Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δήμος Κοζάνης:
Ένα αφιέρωμα
- φόρος τιμής
στους αγωνιστές
του ’21 για τα
200 χρόνια από
την Ελληνική
Επανάσταση

σελ ~ 2

Έξι Τράπεζες
συμμετέχουν
στο Ταμείο
Ανάπτυξης
Δυτ. Μακεδονίας

879 ενεργά κρούσματα
στην Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7434

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Το ΠΕΣΠΑ και ο Βασίλης Μιχελάκης
για το μικρό υδροηλεκτρικό της Kiefer
στο Ρέμα Γιότσα της Σαμαρίνας
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Την ενίσχυση
του ΕΚΑΒ Κοζάνης
σε υποδομές και
ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό υπέγραψε
ο Περιφερειάρχης κ.
Γεώργιος Κασαπίδης

σελ ~ 7

Σιατίστης Αθανάσιος:
Δεν είμαστε
ειδωλολάτρες. Δεν
λατρεύουμε την ύλη
αλλά τον δημιουργό

σελ ~ 9

Γιώργος Κασαπίδης: Να
καθορίσουμε ζώνες αποτροπής
και προώθησης ΑΠΕ - Στην
παραμεθόριο να μπουν τα Φ/Β
- Είμαστε αποφασισμένοι
να σώσουμε το δάσος
της Μεσιανής

σελ ~ 2

σελ ~ 5

Χρήστος Ζευκλής:
Ο δήμος έχει ξεκαθαρίσει
ότι δεν προσφέρεται να
ενοικιάσει ή να παραχωρήσει
γη για τις ΑΠΕ - Αρνητικός
για το για το μικρό
υδροηλεκτρικό στο Σισάνι