5689

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ:
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ SELF TEST

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ
ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΟΥΜΕ

Πάνω από
20 ιδιώτες
εθελοντές

«Σε κίνδυνο
η υγεία µας»
ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΕΣΠΑ
µόνο για
την εστίαση
ΣΕΛ. 14

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

Τέλη
Απριλίου
η απόφαση
ΣΕΛ. 8

n ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

n ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Υµνοι και ευχές
στην Ελλάδα
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ
∆ΙΗΜΕΡΟ, ΜΕΓΑΛΕΙΩ∆ΗΣ
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΛΑΣΗ

«ΕΦΥΓΕ» ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, Γ. ΡΑΓΚΑΒΑΝΗΣ

Πολιτικά
συνεπής,
κοινωνικά
αγαπητός
ΣΕΛ. 6

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΣΕΛ. 10-13
ΣΕΛ. 5

ΤΑ 221 ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ

«Χορός» κρουσµάτων
από τις Απόκριες
n ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ, 71 ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ