Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Μειωμένηη κίνηση
στη λαϊκή αγορά Σπάρτης
Τα αιτήματα των επιχειρημα - 0 Λάκωνας Που εικονογράτιν εστίασης της Σπάρτης
> σελ. | ενόψει αανοίγματοςν σελ.
φησε τα απομνημονεύματα
| του Μακρυγιάννη > σελ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 25 Μορτίου 2021 Ετος 25 | Αριθμός 6084 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250. e-mailinfoelakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Διπλή εορτή για τον απανταχού Ελληνισμό η 25η Μαρτίου
Αλλάζει η ρα
ξημερματα
της Κυριακής
Τιμνται τα 200 χρόνια
Ελευθερίας
Μια ρα μηροστά θα γυρί ματα της Κυριακής
Μαρτίου στο Πλαίσιο της θε28.
ρινής ρας Όπως κάθε
χρόνο , στις 03:00 τα ξημερ ματα της Κυριακή ,
δείκτες των ρολογιν
γυρίσουν μία ρα μηροστά
να δείξουν 04.00
Ι επόμενη αλλαγή ο.
: ρας θα
Πραγματοnonθεί τον
Οκτ2021 και ενδεχομέ
Βριο του
νως και τον Μάρτιο του
2022 Η ολοι ιέλεια τοE
ρωnαϊκού Κοινοβουλίου.
είχε αnoφασίσει την κατάρΥηση της αλλαγής ρας
2021, ωστόσο το θέμα έχει
μείνει στάσιμο , καθς η
του κορωνοϊού
nvaπωλήσει τα γεγο Περιορισμένες οι επετειακές εκδηλσεις
Τη χαρμόσυνη είδηση της θε - λισμούς ο φετινός εορτασμός ελευθερία , εν έθεσε τα θεμέ - Παρέλαση, Περιορίστηκαν στην
ομητορικής εορτής της Χριστια- της 25ης Μαρτίου , καθς συμ - λια για τη δημιουργία ενός νέου nανηγuρική Δοξολογία στο Mnνοσύνης, του Ευογγελισμού της Πληρνονται 200 χρόνια από ανεξάρτητου ελληνικού κρά- τροπολιτικό Νοό Ευαγγελιστρίας
θεοτόκου , και τον εορτασμό της την Ελληνική Επανάσταση του τους
Εθνικής Παλιγγενεσίας γιορτά- 1821 nou υπήρξε σταθμός στην
ζουν σήμερα οι απανταχού Ελ- ιστορία του νεότερου Ελληνι- Λακωνική Πρωτεύουσα Που , θεοτόκου , όπου είναι αφιερωληνες
Ιδιαίτερος και γεμάτος συμβο - Προς το υπέρτατο αγαθό , την ματοηoήθηκε η καθιερωμένη
νότα , όχι μόνο στην Ευρπη
Σπάρτης nou ταυτόχρονα navnΟι επετειακές εκδηλσεις στη γυρίζει και τον Ευαγγελισμό της
ολλά σε όλον τον
Σύμφωνα με την novικό
την αχική
oπόφαση , η αλλαγή ρας
έπρεπε να σταματήσει την τε Κυριακή του
τίου 2021 για τις χωρες της
σμού , αφού χάραξε το δρόμο λόγω της Πανδημίας δεν Πραγ- μένος
συνέχεια σελ 9
λευταία
Χαμηλό Ποσοστό ζημιάς η αρχική εκτίμηση του ΕΛΓΑ
Ευρωπαϊκής Ένωσης nou
θέλουν να διστηρήσουν μοΑυτοψία στις πληγείσες
περιοχές των θεραπνν
νιμα τη θερινή ρο , εν για
τα κρατη- μελη 1
μουν τη χειμερινή ρα, η αλλαγή θα
τελευταία Κυριακή
Οκτωβρίου 2021.
nou επιθυγινοταν την
Πρόεδρος Κεφαλά Διαφωνούμε με το Πόρισμα, στο 40% οι ζημιές
Το μέτρο της αλλαγής της
Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ anό Τρίπολη nου σημειθηκε την Τρίτη 23/3.
και γεωπόνοι του Δ Σπάρτης Στόχος της αυτοψίας ήταν η δια- Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης πίστωση της κατάστασης, η Νίκων Τζνιέρης , ο δήμαρχος
24/3 σε nεριοχές των θεραηνν , Πρτη εκτίμηση και η αναζήτηση ΣΠάρτης Πέτρος Δούκας ο αντόπως η Πλατάνα , η Σκούρα και ο
Κεφαλάς , nου επλήγησαν αnό το ξης των Παραγωγ .
Πρωτοφανές - για την εποχήφαινόμενο της χαλαζόπτωσης καν , από την κακοκαιρία μετέ
ωρας έχει ως Βασικό ηλεονέκτημα ην εξοικονόμηση
ενέργειας Συνολικό , κοτά
τους επτά μήνες της θερινής
ρας εξοικονομούμε 210
βησαν και ο αντιπεριφερειάρχης
τρόπων anoζημίωσης και στήρι - δήμαρχος Χρήστος Κανακάκος
και ο σύμβουλος του δημόρχου
ρες ηλεκτρικής ενέργειας
εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο.
Στις ηεριοχές nou -xτυπήθn - Ιωάννης Ράλλης .
συνέχεια σελ θ
Β1lakonikos.gr
Ένα ιστορικό
έγγραφο
από την Επανάσταση
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Πάνου Μηνακάκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα