Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
67 νεκροί
699 διασωληνωμένοι
3062 νέα κρούσματα
53 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
Αναλντικαί
9 την ΠΕ ρύμας
21 στην ΠΕ Καβάας
ΚΑΘΗΜΕ.PLNH
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Παρουσίαση βιβλίου
θράκη.100 χρόνια
από την ενσωμάτωση
11 στην Ε Ροδότης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥΠΑΜΘ
ΘΡΑΚΗ
100 ΧΡΟΝΙΑ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Το βιβλίο "Θράκη αλληλουχία, ταων δύο τητά τους.
100 χρόνια από ιστοικν επετείον, τν
την ενουμάτωση 200 χρόνων από την κ , να τιμή σουμε σμε θυμούμε η υτα γτνά κα
που εξδυσε η Περφ- Επανάσταση τον 1821 φα τς δύο αυτές επετεί σ αννγνστης μελετητής
οεια Ανατολικής Μακε- κα των 100 χυύνν από οuς oρόσηο παρουσιά- wa γoρioι και να κατα
δονίας ναι Θρύκης - Πε- την ενσυμάτωση της οντος το βββίο "Οράκη νοήσεr τους προγόνους
φιφερειακή Ενότητα Θράκης στον εθνικό
Έβρου παρουσιάστηκε κυφιά
την Τετάpτη, 24 Μoρτ
ου 2021, στο ΝΟΜΛΡ τupμες είπε
ΧΕΙΟ, στην Αλεξαν.
δρούπολη.
κοινωνία, τον πολιτιανό.
συμάτωση". Πρόκειται στηριοποιήθηκαν στον
Ειδικότερα ο κ Πe για επανέκδοση, που μευλογημένο tόπο της
επιμελήθηκ6η Ππριφε- Θράκης, να συνδεθεί με.
"25 Μορτίου, σμαλη - ριακή Βνότηα Εβρου το πορελθόν μες, α συ.
ρνονται 200 χρόνια εvoς Χρονολογίου της wan/ ματί εναι τό.
από την έναρξη της επ- στοpίας του Θρακικού Σσυ απουδαίο και σημα Πa το ββλίο μίλη- νάστασης. του Γένους Ελληνιομού, που πρτη γνικό γγγονός για τους
συν ο Αντιπεριφερειάρ- ρας η οποία οδήγησε είχε εκδσει η Βουλή θρακιτες και την Ελχης Εβρου Δημήτοιος οχεδόν 10 χρόννα αηό - των Ελλήνων 20 χρόνα λάδα ο εο0ταομός 100
Πέτρυβιτς, ο Θεμαπικής τερα στην εννωμάτωση wopίtrpo, με αγορμή τη χρόνον από την εναυμά
της Θράκης μας στον συμπλήρωση των 80 χρό- τωση της Θράκης στην
Τουφισμού Αθανάσιος εeχό κυγμά Διοτυχ, νων aπό την ένταξη της εληνική επικρdτεια .
Αντιπεριφ ερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3020
Τσνης κυ η lρoίστα-η πανδηεία του κορω - Αυτικής Θράκης στον
μένη της Διεύθυνσης No μας απέτρεψε από χοομό του ελληνικού .Ελλάδα και τους απαΔημόσιας Υγείας και την υλοποίση εκδηλν χρdτους
Κοινωνικής Μέριμνας σεων και τον εορταομό
ΠΕ Εβρου Ευαγγελία tων δύο αυτν σημαντι - φερει αή
Στάχος μας ως ΠερΕνότητα
χν επιτείυν της ταp Έβpο, αλλή χαι ως Π . oor Τνς κ Σκέψης Οuκία Μaνον Χαtad , δοgγeνiνei προς τιμήν της
χτις Έβρου κατά την το λαμπρότητα και επι η.
ποθίτησή του τονισε τηη μότητα. Αυτό, ωστόσο,
σπουδαιότητα και την δε μπτι τη στουδειό - να ανα δεικνύσυμε στην
ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπάλεως Ξάνθης κυ Πιaθεωρίου, Αρχηιμαν.
δφίτης Σετρόνιος Ικουτζίνης και ο φ
να να τροφοδοτούμε και.
πουλος παρου σιάζουν, τις εισηγήσεις
Και τρα
Ι Εμποράκο μου
Αναμονή
και Αμηχανία . .
για τα καπάκια
Σ0 ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΑΝAΣΤΑΣΗ
σύνη στον Αγνα της Εθνικής Παλγ
ενεσίας τον 1521" κ Η Ξύνθη τιμά.
τους αγνες των Θρακιωτν στην
Επανάσταση τον 1521, αντίστοιχα.
Η Ξύνθη τμά την Παλιγγενεσία
του 1821
συνθετν της Ελητκής Εθνικής Σχο
ση θα προβληθεί μαγνητουκοπημένο
μήνυμα του Σεβeσμιoτάτου Μητροπ
την Πέμπτη 25 Μυφτίου 2021 σus ?:00.
στην Αγορά
της Πόλης
που . Πολυχρος διατηρεί στο face.
Ο ΑΝΤΙΙΡ1ΦΕΡΕΙΑΡΝΗΣ
ΕΑΝΘΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ5 |
ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΗ ΝΙΚΟΛΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα